DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ŞİMŞEK

Kimlik Bilgileri

MESUT ŞİMŞEK

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : COĞRAFYA (DR)
Öğrenim Yılları : 2014-2018
Tez : Geyik dağı kütlesi’inde (Orta toroslar) karstik depresyonların dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörler
Yüksek Lisans
Üniversite : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2010-2013
Tez : İbradı (Antalya) ilçesinin fiziki coğrafyasının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) metodolojisi ile incelenmesi
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları : 2006-2010
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 68.75000 2014
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
TÜRKİYE VEJETASYON COĞRAFYASI 3 2019-2020
TÜRKİYE’NİN MORFOTEKTONİĞİ 3 2019-2020
FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 2020-2021
TÜRKİYE KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ 3 2020-2021
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 2018-2019
BİTKİ COĞRAFYASI 2 2018-2019
FLÜVİAL JEOMORFOLOJİ 2 2018-2019
KURAK VE YARI KURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 2 2018-2019
EKOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI 3 2018-2019
BUZUL VE KIYI JEOMORFOLOJİSİ 3 2018-2019
PALEOCOĞRAFYA 2 2018-2019
KARST JEOMORFOLOJİSİ 2 2018-2019
SEDİMANTOLOJİ 2 2018-2019
KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ 2 2019-2020
GENEL JEOLOJİ 2 2019-2020
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 2019-2020
KURAK VE YARI KURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 2 2019-2020
BİTKİ COĞRAFYASI 2 2019-2020
FLÜVİAL JEOMORFOLOJİ 2 2019-2020
EKOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI 3 2019-2020
PALEOCOĞRAFYA 2 2019-2020
SEDİMANTOLOJİ 2 2019-2020
BUZUL VE KIYI JEOMORFOLOJİSİ 3 2019-2020
KARST JEOMORFOLOJİSİ 2 2019-2020
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 2020-2021
KURAK VE YARI KURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 2 2020-2021
KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ 2 2020-2021
FLÜVİAL JEOMORFOLOJİ 2 2020-2021
BİTKİ COĞRAFYASI 2 2020-2021
Dergi Adı: Turkish Studies
Makale Adı: Beyşehir Yöresi’nde (Konya) Sıcaklık, Yağış ve Vejetasyon İlişkisinin Araştırılması
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Studies
Makale Adı: Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın (İbradı-Antalya) Fiziki Coğrafya Özellikleri ve Ekoturizm Potansiyeli
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Environmental Earth Sciences
Makale Adı: GIS based analysis of doline density on Taurus Mountains, Turkey
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: GEOMORPHOLOGY
Makale Adı: Structural controls on distribution of dolines on Mount Anamas(Taurus Mountains, Turkey)
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Makale Adı: Karstic depressions on Bolkar Mountain plateau, Central Taurus (Turkey):distribution characteristics and tectonic effect on orientation
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
Makale Adı: Tahtalı Dağları (Orta Toroslar) karst platosu üzerinde dolin ve uvala gelişiminin CBS tabanlı analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Coğrafya Dergisi
Makale Adı: GEYİK DAĞI ÜZERİNDEKİ DOLİN VE UVALALARIN MORFOTEKTONİK ÖNEMİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: EGE COĞRAFYA DERGİSİ
Makale Adı: Geyik Daği Kütlesinin Yüzey Karsti Jeomorfolojisi Ve Kütle Üzerindeki Karst-Buzul Jeomorfolojisi İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Theoretical and Applied Climatology
Makale Adı: Defining suitable areas for bioclimatic comfort for landscape planning and landscape management in Hatay, Turkey
Alan Adı: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Peyzaj Mimarlığı
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Geography
Makale Adı: Kapadokya Bölgesinin Drenaj Özellikleri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
Makale Adı: Defining suitable areas for bioclimatic comfort for landscape planning and landscape management in Hatay, Turkey
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı>Harita Mühendisliği>Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri>Uzaktan Algılama>Kartografya
İngilizce 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi
Makale Adı: Polyelerin Sınıflandırılması ve Toroslardan Örnekler
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Environment and Geoinformatics
Makale Adı: Rockfall analysis based on UAV technology in Kazıklıali Gorge, Aladağlar (Taurus Mountains, Turkey)
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: Ege Coğrafya Dergisi
Makale Adı: 1D taşkın modellemeleri açısından topo DEM ve Alos DSM verilerinin karşılaştırılması: Alara Çayı örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: COĞRAFİ PERSPEKTİFLE DAĞ VE DAĞLIK ALANLAR (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri)
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2020
Dergi Adı: COĞRAFİ PERSPEKTİFLE DAĞ VE DAĞLIK ALANLAR(Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri)
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2020
Dergi Adı: COĞRAFYA ARAŞTIRMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2021
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,UTLU MUSTAFA,ŞENER MEHMET FURKAN,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Relationship between relict valley and doline density at the Central Taurus (Turkey)
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 24.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,ŞENER MEHMET FURKAN
Makale Adı: Bati Ve Orta Toros Dağlari’nda Dolin Yoğunluğunun Alansal Dağiliş Özellikleri
