99. Yılında Cumhuriyet Bilinci ve Kazanımları - Cumhuriyet Paneli ve Cumhuriyet Konseri

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü koordinatörlüğünde Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Antakya Devlet Konservatuvarı işbirliği ile 99.yılında Cumhuriyet Paneli ve Konseri düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya’nın açılış konuşmasını yaptığı panelin başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Hatipoğlu yaparken Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Olcay Özkaya, Doç. Dr. Mikail Kolutek ile Antakya Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Erhan Tekin panele konuşmacı olarak katıldı.

Panel Doç. Dr. Olcay Özkaya’nın  “Türk Siyasal Yaşamında Kadın Temsiliyeti Açısından Cumhuriyetin Kazanımları” başlıklı konuşması ile başladı. Özkaya, Cumhuriyetin yaş aldıkça demokrasinin olgunlaştığını, güçlendiğini vurgulayarak Türk kadınlarının Avrupa’nın birçok ülkesinden önce ve diğer pek çok ülkeden farklı olarak erkeklerle eşit bir biçimde temsiliyet hakkı elde ettiğine dikkat çekti. Özkaya Türk kadınını siyasal temsiliyetindeki mücadelesini kurtuluş savaşında göstermiş oldukları özveri ve cesarete bağlayarak 1935 yılı seçimlerinde ilk defa 18 kadın milletvekilinin parlamentoya seçildiğini belirtti.

Doç. Dr. Erhan Tekin ise “Atatürk ve Müzik” başlıklı konuşmasında Türk müziğinin milli ve ulusal bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayarak Cumhuriyet ile birlikte müzik alanında yapılan köklü çalışmalara değindi.

Panelde Doç. Dr. Mikail Kolutek de “Cumhuriyet Fikrinin Genelgeler ve Kongreler Sürecindeki Gelişimi” başlıklı sunumunda Atatürk’te milli egemenlik fikrinin tarihsel oluşum sürecine değinerek Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararları üzerinden Cumhuriyet fikrine yönelik kararları değerlendirdi.

Panel şefliğini Doç. Dr. Erhan Tekin’in yaptığı Cumhuriyet konseri ile sona erdi.