15 Temmuz İyiliğe Adak Sergisi

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Berna İleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “İyiliğe Adak” sergisi düzenlendi.
 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, ülkemizin güçlü ve bereketli olması temennisiyle Anadolu halı ve kilim motiflerinde kullanılan bereket, güç, nazar ve hayat ağacı gibi motifler, kumaşlara basıldı; pek çok farklı kültürde gelenek olan “ağaca adak/dilek bağlama” eylemi sanatsal bir ifadeye dönüştürüldü.
 
“İyiliğe Adak” sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde bulunan iki çınar ağacına kumaşların asılmasıyla gerçekleştirildi.
 
İyiliğe Adak sergisi ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Berna İleri: “Anadolu kadını, doğada gördüğü şekil ve formları kendi duygularını anlatmak için anlamlandırmış; halı ve kilimler dokumuşlardır. Yüzyıllardır Anadolu kadını kendi kültür ve geleneğinin etkisiyle dokudukları halı ve kilimlere sevgi, bereket, güç, doğurganlık, nazar vb duygu ve düşüncelerini sembollere döküp motif motif işlemişlerdir. Örneğin “eli belinde” motifi bereket ve doğurganlığı, koçboynuzu motifi güçlü olmayı, pıtrak ya da muska motifi nazar inancını ve hayat ağacı motifi ise sonsuz olmayı ifade eder ve şansın, bereketin, sağlığın, hastalıktan kurtulmanın sembolüdür. “İyiliğe Adak” sergisinde özellikle bu motifler kullanılarak, Anadolu insanının güçlü ruhu ve inancı, Türkiye için iyilik dualarıyla buluşmuştur.
Sergileme özellikle bahçede çınar ağacında gerçekleştirilmiştir. Çınar ağacı pek çok toplum tarafından farklı anlam ve özellikler barındırmakla birlikte Türk kültüründe çınar “ulu ağaç” unvanına sahiptir. Bilgelik, aydınlık ve güçlü dallarıyla saran kucaklayan anlamları bulunmaktadır. Diğer bir yandan ise çınar hükümdarlık ve güç sembolüdür. Osman Gazi rüyasında Osmanlı Beyliğini “dünyayı saran bir çınar ağacı” şeklinde görmüştür. Dolayısıyla “İyiliğe Adak” sergi temasında çınar ağacı, bilge, güçlü ve dünyayı saran (sevgiyle) kucaklayan bir Türkiye olarak düşünülmüştür.
Sergileme, enstalasyon sergileme biçimindedir. Elde oyulan motif kalıpları kumaşlara basılmış ve ince uzun parçalara bölünmüştür (yırtılmıştır). Bu parçalar sanatçı tarafından çınar ağaçlarına asılarak sergileme yapılmıştır. “İyiliğe Adak” sergisinin bir diğer özelliği ise, sergiye katılan davetlileri de Türkiye için iyilik ve bereket temennisiyle, ağaç dallarına kumaş parçalarını asmaya dâhil etmektir.” dedi.