DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖNÜL REYHANOĞLU

Kimlik Bilgileri

GÖNÜL REYHANOĞLU

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 245 5845 -  1455
  : greyhanoglu@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TÜRK HALK BİLİMİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2001-2008
Tez : Kıbrıs Türk kültüründe masal geleneği
Yüksek Lisans
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TÜRK HALK BİLİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 1997-2001
Tez : İngiltere`de yaşayan Kıbrıslı Türkler üzerine sosyo-kültürel yapı analizi
Lisans
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1993-1997
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 76.25 2017
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2012-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2012-
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-2018
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretim görevlisi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1999-2007
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Folklor/Edebiyat
Makale Adı: Kıbrıslı Türklerin Bir Facebook Grubu Aracılığıyla Sanal Dünyada Kimliklerini Yeniden İnşası
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Avrasya
Makale Adı: Kadim Kentin Kimliği Antakya Uzun Çarşı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Türklük Bilimi Araştırmaları
Makale Adı: “Kıbrıs Edebiyatında Bir Postmodernist Roman (Raşit Pertev’in Gelincik Meseli Romanı Üzerine)”
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kültürel Belleklerin Koruma ve Aktarım Bağlamları”.
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Milli Folklor
Makale Adı: “Türk Mitolojisinde Yemin Miti”
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Folklor/Edebiyat
Makale Adı: “Aşık Destanlarında ‘Namus’ Kavramı”
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları
Makale Adı: “İngiltere'de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ana Kültüre Bağlılığında İletişim Araçlarının Folkloristik Bağlamdaki İşlevi”.
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: KADIN KALEMİNDEN KADIN ALGISI I
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Research and Development on Social Sciences
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2017
Dergi Adı: Dört Kıtada Folklorun İzinde Prof Dr Özkul Çobanoğlu Armağanı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2015
Dergi Adı: Rauf Denktaş Armağanı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2000
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL,REYHANOĞLU METİN
Makale Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Kültür Turizminde Bir Model Önerisi: Geleneksel Türk Tiyatrosunun İnovatif Olarak Turizmde Kullanılması [A Model Recommendation on Cultural Tourism in the Context of Intangible Cultural Heritage: Using Traditional Turk Theater as Innovative Way in Tourism Sector]
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Türkçe 20.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Kıbrıs Türk Kültüründe Geleneksel Çocuk Oyun ve Oyuncakları
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 01.12.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜNDÜZ SELÇUK,REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: MASAL VE MEMORATLARDA KADINLARIN GÖLGELERİ OLARAK DEMON’LAR VE BİR ÖRNEK İNCELEMESİ /DEMONS AS SHADOWS OF WOMEN IN FAIRY TALES AND MEMORATES
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
İngilizce 05.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜNDÜZ SELÇUK,REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Erzincan Örneğinde Musahiplik Kurma Ritüelleri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Türkçe 16.07.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜNDÜZ SELÇUK,REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Uzun Çarşı’ya Yansıyan Antakya Kent Kimliği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Türkçe 15.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Masal Araştırmaları: Masallarla İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 31.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: “Kıbrıslı Türklerde Zeytin Ağacının Kutsallığı ve Zeytin Yaprağıyla Tütsülenme”/ “Sacredness Of The Olıve Tree For The Turkısh Cyprıots And Fumıgatıon Wıth Olıve Leaves”
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 25.01.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: “Savaş ve Edebiyat: Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Tanığı Bir ‘Cönk’ “/ “War And Literature: A ‘Cönk’ Text Witness Of Cyprus Peace Operation”.
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türkçe 17.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Fairy Tale Tradition in Cyprus Turkish Tale Culture Listener Narrator Tales Context
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
İngilizce 01.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞAHİN KADRİYE,REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Çı̇ğ Mı̇? Pı̇şmı̇ş Mı̇? Anadolu’da Bı̇r Rı̇tüel: Zekerı̇ya Sofrası
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Türkçe 26.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: REYHANOĞLU GÖNÜL
Makale Adı: Toplumsal Belleğin Aktarımında Nine Rolünün İşlevi Kıbrıs Türk Kültürü Örneği
Alan Adı: Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar