PROFESÖR AKIN YAKAN

Kimlik Bilgileri

AKIN YAKAN

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 245 5313 -  11588
  : yakan@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK GENETİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ZOOTEKNİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2004-2008
Tez : Bafra (Sakız x Karayaka G1) kuzularında farklı kesim ağırlıklarında besi performansı, kesim, karkas ve bazı et kalitesi özellikleri
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1995-2000
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 78,750 2007
Akademik Görevler
PROFESÖR HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2019
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2002-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kuralklar 6 2013-2014
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Laboratuar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 2013-2014
Laboratuar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 2012-2013
Hayvan Islahı 2 2013-2014
Organik Hayvan Yetişiriciliği 1 2012-2013
Özel Zootekni 4 2012-2013
Dergi Adı: Annals of Hepatology
Makale Adı: Dietary high calories from sunflower oil, sucrose and fructose sources alters lipogenic genes expression levels in liver and skeletal muscle in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Inflammation
Makale Adı: Protective Effects of Tyrosol Against DSS-Induced Ulcerative Colitis in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Annals of Animal Science
Makale Adı: The Effect of Production System and Finish Weight on Carcass and Meat Quality of Kivircik Lambs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats: Concentrate and pasture based feeding systems.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Laktasyondaki keçilerde lökosit CaSR gen ekspresyon seviyesi ile plazma kalsiyum seviyesinin belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
Makale Adı: Nobiletin attenuates acetaminophen‐induced hepatorenal toxicity in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Inflammation
Makale Adı: Nobiletin Protects from Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats by Suppressing Inflammatory Cytokines and Regulating iNOS-eNOS Expressions
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Revista Brasileira de Zootecnia
Makale Adı: The role of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg yolk fatty acid composition, and fecal microflora of laying hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Ara. Ens. Dergisi
Makale Adı: Snap frozen ve doğrudan -80’xxde dondurulan karaciğer dokularında RNA kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Annals of Animal Science
Makale Adı: Carcass and meat quality of male and female Water Buffalos finished under an intensive production system
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Is total RNA extraction possible from small volume goat milk (7,5 mL) for RT-qPCR studies?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Gene expression levels in some candidate genes for mastitis resistance, milk yield and milk quality of goats reared under different feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Large Animal Review
Makale Adı: Breed influence on finishing performance and meat fatty acid composition in lambs raised under an intensive production system
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Moleculer Reproduction and Development
Makale Adı: Estrus synchronization and ovarian hyper stimulation treatments have negligible effects on cumulus oocyte complex gene expression whereas induction of ovulation causes major expression changes
Alan Adı:
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Europian Poultry Science
Makale Adı: Effect of thyme oil Thymbra spicata l Var Spicata on meat quality in Japanese quails
Alan Adı:
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Europian Poultry Science
Makale Adı: Effects different fattening systems on technological properties and fatty acid composition of goose meat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Science Journal
Makale Adı: Genotype production system and sex effects on fatty acid composition of meat from goat kids
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Damascus kids slaughter carcass and meat quality traits in different production systems using antioxidant supplementation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Production Science
Makale Adı: Carcass and meat quality of organic lambs compared to lambs reared under traditional and intensive production systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Halk elinde yetiştirilen Beyaz ve Alaca kazlarda karkas ve et kalitesi özellikleri
Alan Adı:
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Tropical Animal Health and Production
Makale Adı: Meat production traits of a new sheep breed called Bafra in Turkey 1 Fattening slaughter and carcass characteristics of lambs
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Tropical Animal Health and Production
Makale Adı: Meat production traits of a new sheep breed called Bafra in Turkey 2 Meat quality characteristics of lambs
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Research International
Makale Adı: Frozen storage characteristics of low salt and low fat beef patties as affected by wakame addition and replacing pork backfat with olive oil in water emulsion
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Halk elinde yetiştirilen Akbaş köpeklerinde canlı ağırlık ve vücut ölçüleri
Alan Adı:
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Carcass composition meat quality and antibody levels in male and female Broiler chickens reared on low dietary protein
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Some udder traits and growth of lambs and phenotypic correlations between those of traits with milking traits and milk production measured by various milk estimation methods in Bafra sheep
Alan Adı:
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Revuede Medecine Veterinaire
Makale Adı: Milk yield measured by oxytocin and hand milking and weigh suckle weigh methods in ewes originating from local crossbred in Turkey
Alan Adı:
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Revuede Medecine Veterinaire
Makale Adı: The effects of different levels plant extracts and essential oil mixture on meat quality of quails Coturnix Coturnix Japonica
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Revuede Medecine Veterinaire
Makale Adı: Milk Yield And Milking Traits Measured With Different Methods in Bafra Sheep
Alan Adı:
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg
Makale Adı: Hayvan Yetiştiriciliğinde Genomik Seleksiyon: Dünü, Bugünü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Keçi Süt Somatik Hücrelerinden RNA İzolasyonu Problemler ve ÇözümÖnerileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg.
