DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İLYAS OKUMUŞ

Kimlik Bilgileri

İLYAS OKUMUŞ

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : ilyasokumus@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2013-2017
Tez : Ekonomik büyümenin çevreye etkilerinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için incelenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2011-2013
Tez : Yeşil ekonomi göstergeleri açısından Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma performansı
Lisans
Üniversite : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2002-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 87.5 2019
İngilizce KPDS 74 2010
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2018
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Resources Policy
Makale Adı: An empirical note on comparison between resource abundance and resource dependence in resource abundant countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Adı: Biomass Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emission in G-20 Countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Doğuş Üniversitesi Dergisi
Makale Adı: Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: FinansalKuznets Eğrisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Makale Adı: Sectoral carbon emissions and economic growth in the US: Further evidence from rolling window estimation method
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy
Makale Adı: Disaggregated energy consumption and economic growth in G-7 countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Environmental Science and Pollution Research
Makale Adı: Bootstrap rolling window estimation approach to analysis of the Environment Kuznets Curve hypothesis: evidence from the USA
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ
Makale Adı: GELIŞMIŞ ÜLKELERDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRISI HIPOTEZININ TEST EDILMESI: KYOTO PROTOKOLÜNÜN ROLÜ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Adı: Tarımsal Katma Değer Üzerinde Hollanda Hastalığı Etkileri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için Bulgular
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Makale Adı: Petrol Tüketimindeki Dalgalanmalar Geçici mi Yoksa Kalıcı mı BRICS T Ülkeleri için Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Uygulamaları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: University of Gaziantep Journal of Social Sciences
Makale Adı: Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi OECD Ülkeleri Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: South-Eastern Europe Journal of Economics
Makale Adı: Military Expenditure and Economic Growth in BRICS and MIST Countries Evidence from Bootstrap Granger Causality Analysis
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Türkiye de Ekonomik Büyüme Enerji Tüketimi Ticari Serbestleşme ve Nüfus Yoğunluğunun Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2015 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: Türkiye’de Politika Şoklarının Ekolojik Ayak İzine Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 25.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİ BAĞLAMINDA TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 01.08.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: G7 Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ile Çevre İlişkisinin İncelenmesi: Kyoto Etkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 20.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: Türkiye’xxde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Ekolojik Ayak İzi Göstergesinin Rolü
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 20.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS,DESTEK MEHMET AKİF,YILDIRIM ABDULMECİT
Makale Adı: Tarımsal Katma Değer Üzerinde Hollanda Hastalığı Etkileri Seçilen Türk Cumhuriyetleri Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DESTEK MEHMET AKİF,OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Farklı Enerji Türleri ile İncelenmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 26.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS,YILDIRIM ABDULMECİT,DESTEK MEHMET AKİF
Makale Adı: MİNT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Geçerliliği Panel Veri Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 26.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DESTEK MEHMET AKİF,OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: Türkiye de Savunma Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1973 2013 Dönemi Üzerine Bir Ampirik Analiz
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 24.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Makale Adı: TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 01.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Makale Adı: OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 01.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZKURT CUMA,AKAN YUSUF,OKUMUŞ İLYAS
Makale Adı: ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS THE ROLE OF TOURISM
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 10.06.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: OKUMUŞ İLYAS,DESTEK MEHMET AKİF
Makale Adı: Seçilen Türk Cumhuriyetlerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin İncelenmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 01.07.2016 Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar