COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri Bilgilendirme Notu

UZEM aracılığıyla dersler verilmeye başlanmadan önce her bölümden birer UZEM koordinatörü görevlendirilmiştir. Fakülte/Enstitü/YO/MYO yönetimleri ve görevlendirilen koordinatörler sorunların çözümleri ile birebir ilgilenmektedir.

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

COVID-19 küresel salgını nedeni ile 2020 Bahar Dönemi dersleri UZEM üzerinden ilgili öğretim elemanlarınca düzenli olarak video ve slaytlar hazırlanarak sisteme aktarılmaktadır.

Teorik derslerin tamamı ve uygulama derslerinin büyük bir kısmı 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital olarak uzaktan eğitim yönetimi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. UZEM aracılığıyla yapılamayan bazı uygulamalı derslerin pandemi sonrasında hızlandırılmış olarak yapılması planlanmaktadır.

Öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sistemi, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, öğrenci temsilcileri ile görüntülü iletişim sağlanmaktadır.

Sınav Uygulamaları

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 9 Nisan 2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği; Üniversitemiz birimlerinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, verilen derslerin uygulamalarının dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması, uygulama kısımları dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemi ile yapılamayacak olanların ise uygulama kısımlarının pandemi sonrasında uygun bir zaman diliminde her bir program için Üniversitemiz senatosu tarafından belirlenecek yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi, Üniversitemiz birimlerinde verilen tüm derslerin ara sınavlarının UZEM sistemi üzerinden çevrimiçi (online) sınav hariç olmak üzere ödev, proje, kısa sınav vb. şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

9 Nisan 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü

27 Nisan 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü

29 Nisan 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü

30 Nisan 2020 Üst Yönetim

 

Ayrıca, ihtiyaç duyan öğretim elemanlarına kişisel online eğitimler verilmektedir.

Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Üniversitemiz web sayfası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası ve öğrenci otomasyonu üzerinden öğrencilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Üniversitemizin bütün öğrencilerine bilgilendirme SMS'leri gönderilmiştir. Bunlara ek olarak e-posta ve telefon yoluyla 7/24 çağrı merkezimiz üzerinden destek sağlanmaktadır.

Sağlık Hizmet Sunumu

Sağlık Hizmet Sunumu Bilgilendirme Notu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 27 Şubat 2020 tarihinde COVID-19 salgınından etkilenen hastaların tanı, tedavi ve takipleri için ana binadan bağımsız, giriş-çıkışı ayrı bir COVID merkezi oluşturulmuştur. Bu merkez; 35 yataklı 3 servis, 13 yataklı 2 yoğun bakım servisi ve ayaktan hastaların kabul edildiği ayrı bir poliklinik şeklinde dizayn edilmiştir. COVID merkezinin yanı sıra ilimizdeki şüpheli coronavirus vakalarına tanı koymak amacıyla PCR (Polymeraz Chain Reaction) merkezi faaliyete geçirilmiştir. Bu merkez, günlük 300 test çalışma kapasitesine sahiptir.

COVID merkezinde takip edilen hastalarla ilgili veriler aşağıda sunulmuştur:

  • Toplam polikliniğe başvuran hasta sayısı: 202
  • İzole servis-yoğun bakım yatan hasta sayısı: 74
  • Negatif hasta sayısı: 175
  • Pozitif hasta sayısı: 27
  • İyileşen hasta sayısı: 23
  • Vefat sayısı: 1
  • Taburcu sayısı: 65
  • 30.04.2020 tarihinde yatışı devam eden hasta sayısı: 8
25-29 Ocak Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 77
Toplam Hasta Sayısı: 13
Yatan Hasta Sayısı: 10
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 10
18-22 Ocak Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 46
Toplam Hasta Sayısı: 17
Yatan Hasta Sayısı: 11
YBÜ Sayısı: 6
İyileşen Hasta Sayısı: 14
11-15 Ocak Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 105
Toplam Hasta Sayısı: 30
Yatan Hasta Sayısı: 20
YBÜ Sayısı: 11
İyileşen Hasta Sayısı: 13
04-08 Ocak Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 136
Toplam Hasta Sayısı: 41
Yatan Hasta Sayısı: 28
YBÜ Sayısı: 13
İyileşen Hasta Sayısı: 25
28 Aralık - 01 Ocak Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 171
Toplam Hasta Sayısı: 60
Yatan Hasta Sayısı: 39
YBÜ Sayısı: 23
İyileşen Hasta Sayısı: 36
21-25 Aralık Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 324
Toplam Hasta Sayısı: 83
Yatan Hasta Sayısı: 60
YBÜ Sayısı: 24
İyileşen Hasta Sayısı: 34
14-18 Aralık Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 581
Toplam Hasta Sayısı: 107
Yatan Hasta Sayısı: 80
YBÜ Sayısı: 27
İyileşen Hasta Sayısı: 39
07-11 Aralık Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 1170
Toplam Hasta Sayısı: 160
Yatan Hasta Sayısı: 136
YBÜ Sayısı: 25
İyileşen Hasta Sayısı: 34
30 Kasım - 4 Aralık Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 1485
Toplam Hasta Sayısı: 100
Yatan Hasta Sayısı: 77
YBÜ Sayısı: 25
İyileşen Hasta Sayısı: 56
23-27 Kasım Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 914
Toplam Hasta Sayısı: 62
Yatan Hasta Sayısı: 49
YBÜ Sayısı: 17
İyileşen Hasta Sayısı: 40
16-20 Kasım Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 578
Toplam Hasta Sayısı: 53
Yatan Hasta Sayısı: 41
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 37
09-13 Kasım Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 344
Toplam Hasta Sayısı: 35
Yatan Hasta Sayısı: 26
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 23
2-6 Kasım Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 139
Toplam Hasta Sayısı: 26
Yatan Hasta Sayısı: 15
YBÜ Sayısı: 11
İyileşen Hasta Sayısı: 8
26-30 Ekim Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 78
Toplam Hasta Sayısı: 19
Yatan Hasta Sayısı: 15
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 14
19-23 Ekim Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 63
Toplam Hasta Sayısı: 19
Yatan Hasta Sayısı: 10
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 4
12 Ekim - 16 Ekim Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 70
Toplam Hasta Sayısı: 15
Yatan Hasta Sayısı: 7
YBÜ Sayısı: 8
İyileşen Hasta Sayısı: 6
05-09 Ekim Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 82
Toplam Hasta Sayısı: 16
Yatan Hasta Sayısı: 6
YBÜ Sayısı: 10
İyileşen Hasta Sayısı: 12
28 Eylül - 2 Ekim Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 100
Toplam Hasta Sayısı: 19
Yatan Hasta Sayısı: 19
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 13
21-25 Eylül Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 104
Toplam Hasta Sayısı: 25
Yatan Hasta Sayısı: 14
YBÜ Sayısı: 11
İyileşen Hasta Sayısı: 18
14-18 Eylül Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 201
Toplam Hasta Sayısı: 30
Yatan Hasta Sayısı: 18
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 18
7-11 Eylül Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 169
Toplam Hasta Sayısı: 32
Yatan Hasta Sayısı: 20
YBÜ Sayısı: 12
İyileşen Hasta Sayısı: 21
31 Ağustos - 4 Eylül Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 127
Toplam Hasta Sayısı: 22
Yatan Hasta Sayısı: 15
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 8
24-28 Ağustos Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 150
Toplam Hasta Sayısı: 29
Yatan Hasta Sayısı: 18
YBÜ Sayısı: 11
İyileşen Hasta Sayısı: 21
17-21 Ağustos Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 105
Toplam Hasta Sayısı: 28
Yatan Hasta Sayısı: 18
YBÜ Sayısı: 11
İyileşen Hasta Sayısı: 18
10-14 Ağustos Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 80
Toplam Hasta Sayısı: 23
Yatan Hasta Sayısı: 17
YBÜ Sayısı: 8
İyileşen Hasta Sayısı: 11
27 Temmuz-7 Ağustos Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 58
Toplam Hasta Sayısı: 22
Yatan Hasta Sayısı: 22
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 34
20-24 Temmuz Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 89
Toplam Hasta Sayısı: 37
Yatan Hasta Sayısı: 33
YBÜ Sayısı: 4
İyileşen Hasta Sayısı: 20
13-17 Temmuz Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 37
Toplam Hasta Sayısı: 33
Yatan Hasta Sayısı: 29
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 9
6-10 Temmuz Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 45
Toplam Hasta Sayısı: 14
Yatan Hasta Sayısı: 10
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 3
29 Haziran-3 Temmuz Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 21
Toplam Hasta Sayısı: 14
Yatan Hasta Sayısı: 11
YBÜ Sayısı: 2
İyileşen Hasta Sayısı: 14
22-26 Haziran Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 18
Toplam Hasta Sayısı: 29
Yatan Hasta Sayısı: 23
YBÜ Sayısı: 6
İyileşen Hasta Sayısı: 17
15-19 Haziran Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 20
Toplam Hasta Sayısı: 9
Yatan Hasta Sayısı: 6
YBÜ Sayısı: 3
İyileşen Hasta Sayısı: 2
08-12 Haziran Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 20
Toplam Hasta Sayısı: 11
Yatan Hasta Sayısı: 9
YBÜ Sayısı: 3
İyileşen Hasta Sayısı: 3
01-05 Haziran Güncel Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 14
Toplam Hasta Sayısı: 8
Yatan Hasta Sayısı: 4
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 2
25-29 Mayıs Toplam Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 14
Toplam Hasta Sayısı: 5
Yatan Hasta Sayısı: 5
YBÜ Sayısı: 0
İyileşen Hasta Sayısı: 3
18-22 Mayıs Toplam Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 16
Toplam Hasta Sayısı: 10
Yatan Hasta Sayısı: 5
YBÜ Sayısı: 5
İyileşen Hasta Sayısı: 7
11-15 Mayıs Toplam Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 5
Toplam Hasta Sayısı: 10
Yatan Hasta Sayısı: 10
YBÜ Sayısı: 6
İyileşen Hasta Sayısı: 3
05-09 Mayıs Toplam Veriler
Kabul Edilen Vaka Sayısı: 9
Toplam Hasta Sayısı: 13
Yatan Hasta Sayısı: 9
YBÜ Sayısı: 4
İyileşen Hasta Sayısı: 1
Arge Faaliyetleri

"Covid-19'a Karşı RNA Polimeraz ve Proteaz İnhibitöri Grubu İlaçların Konumlandırma Çalışmalarıyla Yeni İlaç Moleküllerinin In-Siliko Tasarımı, Sentezi, Aktiviteleri ve Etki Mekanizmalarının In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi" adlı projenin Etik Kurul izni alınmıştır. Söz konusu proje planlanmaktadır.

Proje yürütücüsü; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizami Duran'dır. Proje ekibinde; Dr. Öğr. Üyesi Tuncer KUTLU (Patoloji AD), Prof. Dr. Öztekin ALGÜL (Mersin Üniversitesi Farmasotik Kimya AD) ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Abdullah ALAGÖZ (İnönü Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD) yer almaktadır.

Araştırmalara Katılım

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndaki bazı öğretim üyeleri, takip ve tedavisini yaptıkları COVID hastalarıyla ilgili ulusal veya lokal bazlı çalışmalar planlamışlardır.

Bilgilendirici Toplantılar

Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda, tüm sağlık çalışanlarımıza aşağıdaki eğitimler verilmiştir:

Coronavirus enfeksiyonundan korunma önlemleri ve kişisel hijyen konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca şüpheli veya kesin tanılı COVID-19 hastaları ile diğer hastaların ayrımı ve hastaların yönetimi konusunda işbaşı eğitimleri dahil olmak üzere yazılı ve görsel paylaşımlarda bulunulmuştur.

COVID-19 hastalarının tedavi edildikleri alanda çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanları ile birlikte Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından da eğitimler verilmektedir.

Farklı bölümlerimizin akademik ve idari işlerini, COVID-19 küresel salgın sürecinde, zamanında ve sürekli olarak yürütebilmek üzere bölüm kurulları, bölüm koordinatörleri ve komisyon üyelerince dijital platformda toplantılar ve bilgi alışverişi sürdürülmektedir.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin uzaktan eğitim sürecine, entegrasyona dair öğretim elemanlarımızın tamamıyla dijital ortamdan bilgilendirme ve bilgi alışverişi sürdürülmektedir.

Yayınlar

Üniversitemiz bünyesindeki farklı birimlerde görev yapmakta olan akademik personellerimiz tarafından akademik yayınlar hazırlanmaktadır. Bu yayınların hazır ve/veya yayınlanmış olanları aşağıda belirtilmiştir. Bu yayınlara yeni eklendikçe gerekli güncellemeler yapılacaktır.

  • Cereci, S. (2020). Corona Günlerinde Medya Hareketleri. Broafcasterinfo, 183: 114-116.
Sarf Malzemeler

Hastanemizin eczacıları ve görevli kimyageri tarafından hastanemizin ihtiyacını karşılamak üzere, majistral olarak el dezenfektanı üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim, ihtiyaç halinde belirli periyotlarla devam edecektir. Bu bağlamda Hastanemizin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 lt el dezenfektanı üretilmiştir.

Ayrıca hastane terzisi tarafından 30.03.2020 tarihinden itibaren 2000 adet maske ve 140 adet tek kullanımlık galoş ile çizme üretilmiştir.

Hastane müdürlüğü bünyesinde 22.03.2020 tarihinden itibaren 1300 adet yüz koruyucu siperlik üretilmiştir.

Hastanemizin İzole Polikliniğinde ve Servisinde çalışan personellerimiz için lastik ve asetat kâğıdı kullanarak 650 adet koruyucu gözlük yapılmıştır.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kendi imkanlarımızla günlük 500 adet cerrahi maske dikimi yapılarak, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personeli ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere dağıtılmaktadır.

Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası, Enstitü, Fakülte, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokullarına kimyasal yüzey dezenfektan uygulaması yapılmaktadır.

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerine el dezenfektan pompası (duvara monteli) tedarik edilmiş, Teknoloji ve AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARGEM) ile birlikte kimyasal üretim laboratuvarlarında 5 ton el dezenfektanı üretimi yapılmıştır. Bu dezenfektan üniversitemiz dışında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve  Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere ildeki birçok resmi kurum ve kuruluşa dağıtılmıştır.

2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerine “gri atık kutusu” tedariği sağlanmıştır.

Topluma Hizmet Uygulamaları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  PDR Birimi;  COVID-19 salgınının ilk günleri itibari ile personel, personel yakınları ve öğrencilere yönelik bu olağanüstü dönemde ihtiyaç duyulabilecek yardım ve beceri konusunda çalışmalar yürütmeye başlamıştır.

Çalışma, iki ana başlık altında toplanmıştır:

• COVID-19 ve Ruh Sağlığı

• COVID-19 ve Çocuklar

“Covid 19 ve Ruh Sağlığı” başlığının altında yaşanan durumun birey üzerinde yaratabildiği duygu, düşünce ve davranış biçimlerini açıklayan ve süreci sağlıklı yürütebilmek için beceri kazanmak adına motivasyon geliştirici ve ümit verici bir giriş metni hazırlanmıştır.

Ardından beceri kazanma hedefiyle “Kaygı ile Başa Çıkma” ve “Öfke ile Başa Çıkma” konulu 2 adet sunum hazırlanmıştır.

Sosyal izolasyonun barındığı riskleri ve olası kazanımları tartışan metnimizde bilhassa sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşanabilecek aile içi şiddet konusuna da değinilmekte ve bu durumlarda yararlanabilecek yardım organlarına yer verilmektedir.

Kamuoyu için genel olarak değerli ve paylaşılmasını gerekli bulduğumuz derneklerin  (örneğin Türk Psikiyatri Derneği) linkleri, bu bilgilere vatandaşların ulaşmasını kolaylaştırma hedefiyle paylaşılmıştır.

Önerdiğimiz kaygı ile başa çıkma tekniklerine rağmen yoğun kaygı hisseden bireyler için “Derin Gevşeme Tekniği” içeren yönlendirilmiş bir ses kaydı eklenmiştir

Çalışmanın ikinci bölümünde çocukların COVID-19 sürecinde yaşayabilecekleri duygusal ve davranışsal tepkiler ve ebeveynler tarafından yardımcı olunabilecek tutum ve davranışlar sunulmuştur.

Psikoloğumuz tarafından uygun bulunan COVID-19 konulu kısa bir animasyon filminin linki ve “Çocukla Yoga” içeren, çocukları heveslendirebileceğini düşündüğümüz, metinleri tarafımızca Almancadan çevrilen resimli örnekler paylaşılmıştır.

Çalışma ile ilgili link: http://www.mku.edu.tr/news.aspx?shaberID=7329

Salgın Sonrası Planlamalar

-Uzaktan eğitim sistemi ve uygulamaları ile ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik seminer ve eğitimlerin teknolojik ve inovatif bir biçimde değişimlere uyumlu olarak ileri bilişim sistemlerini de göz önünde bulundurarak belli bir program çerçevesinde daha sonraki dönemlerde verilerek sağlanması,

-Alternatif uzaktan eğitim programları oluşturulup hazır bir biçimde bekletilmesi,

-Planlamada analiz ve değerlendirme gibi hem planlamaya hem de uygulamaya yönelik yazılımsal araçlar geliştirilmesi,

-Uzaktan eğitim süreci ile ilgili online sınav gibi süreci doğrudan ve daha işlevsel yönetebilecek yardımcı hizmetler geliştirilmesi,

-Uzaktan eğitim kapsamında özellikle öğrencilere 24 saat hizmet verebilecek bir danışma ya da rehberlik ofisi ve personeli bulundurulması,

-Uzaktan eğitim çerçevesinde sunulan eğitim programında öğretim elemanlarının hazırlamış olduğu materyal ve dokümanların yanı sıra ek materyal ve dokümanların hazırlanması konusunda bir bilim kurulu ve bir yayın kurulu oluşturulması,

-Öğrencilerin UZEM sistemine rahatlıkla ulaşılabilmesi için bilgisayar ve internet konusunda destek programları geliştirilmesi,

-Öğretim elemanlarının ders verirken kullanması için daha işlevsel programlara geçiş yapılması (ekran üzerinden işlem, düzenleme, dönüştürme vb.) planlanmaktadır.