Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi (BİGDES)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Bilgi ve iletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi (BİGDES) süreçlerimizi tamamlayarak denetimlerimizi başarı ile bitirmiş bulunuyoruz.