PROFESÖR CEMİL KAYA GÖKÇEK

Kimlik Bilgileri

CEMİL KAYA GÖKÇEK

İletişim Bilgileri
   : +905344150716 -  11342
  : kayagokcek@yahoo.com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 2002-2006
Tez : Sarıbenli (Carasobarbus luteus, HEckel 1843) Balığının Biyoekolojisi v Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2000-2002
Tez : Yüzer ağ kafeslerde aynalı sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) balıklarının optimum stok yoğunluğu üzerine bir araştırma
Lisans
Üniversite : EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1995-1999
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
-
PROFESÖR HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
-
İdari Görevler
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
MYO/Yüksekokul Müdürü İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016-2016
MYO/Yüksekokul Müdürü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-2015
Konservatuvar Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-2010
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 4 2015-2016
Balık Besleme 3 2015-2016
Dergi Adı: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: Efficacy of clove oil, 2-phenoxyethanol and benzocaine on European Catfish, Silurus glanis Linnaeus 1758
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Yunus Araştırma Bülteni
Makale Adı: Balık Yemlerinde Kullanılan Farklı Protein Kaynaklarının Sibirya Mersini Acipencer baerii Brandt 1869 Jüvenillerinin Protez Aktivitesi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: A Preliminary Study on Protease Activity of Russian Sturgeon Acipencer gueldenstaedtii Brandt and Ratzenburg 1833 at Early Life Stages
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Jour. Animal and Veterinary Adv.
Makale Adı: Tilapia Oreochromis niloticus niloticus Linnaeus 1758 and HimriBarbel Carasobarbus luteus Heckel 1843 duoculture in net cages
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: Comparative Efficacy of Three Anesthetic Agents on Juvenile African Catfish Clarias gariepinus Burchell 1822
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: The Effect of Different First Feeds on Proteolitic Activity of the Northern Pike Esox lucius Linneaus 1758 Post Larvae
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Sektörel
Makale Adı: İskenderun Körfezi nde Parlayan Yıldız Balık Üretim Çiftlikleri
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Aqualife of Turkey
Makale Adı: Yetiştiricilikte Yeni Fırsatlar Bölünmüş Yetiştiricilik Sistemleri
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Aqualife of Turkey
Makale Adı: Balık Yetiştiriciliğinde Metabolik ve Yem Atıklarının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Kocaağız Aspius aspius Linneaus 1758 Balığının Rekreasyonel Avcılık Amacıyla Üretimi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Sucul Yaşam Dergisi
Makale Adı: Kültür Balıkçığında Sperm Kalitesini Etkileyen Faktörler
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Turna Esox lucius Balığı Entansif Yetiştiriciliği
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: . Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi
Makale Adı: Karabalık Clarias gariepinus Larvalarının Çam Yaprağı Arısı Tırtılı Neodiprion sertifer İle Beslenebilme Olanaklarını Belirlenmesi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Sucul Yaşam Dergisi
Makale Adı: Gammarus kischineffensis Schellenberg 1937 İlave Edilmiş Ticari Yemlerin Karabalık Clarias gariepinus Burchell 1822 Larvaları ve Frylarının Büyüme Performansları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Sucul Yaşam Dergisi
Makale Adı: Farklı Oranlarda Su Mercimeği Lemna minor İlave Edilmiş Ticari Rasyonların Capoeta damascina Valenciennes 1842 nın Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirme Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Sucul Yaşam Dergisi
Makale Adı: Yüzer Ağ Kafeslerde Aynalı Sazan Cyprinus carpio Linneaus 1758 Balığının Optimum Stok Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Fisheries Sciences.com
Makale Adı: An Alternative Species for Traditional Carp polyculture in Turkey Initial Growing Period
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: . Pakistan Journal of Nutrition
Makale Adı: Effect of feeding frequency on the growth and survival of Himri Barbel Barbus luteus Heckel 1843 fry under laboratory conditions
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Zoology
Makale Adı: Prey selection by African Catfish Clarias gariepinus Burchell 1822 Larvae Fed Different Feeding Regimes
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: A preliminary study on protease activity of the Northern pike Esox lucius L 1758 larvae
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Jour. Animal and Veterinary Adv.
Makale Adı: Comparative efficacy of three anesthetic agents in Himri Barbel Carasobarbus luteus Heckel 1843 under controlled conditions
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: The Effects of Feeding Level and Stocking Density on the Growth and Feed Efficiency of Himri Barbel Fry Barbus luteus Heckel 1843
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Zoology
Makale Adı: Age and Growth Characteristics of Himri Barbel Barbus luteus Heckel 1843 in Orontes River Turkey
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
Makale Adı: The Effect of Stocking Density on Yield Growth and Feed Efficiency of Himri Barbel Barbus luteus Heckel 1843 Nursed in Cages
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Fresenius Enviromental Bulletin
Makale Adı: Prey Selection and Diet Composition of Larval Pike, Esox lucius L., 1758, in Lake Isaszeg, Hungary
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Makale Adı: Karanfil Yağı, Eugenol ve 2-Phenoxyethanol’ün Yağ Balığı Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925)’ da, Anestetik Madde Olarak Etkinliği
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Makale Adı: Farklı Protein Kaynaklarının Çuka Mersini, Acipenser ruthenus Linnaeus 1758, Juvenillerinde Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Ege Journal of Fİsheries and Aquatic Sciences
Makale Adı: Effect of Different Protein Sources on Protease Activity of Northern Pike, Esox lucius Linneaus 1758, Juvenile
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2020 Erişim Linki
Yazar Adı: SZABO Tamas,ZOLTAN Bokor,BERNATH Gergely,CSENKI Zsolt,SZABO Kristian,URBANYI Bela,CSORBAI Balazs,GÖKÇEK CEMİL KAYA
Makale Adı: Artificial Propagation Technics and Optimum Stocking Ratio in RAS during Advanced Fry Rearing of Orfe, Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 4.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KANYILMAZ Mahir,YILAYAZ Adil,KİŞTİN Filiz,MEMİK Serap,GÖKÇEK CEMİL KAYA,Sevgili Hüseyin
Makale Adı: Various Feeding Regimes in Larval European Catfish, Silurus glanis
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 4.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖĞRETMEN FATİH,Tamas Szabo,İNANAN BURAK EVREN,GÖKÇEK CEMİL KAYA
Makale Adı: Yayın Balığı Silurus glanis L Üretiminde Testiküler Spermanın Kısa Süreli Muhafazası
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK. K, TÖRE. Y, SZABO. T, URBANYI, B
Makale Adı: Ticari Yemleme Protokolünün Mersin Acipencer gueldenstaedtii Brandt Ratzenburg 1833 Balığı Larvalarının Proteolitik Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: TEKİNAY. A, GÖKÇEK. K, ORUÇ. A Ç, CEYLAN, O
Makale Adı: Kontrollü Şartlarda Kababurun Balığı Chondrostoma beysehirense Bogutskaya 1997 Üretimi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK CEMİL KAYA
Makale Adı: Turna Esox lucius Linneaus 1758 Balığı Larvalarının Proteaz Aktivitesi Üzerine Ticari Yem Hammaddelerinin İnhibisyon Etkilerinin Tespiti
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ÖĞRETMEN. F, İNANAN. B, GÖKÇEK. K
Makale Adı: Yayın Balığı Silurus glanis L Spermasının Olgunlaştırılması
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK. K, SZABO. T, YILMAZ. A
Makale Adı: Karbopol Polimerlerin Hipofiz Enjeksiyonunda Kullanımı
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK. K, AKYURT. İ
Makale Adı: Sarıbenli Carasobarbus lutes Heckel 1843 Balığı Kültüre Alınsın mı
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK CEMİL KAYA
Makale Adı: Karabalıklarda Clarias gariepinus Suni Dölleme ve Larval Yaşama Gücü Üzerine Bir Ön Çalışma
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK. K, NAZ. M
Makale Adı: Farklı Su Sıcaklıklarının Turna Esox lucius Linneaus 1758 Balığının Larval Gelişimi ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK. K, SZABO.T, SZELEİ. Z, YILMAZ, H
Makale Adı: Turna Esox lucius Balığı Entansif Yetiştiriciliği
Alan Adı: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: GÖKÇEK CEMİL KAYA,SZABO Tamas,URBANYI Bela,Erbatur İsmail,Sevgili Hüseyin,KANYILMAZ Mahir
Makale Adı: Effect of Different Protein Sources on Protease Activity ofEuropean Catfish, Silurus glanis Linneaus 1758, Juvenile
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 18.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KANYILMAZ Mahir,Fidan Yeşiltaş Meryem Cansu,Sevgili Hüseyin,GÖKÇEK CEMİL KAYA
Makale Adı: Use of Erythrocytes Nucleus Alterations to Estimate Triploidy Induced by High Pressure in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 17.12.2018 Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar