Biophysical Society I. Biyofizik Haftası Etkinlikleri

 

28 Mart 2019

Saat

10:00              : İstiklal Marşı, Saygı duruşu ve Açılış Konuşması,

10.15                          : Mustafa Kemal Üniversitesi Biophysical Society Öğrenci Kolu Tanıtımı

  Murat DOĞRU, Biophysical Society Öğrenci Kolu Başkanı,

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, III. Sınıf Öğrencisi,

10.30                          : Biophysical Society2019 63.Uluslararası Yıllık Kongresi Katılımım ve Amerika Deneyimlerim

  M.Salih ÇELİK, Biophysical Society Öğrenci Kolu Genel Sekreteri,

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, III. Sınıf Öğrencisi,

10.45               : Biyofizik Nedir?

                          Dr.Öğretim Üyesi Semire UZUN GÖÇMEN, Biophysical Society Öğrenci Kolu Danışmanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata                                  Sökmen Tıp    Fakültesi, Biyofizik AD.

11.15               : Kuantum Fiziği nedir?

                          Doç.Dr. Berna ÇATIKKAŞ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

11.35               : Malign Melanoma ve Risk faktörleri, Güneş Işınları

                          Dr.Öğretim Üyesi Ebru ÇELİK, Biophysical Society Öğrenci Kolu 2. Danışmanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp                           Fakültesi, Dermatoloji AD.

11.55               : Tartışma

12.00   : Kapanış