User Image

CEMİL KAYA GÖKÇEK


Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Cemil Kaya GÖKÇEK

Doğum Tarihi: 15 Nisan 1977

Medeni Durumu: Evli

Lise: İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (1994)

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Opsiyonu

Ege Üniversitesi                

1999

Y. Lisans

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Mustafa Kemal Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2002

Doktora

Zootekni

Mustafa Kemal Üniversitesi   

Fen Bilimleri Enstitüsü

2006

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

2000-2006

Arş.Gör. Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

2006-2009

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

2009-2012

Doç.Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

2012-2015

Doç.Dr.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bil. Ve Tekno. Fak.

2015-2016

Doç.Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2016-…

 

Yüksek Lisans Tezi  :

GÖKÇEK, C.K. “Yüzer Ağ Kafeslerde Aynalı Sazan Cyprinus carpio Linneaus, 1758 Balığının Optimum Stok Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma” 2002.

 

Danışman: Prof.Dr.İhsan AKYURT

Doktora Tezi :

GÖKÇEK, C.K. ”Sarıbenli Barbus luteus (Heckel, 1843) Balığının Biyoekolojisi ve Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması” 2006.

Danışman: Prof.Dr.İhsan AKYURT

ESERLER

A. SCI (Science Citation Index) sınıfına giren dergilerde yayınlanmış makaleler:

1. GOKCEK, C. K. and AKYURT, I., 2007. The Effect of Stocking Density on Yield, Growth and Feed Efficiency of Himri Barbel Barbus luteus (Heckel,1843) Nursed in Cages. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 59(3); 99-103. (Doktora Tezi)

2. GÖKÇEK, C.K. and AKYURT, İ., 2008. Age and Growth Characteristics of Himri Barbel (Barbus luteus Heckel,1843) in Orontes River, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 32(4):461-467. (Doktora Tezi)

3. GÖKÇEK, K. and TEPE, Y., 2009. The Effects of Feeding Level and Stocking Density on the Growth and Feed Efficiency of Himri Barbel Fry, Barbus luteus (Heckel,1843). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences; 31(1):21-25.

4. GÖKÇEK, K., 2011. Tilapia, Oreochromis niloticus niloticus (Linnaeus, 1758), and HimriBarbel, Carasobarbus luteus (Heckel, 1843), duoculture in net cages. Jour. Animal and Veterinary Adv. 10 (9): 1102-1105.

5. GÖKÇEK, K and ÖĞRETMEN, F., 2011. Comparative efficacy of three anesthetic agents in Himri Barbel, Carasobarbus luteus (Heckel,1843) under controlled conditions. Jour. Animal and Veterinary Adv. 10 (25):3350-3355.

6. GÖKÇEK, K., NAZ, M., SZABO, T. and URBANYI, B., 2012.  A preliminary study on protease activity of the Northern pike (Esox lucius L. 1758) larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12 (4):  947-950.

7. ÖĞRETMEN, F. and GÖKÇEK, K., 2013. Comparative Efficacy of Three Anesthetic Agents on Juvenile African Catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13 (1):  51-56.

8. HAZMAN, B. and GÖKÇEK, K., 2014. The Effect of Different First Feeds on Proteolitic Activity of the Northern Pike, Esox lucius Linneaus 1758, Post-Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14 (4):  875-878.

9.  GÖKÇEK, K., SZABÓ, T., ALPTEKİN, C., KURT, R., TÖRE, Y., URBÁNYI, B., 2016.  A Preliminary Study on Protease Activity of Russian Sturgeon, Acipencer gueldenstaedtii Brandt&Ratzenburg, 1833, at Early Life Stages. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 1025-1029.

10. GÖKÇEK, K., ÖĞRETMEN, F., KANYILMAZ, M., 2017. Efficacy of clove oil, 2-phenoxyethanol and benzocaine on European Catfish, Silurus glanis Linnaeus 1758. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17: 129-133.

11. DEMİRCİ, S., GÖKÇEK, K., BOZKURT, A., SZABÓ, T., URBÁNYI, B., 2017. Prey selection and diet composition of larvalpike, Esox, lucius L., 1758, in lake Isaszeg, Hungary. Fresenius Env. Bull., 26 (7): 4841-4844.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. YILMAZ, E., BOZKURT, A. and GÖKÇEK, K., 2006. Prey selection by African Catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Larvae Fed Different Feeding Regimes.Turkish Journal of Zoology, 30, 59-67.

2. GOKCEK, C.K., MAZLUM, Y. and AKYURT, I., 2008. Effect of feeding frequency on the growth and survival of Himri Barbel Barbus luteus (Heckel, 1843), fry under laboratory conditions. Pakistan Journal of Nutrition, vol 7(1). 66-69.

3. GOKCEK, C.K. and TEPE, Y., 2009. An Alternative Species for Traditional Carp polyculture in Turkey: Initial Growing Period. Journal of Fisheries Sciences.com, 3(1):18-23.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. GÖKÇEK, C.K. ve AKYURT, İ., 2004. Yüzer Ağ Kafeslerde Aynalı Sazan ,Cyprinus carpio Linneaus, 1758, Balığının Optimum Stok Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi: 3, 518-525. (Yüksek Lisans Tezi)

2. GÖKÇEK, C.K., YILMAZ, E. ve AKYURT, İ., 2005. Farklı Oranlarda Su Mercimeği (Lemna minor) İlave Edilmiş Ticari Rasyonların Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)’nın Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirme Oranı Üzerine Etkisi. Türk Sucul Yaşam Dergisi: 4, 48-51.          

3. GÖKÇEK, C.K., YILMAZ, E. ve AKYURT, İ., 2005. Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1937 İlave Edilmiş Ticari Yemlerin Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell 1822) Larvaları ve Frylarının Büyüme Performansları Üzerine Etkisi. Türk Sucul Yaşam Dergisi: 4, 127-132.

4. GENÇ, M.A., TURAN, F., AKYURT, İ. GÖKÇEK, K., DEMİRCİ, A. ve GÜRLEK, M., 2006. Karabalık (Clarias gariepinus) Larvalarının Çam Yaprağı Arısı Tırtılı (Neodiprion sertifer) İle Beslenebilme Olanaklarını Belirlenmesi. Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no:2; 223-226.

5. GÖKÇEK, K., SZABO, T., SZELEI, Z. ve YILMAZ, H., 2011. Turna (Esox lucius) Balığı Entansif Yetiştiriciliği. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (5):70-80.

6. ALPTEKİN, C., GÖKÇEK, K., 2016. Balık Yemlerinde Kullanılan Farklı Protein Kaynaklarının Sibirya Mersini, Acipencer baerii Brandt 1869, Jüvenillerinin Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. Yunus Araştırma Bülteni, 2016 (3), 201-207.

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan derlemeler :

1. GÖKÇEK, C. K. ve NAZ, M., 2004. Kültür Balıkçığında Sperm Kalitesini Etkileyen Faktörler. Türk Sucul Yaşam Dergisi: 3, 511-518.

2. GÖKÇEK, K. ve DURSUN, H. 2012. Kocaağız, Aspius aspius (Linneaus, 1758), Balığının Rekreasyonel Avcılık Amacıyla Üretimi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi: 2(7), 67-73.

 

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçıklarında basılan bildiriler:

1. GÖKÇEK, K., SZABO, T., SZELEI, Z. and YILMAZ, H., 2011. Turna (Esox lucius) Balığı Entansif Yetiştiriciliği. FABA 2011, 07-09 Eylül 2011, Samsun, s. 101 (Bildiri).

2. GÖKÇEK, K., NAZ, M. and SZABO, T., 2012. Farklı Su Sıcaklıklarının Turna (Esox lucius Linneaus 1758) Balığının Larval Gelişimi ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. FABA 2012, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir. s. 91 (Bildiri)

3. SZABO, T., ZOLTAN, B., BERNATH, G., CSENKI, Z., SZABO, K., URBANYI, B., CSORBAI, B., GÖKÇEK, K., 2017. Artificial Propagation Technics and Optimum Stocking Ratio in RAS during Advanced Fry Rearing of Orfe, Leuciscus idus (Linnaeus, 1758). Limnofish  2017, 4-6 Ekim, 2017, Eğirdir. (Bildiri)

4. KANYILMAZ, M., YILAYAZ, A., KİŞTİN, F., MEMİK, S., GÖKÇEK, CK., SEVGİLİ H., 2017. Various Feeding Regimes in Larval European Catfish, Silurus glanis. Limnofish  2017, 4-6 Ekim, 2017, Eğirdir. (Bildiri)

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçıklarında basılan bildiriler:

1. ŞEREFLİŞAN, H. ve GÖKÇEK, C.K., 2001. Karabalıklarda (Clarias gariepinus) Suni Dölleme ve Larval Yaşama Gücü Üzerine Bir Ön Çalışma. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, Hatay, Cilt 2: 829-836. (Poster)

2. GÖKÇEK, C.K. ve AKYURT, İ., 2003. Sarıbenli (Carasobarbus lutes Heckel, 1843) Balığı Kültüre Alınsın mı?. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 2-5 Eylül 2003, Elazığ, 386-391. (Bildiri)

3. GÖKÇEK, K., SZABO, T. ve YILMAZ., A.B.,2011. Karbopol Polimerlerin Hipofiz Enjeksiyonunda Kullanımı. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011,Antalya, 259. (Poster)

4. ÖĞRETMEN, F., İNANAN, B. E., GÖKÇEK, K., 2014. Yayın Balığı (Silurus glanis L.) Spermasının Olgunlaştırılması. 1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. 03-05 Nisan 2014, Sapanca.

5. TÖRE, Y., GÖKÇEK, K., ALPTEKİN, C., SZABO, T. ve URBANYI, B., 2014. Turna, Esox lucius Linneaus 1758, Balığı Larvalarının Proteaz Aktivitesi Üzerine Ticari Yem Hammaddelerinin İnhibisyon Etkilerinin Tespiti. Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-2 Haziran 2014, Elazığ.

