Teknik Gezi

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Doğan DUMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİDİN, Arş. Gör. Sercan DEDE ve Son Sınıf Öğrencileri  (2017-2018)