Makale Adı: Damascus Şam Irkı Oğlaklarda Antioksidant Vitamin E Etkisindeki Farklı Besleme Sistemlerinde Besi Performansı Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Poultry Science
Makale Adı: Effect of dietary probiotic and high stocking density on the performance carcass yield gut microflora and stress indicators of broilers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Finishing performance and meat fatty acid composition of Hair goat and Saanen x Hair goat crossbreed F1 and B1 kids
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Ankara şartlarında Akkaraman İvesi ve Kıvırcık ırklarında dölverimi büyüme ve yaşama gücü
Alan Adı:
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Bafra Sakız x Karayaka G1 kuzularında et kalitesinin değerlendirilmesinde alternatif bir yaklaşım Temel bileşenler analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Etlik piliçlerde cinsiyet yaş ve erken dönemde protein kısıtlamasının bazı iç organlar etin kimyasal kompozisyonu ve ayak lezyonları üzerine etkisi
Alan Adı:
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Keçilerde davranış
Alan Adı:
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Etçi Piliçlerde Cinsiyetin ve Protein Kısıtlamasının Abdominal Yağ Birikimi Üzerine Etkisinin Kovaryans Analizi ile İncelenmesi
Alan Adı:
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Damızlık Kangal Köpeklerinde Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri
Alan Adı:
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Paddock Behaviors and Dominance Relationships of Young Male Horses The first hour in the morning and again in the afternoon
Alan Adı:
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Rearing an Orphan Foal
Alan Adı:
Türkçe 2012 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ŞAHİN TARKAN,ÖLMEZ MÜKREMİN,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN
Makale Adı: Broyler Rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Performans ve Bazı Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 04.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNK KADİR,YALÇINTAN HÜLYA,SARI MEHMET,ADIGÜZEL IŞIK SERPİL,YAKAN AKIN,EKİZ BÜLENT
Makale Adı: The Effect of Genotype and Sex on Fatty Acid Composition and Sensory Properties of Duck Meat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 26.07.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN,ÇELİK ELİF,ÖNK KADİR,ŞAHİN TARKAN
Makale Adı: The Effects of Yeast Culture on Performance, Fatty Acids and Stool Microflora in Laying Hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 23.08.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN
Makale Adı: Dietary high calories from different sources alters lipogenic genes expression levels in liver and skeletal muscle in rats.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 05.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNK KADİR,YALÇINTAN HÜLYA,SARI MEHMET,ADIGÜZEL IŞIK SERPİL,YAKAN AKIN,EKİZ BÜLENT
Makale Adı: Entansif Koşullarda Yetiştirilen Ördeklerin Et Kalitesi Özelliklerine Genotip ve Cinsiyetin Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 02.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNK KADİR,YALÇINTAN HÜLYA,SARI MEHMET,ADIGÜZEL IŞIK SERPİL,YAKAN AKIN,EKİZ BÜLENT
Makale Adı: The Effect Of Genotype And Sex On Fatty Acid Composition And Sensory Properties Of Duck Meat.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 24.07.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNK KADİR,YALÇINTAN HÜLYA,SARI MEHMET,ADIGÜZEL IŞIK SERPİL,YAKAN AKIN,EKİZ BÜLENT
Makale Adı: Entansif Koşullarda Yetiştirilen Ördeklerin Et Kalitesi Özelliklerine Genotip ve Cinsiyetin Etkisi.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 02.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN,ÇELİK ELİF,ÖNK KADİR,ŞAHİN TARKAN
Makale Adı: The Effects of Yeast Culture on Performance, Fatty Acids and Stool Microflora in Laying Hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KÜREKCİ CEMİL,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN
Makale Adı: Mikrokapsülasyon İle Hazarlanmış Bitkisel Uçucu Yağların Ve Bileşenlerin Bıldırcınlarda Karkas Özelliklerine Olan Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 08.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜREKCİ CEMİL,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN
Makale Adı: Mikrokapsülasyon ile hazırlanmış bitkisel uçucu yağların ve bileşenlerin bıldırcınlarda karkas özelliklerine olan etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 03.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN,ÖNK KADİR,ÇELİK ELİF,ŞAHİN TARKAN
Makale Adı: The Effects of Yeast Culture on Performance, Fatty Acids and Stool Microflora in Laying Hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 23.08.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN,ÖNK KADİR,ÇELİK ELİF,ŞAHİN TARKAN
Makale Adı: THE EFFECTS OF YEAST CULTURE ON PERFORMANCE,FATTY ACIDS AND STOOL MİCROFLORA IN LAYING HENS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 14.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖZSOY BÜLENT,YAKAN AKIN,ÖNK KADİR,ÇELİK ELİF,ŞAHİN TARKAN
Makale Adı: The Effects of yeast culture on performance, fatty acid and stool microflora in laying hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 14.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERASLAN ŞAKAR AYSEL,YAKAN AKIN,ÖZKAN HÜSEYİN,ÖZBEYAZ CEYHAN,ÜNAL NECMETTİN
