2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin Senato Kararı Duyurusu

KARAR-1: Yaşanan deprem felaketi tedbirleri kapsamında Üniversitemizde önlisans, lisans, ve lisansüstü düzeydeki tüm programlara ilişkin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı eğitim süreci değerlendirilmiş olup; 06 ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde ilimizde meydana gelen depremler sonucu Üniversitemize ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerimizin barınma olanakları göz önünde bulundurularak;

a) Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültelerinin tüm sınıflarında; Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Anestezi programı ile İlk ve Acil Yardım programının 2. Sınıflarında eğitim-öğretim sürecinin yüz yüze yürütülmesine,

b) Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Mimarlık, Spor Bilimleri (BESYO), Veteriner ve Ziraat Fakülteleri; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; Antakya Devlet Konservatuarı ve Altınözü Tarım Bilimleri, Antakya, Hassa, Hatay Sağlık Hizmetleri (Anestezi, İlk ve Acil Yardım programları 2.sınıflar hariç), Kırıkhan, Reyhanlı Sosyal Bilimler, Samandağ, Sanat ve Tasarım ve Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim sürecinin uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine,

c) 2023-2024 eğitim – öğretim yılına mahsus olmak üzere;

- Talep eden öğrencilere özel öğrencilik hakkı tanınmasına,

- Talep eden öğrencilere kayıt dondurma hakkının tanınmasına,

- Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama kısmı hariç olmak üzere, pedagojik formasyon eğitimi derslerinin uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine. Öğretmenlik Uygulaması dersine özgü öğrencilere özel öğrencilik hakkı verilerek; dersin yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.03.2023 tarih ve E-75850160-301.01.01-16493 sayılı yazısının b fıkrasının 1, 2, 3 ve 4. maddelerinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına;

Alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.