User Image

CENK BURAK ŞAHİN


Özgeçmiş

Öğrenim Durumu
Derece Bölüm\Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Müh. (Tarla Bitkileri) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011
Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2016
Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Mustafa Kemal Üniversitesi 2015
Doktora Tarla Bitkileri Mustafa Kemal Üniversitesi 2020

Yüksek Lisans

Tez Başlığı: Bazı pamuk çeşitlerinin ISSR markörleri ile karakterizasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İŞLER

Doktora

Tez Başlığı: Amik Ovası Koşullarında II. Ürün Soya Çeşitlerinin Farklı Dönemlerinde Uygulanan Demir ve Çinkonun Azot Fiksasyonu ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İŞLER

Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araş. Gör. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi 2012-2017
Araş. Gör. Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2017-2020
Araş. Gör. Dr. Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2020-