Sağlık Bilimleri Alanında TUBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama, Başvuru ve Yürütme Etkinliği

“TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" kapsamında Fakültemiz Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Akın YAKAN yürütücülüğünde düzenlenen ”Sağlık Bilimleri Alanında TUBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama, Başvuru ve Yürütme” etkinliği Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde yüksek katılım oranıyla gerçekleşmiştir. Etkinlik kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Engin ŞAHNA, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nizami DURAN ile Fakültemiz Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin ÖZKAN eğitici olarak görev almıştır. Etkinlik başlangıçta teorik bilgi paylaşımı üzerinden yürütülmüş ardından değerlendirme süreçleri hakkında bilgi vermek için örnek 5 proje panel simülasyonu ile değerlendirilmiştir. Yapılan etkinlik ile üniversitemiz akademik personeli tarafından TÜBİTAK projelerine başvuru ile ilgili farkındalık oluşturularak etkinlik başarı ile tamamlanmıştır.