Prof. Dr. Veysel EREN

Rektör

     

      1971 yılında Antakya/Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Yüksek Lisans eğitimini 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında “Yerel yönetimlerde demokrasi ve yönetime katılma” başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Doktora eğitimini ise 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Yeni kamu yönetimi anlayışı (Büyükşehir ve il belediyeleri üzerinde bir araştırma)” başlıklı teziyle tamamladı. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında da Doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Doçent olarak göreve başlayan Veysel EREN, 2014 yılında Yönetim Bilimleri alanında Profesör oldu.

      Prof. Dr. Veysel EREN, meslek hayatının her evresinde kamu yönetimi alanının birçok önemli ve güncel sorununu dünyadaki gelişmeler ışığında ele alarak, çok sayıda akademik çalışmaya imza atmıştır. Akademik çalışmaları arasında Yeni Kamu İşletmeciliği, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi, Kriz Yönetimi, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetimde Reform, Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Göç ve Uyum Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi konulara odaklanmıştır. Bu bağlamda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale kaleme almış ve bildiri sunmuştur. Ayrıca EREN’in Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi (2008), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (2013), Kamuda Performans Yönetimi (2020) ve Kamu Sektöründe Kriz Yönetim (2022) başlıklarını taşıyan bireysel ve ekiplerle hazırladığı kitapları ve onlarca kitap bölümü bulunmaktadır. Bu akademik çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almıştır. Yine lisansüstü düzeyde çok sayıda öğrenciye danışmanlık yaparak, yüksek lisans ve doktora mezunları yetiştirmiştir. Danışmanlığını yaptığı öğrencileriyle de Türkiye’nin önemli sorunlarına ilişkin çalışmalar yürütmüştür. Doktora danışmanlığını yaptığı öğrencileriyle başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmak üzere, Sosyal Medya ve Yönetime Katılım, Türkiye’nin Su Yönetimi ve Politikaları, Kamu Politikalarının Başarısı ve Başarısızlığının Yenilenebilir Enerji Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi gibi konuları çalışmıştır.

     Prof. EREN, akademik çalışmalarının yanı sıra, bulunduğu üniversitelerde birçok idari görevi de başarıyla yürütmüştür. Bu görevlerden bazıları; Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı, Üniversite Senatosu Üyeliği ve birçok fakülte ve yüksekokulda Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyelikleridir. Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünün kuruluş aşamasında bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014-2023 yılları arasından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürüten Prof. Dr. Veysel EREN iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. 9 Aralık 2022 tarihi itibariyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan EREN evli ve iki çocuk babasıdır. Rektörlük görevinin yanı sıra 42. Dönem ÜAK Başkanlığını yürütmektedir.

 

İletişim: 0 326 221 3302 / 3211 Özel Kalem

              0 850 377 8000 / 10003 - 10004 Özel Kalem

E - Posta: ozelkalem@mku.edu.tr