TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

2020/1 Dönemi “TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” projesi kapsamında ulusal düzeyde 42 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerden 2’si fakültemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiş olup bu projeler şu şekildedir:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozak ve Arş. Gör. Şenol Saygıner: Sınıf öğretmenlerinin dersi ters yüz eden yenilikçi dijital uygulamaları kullanma becerilerinin geliştirilmesi

Arş. Gör.  Dr. Hüseyin İnaltun: Fen bilgisi öğretmenlerinin teknoloji destekli biçimlendirici değerlendirme uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.