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 24.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞENER MEHMET FURKAN,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA
Makale Adı: Dolin Dağilişi Ve Yönelimleri Üzerinde Yapisal Unsurlarin Etkisi: Toroslardan Örnekler
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İngilizce 24.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIŞ AYHAN,KAYA BAŞTÜRK,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Determining Geography Student Teachers Cognitive Structures on the Concept of “Biogeography”
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
İngilizce 16.9.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIGÜL OSMAN,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Polyelerde İnsan Yaşamı: Evriye Polyesi Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 1.10.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Konusundaki Bilişsel Yapılarının ve Alternatif Kavramlarının Kelime İlişkilendirmesi Testi ile Belirlenmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 8.11.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,ŞENER MEHMET FURKAN
Makale Adı: Toros Dağlari Neritik Kireçtaşlari Üzerindeki Mikro Erozyon Oranlari: Bir Yillik TMEM Ölçümleri.
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Türkçe 2.5.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞENER MEHMET FURKAN,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞENER MEHMET,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Gis Based Morphometric Analysis Applications Through A Distribution Line In The North Of Isparta Angel: A Case Study From Mt. Anamas
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Türkçe 23.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: GEYİK DAĞI KÜTLESİ’NDEKİ (ORTA TOROSLAR) KARSTİK DEPRESYONLARIN DAĞILIŞ ÖZELLİKLERİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 19.5.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: UTLU MUSTAFA,ŞİMŞEK MESUT,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL
Makale Adı: Spatial Distribution Characteristic of Karstic Depressionson Plateau of Bolkar Mountains (Central Taurus)
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
İngilizce 23.5.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,UTLU MUSTAFA
Makale Adı: ÇÖZÜNME DOLİNLERİNİN KUVATERNER DEĞİŞİMLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 8.5.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,ŞENER MEHMET FURKAN
Makale Adı: Bolkar Dağları Batı Platosunun Flüvyo-Karstik Evrimi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 14.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞENER MEHMET FURKAN,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Anamas Dağı’nda (Batı Toroslar) dolin oluşumu üzerinde yapısalzayıflıkların önemi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 17.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,UTLU MUSTAFA
Makale Adı: Tahtalı Dağları(Orta Toroslar) dolinlerinin morfometrik özellikleri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 17.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞENER MEHMET FURKAN,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,POYRAZ MURAT
Makale Adı: Importance Of Doline Morphometry In Terms of Morphotectonic Studies: Case Studies From Central Taurus Mountaıns
Alan Adı: Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Türkçe 8.02.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIŞ AYHAN,KAYA BAŞTÜRK,ŞİMŞEK MESUT
Makale Adı: Zonguldak’ın Coğrafi Özellikleri ve Yerleşme Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 10.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇETİNKAYA GÜLDEN,AYDIN SELMAN,ŞİMŞEK MESUT,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL
Makale Adı: ERİNÇ YAĞIŞ ETKİNLİK İNDİSİNE GÖRE BELİRLENEN TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNİN REJİM KARAKTERİSTİKLERİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 29.08.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,POYRAZ MURAT
Makale Adı: Geyik Daği (Orta Toroslar) Üzerinde Kuvaterner Buzullaşmasi ve Karstlaşma İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 29.08.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: Aydın Selman,ŞİMŞEK MESUT,Çetinkaya Gülden,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL
Makale Adı: Erinç Yağış Etkinlik İndisi’ne Göre Belirlenen Türkiye İklimBölgelerinin Rejim Karakteristikleri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 22.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: UTLU MUSTAFA,ŞİMŞEK MESUT,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL
Makale Adı: Kazıklıali Kanyonunda (Emli Vadisi - Aladağlar) Kaya Düşmelerinin İHA Tabanlı Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
İngilizce 20.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİMŞEK MESUT,TUROĞLU HÜSEYİN,ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL
Makale Adı: Geyik Dağı Üzerindeki Karstik Şekillerin Dağılışı ve Yönelimleri Üzerinde Yapısal Unsurların Etkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
İngilizce 20.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZTÜRK MUHAMMED ZEYNEL,ŞİMŞEK MESUT,UTLU MUSTAFA,ŞENER MEHMET FURKAN
Makale Adı: Micro erosion rates on neritic limestones of Taurus Mountains: One year of TMEM measurements
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe 5.05.2018 Erişim Linki
Projeler
Batı Ve Orta Toroslar’da Dolinlerin Dağılışı, Fiziksel Özellikleri ve Karstik Ayrışma Hızının Belirlenmesi
Tuz Gölü Fayı güneydoğu segmentinin atım miktarının belirlenmesi
Dağlık Şırnak Bölgesi’nde Dirhe Türü Yapıların Araştırılması
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar