2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvime İlişkin Duyuru

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvime İlişkin Duyuru

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvime İlişkin Duyuru

 

17.02.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve Yükseköğretim Kurulunun açıklamalarına istinaden;

 

  1. Üniversitemiz 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Akademik Takvimi güncellenmiş olup; 2022-2023 bahar dönemi 27 Mart 2023 pazartesi günü başlayacaktır. Güncel akademik takvime linkten ulaşılabilir.

 

  1. Deprem dolayısıyla ders kaydını yaptıramayan öğrencilerimize 16 MART 2023 – 22 MART 2023 tarihleri arasında mazeretli ders kaydı hakkı tanınacaktır.

 

  1. 2022-2023 bahar dönemi eğitim-öğretim süreci uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecektir.

 

  1. Yüksek Öğretim Kurulunun 19.02.2023 tarihli “2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin sorular ve cevaplar” başlıklı haberin 5. Maddesinde yer alan; Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6 ; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5; Veterinerlik Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ile e, f, ve g maddelerinde yer alan programların uygulamalı eğitimlerini talep etmeleri halinde özel öğrenci olarak yüzyüze mahallinde yapabileceklerdir.

 

  1. Öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile İlahiyat programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde “öğretmenlik uygulaması II” dersini hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde alabilecek olup; diğer derslerini ise üniversitemizden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

 

  1. Üniversitemiz-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile eşleştirilmesi sadece akademik ve idari görevlendirme yapma,  bilişim desteği sağlama alanlarında ortak çalışmalar yapmak üzere gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenimini sürdürmeleri şeklinde bir durum algılanmamalıdır.

 

  1. Özel öğrencilik talepleri başvuru yapılacak üniversitelere, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemlerinin başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılabilecektir.

 

  1. Kayıtlı öğrencilerimiz isterlerse OBS üzerinden başvurarak kayıtlarının dondurulmasını talep edebileceklerdir. Kayıt dondurdukları süre azami öğrenim süresinden düşülmeyecektir.

 

  1. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı tek ders sınavı 20 MART 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav uygulama yöntemi yüzyüze olmamak kaydıyla  ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.