Makale Adı: Damascus Goats LTF Gene Expression Levels in Milk Somatic Cell at Different Feeding Systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: YAKAN AKIN,ÖZKAN HÜSEYİN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÜNAL NECMETTİN,ÖZBEYAZ CEYHAN
Makale Adı: Milk CSN2 Gene Expression Levels During All Lactation at Different Feeding Systems in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÜNAL NECMETTİN,ÖZBEYAZ CEYHAN
Makale Adı: Goat Milk Somatic Cell PPAR Gene Expression Levels in Concentrate Based and Pasture based Feeding Systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,YAKAN AKIN,KAYA DURMUŞ ALPASLAN
Makale Adı: Effect of Zahter Thymbra spicata L var spicata essential oil on meat quality of Japanese Quails reared in various stocking densities
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CENGİZ ÖZCAN,KÖKSAL BEKİR HAKAN,TATLI ONUR,SEVİM ÖMER,AHSAN UMMAR,ÜNER AYKUT GÖKTÜRK,ULUTAŞ PINAR ALKIM,BEYAZ DEVRİM,BÜYÜKYÖRÜK SADIK,YAKAN AKIN,ÖNOL AHMET GÖKHAN
Makale Adı: Yüksek yerleşim sıklığında yetiştirilen etlik piliçlerin rasyonlarına probiyotik katkısının performans bağırsak florası karkas randımanı ve stres parametreleri üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 01.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZSOY BÜLENT,ŞAHİN TARKAN,YAKAN AKIN,KARADAĞOĞLU ÖZLEM,ÖNK KADİR,TAZEGÜL ELİF
Makale Adı: Yumurta tavuğu rasyonlarında maya kültürü Saccharomyces cerevisiae kullanımının performans yumurta sarısında yağ asidi kompozisyonu ve dışkı mikroflorası üzerine etkilerinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 01.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YAKAN AKIN,AKSU TAYLAN,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,YÖRÜK MEHMET AKİF
Makale Adı: The effect of Vit E and Thyme Oil on meat quality in Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 13.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN
Makale Adı: Investigation of milk samples in different volüme for RNA isolation in goat milk
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 13.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: YAKAN AKIN,ATEŞ CAFER TAYYAR,ALAŞAHAN SEMA,ODABAŞIOĞLU FUAT,ÜNAL NECMETTİN,ÖZTÜRK OKTAY HASAN,GÜNGÖR ÖMER FARUK,ÖZBEYAZ CEYHAN
Makale Adı: Damascus Kids Slaughter Carcass and Meat Quality Traits in Different Production Systems UsingAntioxidant Supplementation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 13.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: Yakan, A., Ünal, N.
Makale Adı: Fattening performance carcass traits and some meat quality at different slaughter weights of Bafra Chios x Karayaka B1 lambs
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Özbeyaz, C., Erbaş, S., Yakan A.
Makale Adı: Yerli at ırkları ve korunması
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Atasoy, F., Unal, N., Kanlı, O., Yakan, A.
Makale Adı: Body Weights and Some Body Measurements of Kangal Dogs
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Ünal, N., Akçapınar, H., Atasoy, F., Yakan, A., Uğurlu, M.
Makale Adı: Milk yield and milking traits measured with different methods in Bafra sheep
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Unal, N. , Yakan, A., Koçak, S., Erol, H., Uğurlu, M.
Makale Adı: The Effect of Some Factors on Milk Suckled by Lambs
Alan Adı:
Erişim Linki
Projeler
Ratlarda Böbrek İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Nobiletinin Etkilerinin Araştırılması
Doğal Bitkisel Kompoundların Bırdırcınlarda Et Kalitesi Üzerine Etkileri
Farklı Besleme Yöntemlerindeki Keçilerde Mastitis Direnci, Süt Verimi ve Kalitesi Için Aday Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Damascus keçilerinde süt üretimindeki farklı uygulamaların süt verimi ve süt kalitesi üzerine etkileri
Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Ar Ge Merkezi TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimleri Sağlama Projesi
Farklı Besleme Yöntemlerindeki Keçilerde Mastitis Direnci Süt Verimi ve Kalitesi Için Aday Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Damascus Şam ırkı oğlaklarda farklı yetiştirme sistemlerinde besi performansı kesim karkas et kalitesi özellikleri ve et kalitesine antioksidan Vit E etkinin araştırılması
Damascus keçilerinde süt üretimindeki farklı uygulamaların süt verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Farklı yerleşim sıklıklarında yetiştirilen etlik piliçlerin rasyonlarına probiyotik katkısının büyüme performansı bağırsak mikroflorası et kalitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri
An investigation on variation of follicular gen expression with microarray methods at normal cycle and synchronized and superovulated rats
Technological strategies for developing of functional meat products
Kısıtlı protein ile beslenen erkek ve dişi broilerde farklı kesim yaşlarında karkas özellikleri et kalitesi ve bağışıklık düzeyleri
Bafra Sakız x Karayaka G1 kuzularında farklı kesim ağırlıklarında besi performansı kesim karkas ve bazı et kalitesi özellikleri
Bafra Koyun Irkında Süt Verim Özelliklerinin Farklı Süt Kontrol Yöntemleriyle Belirlenmesi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar