ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CENK BURAK ŞAHİN

Kimlik Bilgileri

CENK BURAK ŞAHİN

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 245 5845 -  11026
  : cbsahin [at] mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2015-2020
Tez : Amik ovası koşullarında II. ürün soya çeşitlerinin farklı dönemlerinde uygulanan demir ve çinkonun azot fiksasyonu ile verim ve kalite özelliklerine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2013-2015
Tez : Bazı pamuk çeşitlerinin ISSR markörleri ile karakterizasyonu
Lisans
Üniversite : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2007-2011
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Mühendisi Atay Gıda Tarım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2012-2012
Stajyer Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2010-2010
Stajyer Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2009-2009
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University
Makale Adı: Farklı miktardaki bitkisel yağ çeşitlerinin cin mısırının Zea mays everta Sturt patlama kalitesine etkileri
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Agriculture and Wildlife Science
Makale Adı: Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: DERLEME - Turkish Journal of Scientific Reviews
Makale Adı: Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Önemleri ve Kullanımları
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Makale Adı: Hatay Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Yağ İçeriğinin Belirlenmesi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Çukurova Koşullarında Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozlarının Verim Ve Tarımsal Özelliklere Etkileri
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Makale Adı: Bazı Pamuk Çeşitlerinin ISSR Markörleri İle Karakterizasyonu
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Makale Adı: Diyarbakır Koşullarında Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Tek Ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Verim Ve Önemli Tarımsal Özelliklere Etkisi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS
Makale Adı: Foliar Applied Zinc and Iron Effects on Yield and Yield Components of Soybean: Determination by PCA Analysis
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
İngilizce 2021 Erişim Linki
Dergi Adı: Biological Diversity and Conservation
Makale Adı: Bazı keten çeşitlerinde farklı sıra aralıklarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı>Endüstri Bitkileri
Türkçe 2021 Erişim Linki
Dergi Adı: MISIR
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2020
Yazar Adı: AKÇALI CEM TUFAN,ŞAHİN CENK BURAK
Makale Adı: Farklı Sulama Aralıklarında Sulanarak Yetiştirilen Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Bazı Agronomik Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 29.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: MERT AHMET,ŞAHİN CENK BURAK,AKÇALI CEM TUFAN
Makale Adı: Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Önemleri ve Kullanımları
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 30.12.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞAHİN CENK BURAK,ARSLAN MEHMET,KIRMAZ SELÇUK
Makale Adı: BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE UÇUCU YAĞLARIN HERBİSİDAL ETKİSİ
Alan Adı: Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkçe 13.11.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞAHİN CENK BURAK,İŞLER NECMİ,RUSTAMOVA VAFA
Makale Adı: Characterization of Some Cotton Varieties Using ISSR Markers
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
İngilizce 28.04.2018 Erişim Linki
Projeler
Soya (Glicine Max L.) Üretiminde Farklı Su Tutucuların Toprağın Su Tutma Kapasitesi ve Verime Etkisinin Sera Koşulunda Belirlenmesi
Hindistan Orijinli Yerfıstığı Genotiplerinin Performansının Belirlenmesi
Yaprak Zararının Yerfıstığı Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Amik Ovası Koşullarında II. Ürün Soya Çeşitlerinin Farklı Dönemlerinde Uygulanan Demir ve Çinkonun Azot Fiksasyonu ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Farklı Gelişim Dönemlerinde Yapraktan Uygulanan Bor Elementinin Yerfıstığında Kalite ve Verim Üzerine Etkisi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağında Azot ve Demir Gübrelemesinin Ana Ürün Yerfıstığı Verimine ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar