User Image

MUSTAFA ONUR KAN


Özgeçmiş

ÖĞRENİM DURUMU:

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi 

Yüksek Lisans: Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi

                         Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin GÜFTÂ

Doktora: Ankara Üniversitesi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

                          Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülsün Leylâ UZUN

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2010-2014

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

2014-2019

Doç. Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

2019-...

ÇALIŞMA ALANLARI: Akademik Yazma, Türkçe Öğretimi, Metindilbilim.

İDARİ GÖREVLER:

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (2019-...)

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2017-...)

Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (2017-...)

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü (2015-...)

Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı (2017-2018)

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2015-2018)