DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET FİKRET GELİBOLU

Kimlik Bilgileri

MEHMET FİKRET GELİBOLU

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 245 6000 -  5325
  : fikretgelibolu@ h o t m a i l . com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2009-2015
Tez : TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ALANINDA BİLGİSAYARLI UYARLANABİLİR SINAVLARIN ÖLÇME ÖZELLİKLERİNİN DİĞER SINAV TÜRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yüksek Lisans
Üniversite : EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2005-2008
Tez : Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımıyla geliştirilen bilgisayar destekli mantık öğretimi materyallerinin 9.sınıf matematik dersinde uygulanmasının değerlendirilmesi
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları : 2000-2004
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 90.0 2017
İngilizce YDS 87.50000 2014
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2011-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
2009-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2006-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
2005-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2004-2005
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Öğretmenlik Uygulaması 2 2017-2018
Bilgisayar 1 4 2017-2018
İnternet Tabanlı Programlama 5 2017-2018
İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 4 2017-2018
Bilgisayar 2 4 2016-2017
Bilgisayar 1 4 2016-2017
Bilgisayar Destekli Öğretim 4 2016-2017
Dergi Adı: Current Research in Education
Makale Adı: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri ile Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Contemporary Educational Technology
Makale Adı: The Impact of Digital Citizenship Instruction through Flipped Classroom Model on Various Variables
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi – JRET
Makale Adı: Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları İlişkisinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Instructional Technology & Distance Learning
Makale Adı: The Evaluation of Introduction Level Computer Assisted Symbolic Logic Materials Based on Realistic Mathematics Education and Guided Discovery Learning Approach
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Eğitsel Dijital Oyunlar Kuram Tasarım ve Uygulama
Alan Adı: Ders Kitabı
Türkçe 2013
Yazar Adı: SAYGINER ŞENOL,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: İnternet üzerindeki riskler ve bu risklerle baş edebilme farkındalığı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 24.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,BALAMAN FATİH
Makale Adı: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeyleri İle Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce 05.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BALAMAN FATİH,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliği Tercih Nedenleri İle Geleceğe Önelik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe 05.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,BALAMAN FATİH
Makale Adı: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Öğretmenliği Tercih Nedenlerinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe 17.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,BAYIR ESMA AYBİKE,ÜNAL MERTCAN
Makale Adı: Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 26.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYIR ESMA AYBİKE,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışları Arasındaki İlişki
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 13.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,BAYIR ESMA AYBİKE
Makale Adı: Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenliklerini Sağlamalarının Siber Mağduriyete Uğrama Durumları Açısından İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 22.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,HAVA KEVSER
Makale Adı: Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 26.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BALAMAN FATİH,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri ile Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe 17.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYIR ESMA AYBİKE,GELİBOLU MEHMET FİKRET,DEMİRALAY YİĞİT RAZİYE
Makale Adı: Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları ile İşlemsel Uzaklık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 08.06.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: GELİBOLU MEHMET FİKRET,BAYIR ESMA AYBİKE,DEMİRALAY YİĞİT RAZİYE,AKDENİZLİ İBRAHİM
Makale Adı: Öğrencilerin Siber Mağduriyet Yaşama Durumlarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 20.07.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DEMİRALAY YİĞİT RAZİYE,BAYIR ESMA AYBİKE,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılıklarının İncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: BAYIR ESMA AYBİKE,GELİBOLU MEHMET FİKRET,DEMİRALAY YİĞİT RAZİYE
Makale Adı: Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Algılanan Öz Düzenleme Becerileriyle İlişkisininİncelenmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Bintaş Jale,CEYLAN BERİL,DÖNMEZ ONUR,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Buluş Yoluyla Çevre Alan ve Hacim Öğretimi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 15.11.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜNBATAR MUSTAFA SERKAN,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Tez Önerisi Hazırlama Eğitimi Tasarımı ve Değerlendirilmesi
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 01.01.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: ESKİMEN AYŞE DERYA,GÜNBATAR MUSTAFA SERKAN,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖTE ile Türk Dili ve Edebiyatı TDE Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına ve Kullanımlarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 18.09.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜYER TOLGA,GÜNBATAR MUSTAFA SERKAN,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 04.10.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: İNCEOĞLU MUSTAFA MURAT,DÖNMEZ ONUR,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü Mobil Öğrenme
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 19.04.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇOKLAR AHMET NACİ,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Ailelerde İnternet Kullanım Profili ve Velilerin Çocuklarının İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri Şarkışla İlçesi Örneği
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türkçe 26.04.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: Bintaş Jale,DÖNMEZ ONUR,GELİBOLU MEHMET FİKRET
Makale Adı: Can We Trace Learners Problem Solving Practices hasLogo Experience
Alan Adı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İngilizce 26.05.2008 Erişim Linki
Projeler
Bilimsel Araştırma Projesi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar