YÖNETMELİKLER

Hatay Mustafa  Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  İçin (2015 Yılı ve sonrası) Tıklayınız ...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için Tıklayınız...

Öğrenci Disiplin İşlemleri (2547 Sayılı Kanunun 54. Maddesi) İçin Tıklayınız...

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun İçin Tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız...

Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız…

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin  Yönetmelik için Tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim  Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  İçin Tıklayınız...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği Tıklayınız...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin (2011-2014 Yılları arası kayıtlı öğrencileri kapsar)  Tıklayınız ...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin (2006-2010 Yılları arası kayıtlı öğrencileri kapsar) Tıklayınız...

 

Başlık Yayın Tarihi
Üniversitemizde Aday Öğrencileri Ağırladık 03 Mayıs 2024 Cuma
Yetenek Kapısı 13 Eylül 2023 Çarşamba
6 Şubat Depremindeki Acı Kayıplarımız 06 Eylül 2023 Çarşamba
Başlık Yayın Tarihi