6. TEKİNAY, A. A., GÖKÇEK, K., ORUÇ, A. Ç., DİNÇTÜRK, E., CEYLAN, O., ORHUN, G., GÜVEN, S., 2014. Kontrollü Şartlarda Kababurun Balığı (Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997) Üretimi. Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-2 Haziran 2014, Elazığ.

7. SZABO, T., GÖKÇEK, K., TÖRE, Y., ve URBANYI, B., 2014. Ticari Yemleme Protokolünün Mersin  (Acipencer gueldenstaedtii Brandt&Ratzenburg, 1833) Balığı Larvalarının Proteolitik Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri. 3. Balık Besleme ve Yem Tekonolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül 2014, İzmir.

8. ÖĞRETMEN, F., SZABO, T., İNANAN, B. E., GÖKÇEK, K., 2015. Yayın Balığı (Silurus glanis L.) Üretiminde Testiküler Spermanın Kısa Süreli Muhafazası. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir.

 

G. Bilimsel ve Mesleki Dergilerde Yayınlar 

1. GÖKÇEK, C.K., TEPE, Y. ve AKYURT, İ., 2005. Balık Yetiştiriciliğinde Metabolik ve Yem Atıklarının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Aqualife of Turkey. 2, 30-33.

2. TEPE, Y.,  MAZLUM, Y. ve GÖKÇEK, C.K., 2005. Yetiştiricilikte Yeni Fırsatlar; Bölünmüş Yetiştiricilik Sistemleri. Aqualife of Turkey. 5, 16-18.

3. GÖKÇEK, K., 2011. İskenderun Körfezi’nde Parlayan Yıldız: Balık Üretim Çiftlikleri. Sektörel, 27: s.9.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. HAZMAN, B., 2014. Turna, Esox lucius Linneaus 1758, Balığının Post Larval Dönemlerinde Proteolitik Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İskenderun.
 2. ALPTEKİN, C., 2016. Karma Yem Hammaddelerinin Sibirya (Acipenser baerii) Mersini Jüvenillerinin  Proteaz Aktivitesi Üzerine Olası İnhibe Edici Etkilerinin Belirlenmesi. İSTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İskenderun.
 3. KURT, R., 2016. Karma Yem Hammaddelerinin Çuka Balığı, Acipenser baerii L. 1758, Jüvenillerinin  Proteaz Aktivitesi Üzerine Olası İnhibe Edici Etkilerinin Belirlenmesi. İSTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İskenderun.

 

Aldığı Ödüller

1.Tübitak- Yayın Teşvik Ödülü (2007)

2.Tübitak- Yayın Teşvik Ödülü (2008)

3.Tübitak- Yayın Teşvik Ödülü (2009)

4.M.K.Ü. Yayın Teşvik Ödülü (2012)

5.M.K.Ü. Yayın Teşvik Ödülü (2013)

6. Tübitak- Yayın Teşvik Ödülü (2014)

7. Tübitak- Yayın Teşvik Ödülü (2015)

 

Bilimsel Dergilerde Bölüm Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği

-Aqualife of Turkey Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi)

-Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi)

-3.Balık Besleme Çalıştayı, 4-5 Eylül 2014, İzmir (Bilim Kurulu Üyesi)

-II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğridir (Bilim Kurulu Üyesi)

- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) (Bölüm Editörü)(2014-Devam etmekte)

-Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) (FABA 2014 Special Volume Guest Section Editor)

-LimnoFish (Editorial Board)

 

İdari Görevleri

 1. M.K.Ü. Dörtyol M.Y.O. Müdür Yardımcısı (2009-2010)
 2. TAUM Deniz Bilimleri Araştırma ve Uygulama Birimi Teknik Sorumlusu (2010-2011)
 3. M.K.Ü. Mustafa Yazıcı Konservatuarı Müdür Yardımcısı (2010/1 ay süre ile)
 4. M.K.Ü. Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörü (2014-2015)
 5. M.K.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkan Yardımcısı (2014-2016)
 6. M.K.Ü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y. O. Müdür Vekili (2015-2016)
 7. M.K.Ü. Uluslararası Projeler Ofisi Koordinatörü (2016-2017)
 8. M.K.Ü. BAP Koordinatörü (2016-Devam etmekte)
 9. M.K.Ü. Üniv. San. İkili İş. Ve T.T.O. Yönetim Kurulu Üyesi (2017-Devam etmekte)

 

 

Komisyonlarda Aldığı Görevler

 1. M.K.Ü. ve İSTE. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Staj Komisyon Üyesi (2014-2016)
 2. III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi (4-5 Eylül 2014, İzmir)
 3. M.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi (2015-2015)
 4. M.K.Ü. Önlisans ve Lisans Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu Üyesi (2015-2015)
 5. 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
 6. M.K.Ü. Akreditasyon Kurulu Üyesi
 7. M.K.Ü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y. O. Yönetim Kurulu Üyesi (2017- Devam etmekte)
 8. 1. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries Bilim Kurulu Üyesi (4-6 Ekim 2017, Eğirdir).