Kurum Konferans Sisteminin Zoom Üzerinden Kullanımı

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Uzaktan Toplantı Sistemi (Zoom) satın alınmıştır. Oturumlarda katılımcı sayısı 300 kişi olup süre sınırı bulunmamaktadır. Zoom programının birimlerimiz tarafından kullanılabilmesi için planlanan toplantının tarihi, başlangıç ve bitiş saatinin önceden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir.