CUMHURİYETİN 100. YILINDA VETERİNER FAKÜLTELERİ

Paydaş Etkinliği 
Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel Ülkemizdeki Veteriner Fakültelerinin tanıtıldığı ''CUMHURİYETİN 100. YILINDA VETERİNER FAKÜLTELERİ'' adlı kitabı dijital ortamda yayınlandı. Eserde 2023 yılı itibariyle Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Fakültelerinin farklı yönleriyle tanıtılması amaçlanmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi kitabın 237-249 sayfaları arasında yer almaktadır. 

Erişim adresi:  http://www.vefdek.org/ 
Veteriner Fakültesi Dekanlığı