ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HÜSEYİN BURAK DİŞLİ

Kimlik Bilgileri

HÜSEYİN BURAK DİŞLİ

İletişim Bilgileri
   :  -  11579
  : hburakdisli@gmail.com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (DR) (KIRIKKALE ÜNİV. ORTAK)
Öğrenim Yılları : 2017-
Tez : Kayseri İlinde Üretilen Pastırmalardan Elde Edilen Laktobacillus Spp. Bakterilerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Bakteriyosin Sentezleme Potansiyellerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2012-2017
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 82.5 2017
İngilizce YDS 81.25000 2017
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: MIKROBIYOLOJI BULTENI
Makale Adı: Farklı Kesimhanelerden İzole Edilen Campylobacter Türlerinin Virülens Genleri, Antibiyotik Duyarlılık Profilleri ve Moleküler Karakterizasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2020 Erişim Linki
Yazar Adı: YILDIRIM YELİZ,ERTAŞ ONMAZ NURHAN,GÖNÜLALAN ZAFER,HIZLISOY HARUN,AL SERHAT,DİŞLİ HÜSEYİN BURAK,Güngör Candan,Dışhan Adalet,BAREL MUKADDES
Makale Adı: O8 Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 11.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: HIZLISOY HARUN,AL SERHAT,ERTAŞ ONMAZ NURHAN,YILDIRIM YELİZ,GÖNÜLALAN ZAFER,BAREL MUKADDES,Güngör Candan,Dışhan Adalet,DİŞLİ HÜSEYİN BURAK
Makale Adı: Kayseri Bölgesi Kesimhanelerinden İzole Edilen Campylobacter spp.’lerin Virülens Genlerinin, Antibiyotik Direnç Profillerinin Ortaya Konması ve İzolatların Moleküler Tiplendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 26.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ERTAŞ ONMAZ NURHAN,ŞİMŞEK EMRAH,HIZLISOY HARUN,AL SERHAT,KARADAL FULDEN,YILDIRIM YELİZ,GÖNÜLALAN ZAFER,BAREL Mukaddes,DİŞLİ HÜSEYİN BURAK,GÜNGÖR Candan,DIŞHAN Adalet
Makale Adı: DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 12.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTEKİN Demet,HIZLISOY HARUN,GÜNGÖR Candan,DIŞHAN ADALET,DİŞLİ HÜSEYİN BURAK,BAREL Mukaddes
Makale Adı: Presence of Escherichia coli O26, O111 and O157 in Milk and Dairy Products, Antibiotic Susceptibility and Molecular Typing of Isolates
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 11.11.2018 Erişim Linki
Projeler
Tavuk karkaslarından izole edilen Campylobacter jejuni izolatlarının virülens faktörleri antibiyotik direnç profilleri ve izolatların moleküler tiplendirilmesi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar