2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

Üniversitemiz birimlerinde 2022-2023 eğitim - öğretim döneminde, aşağıdaki kontenjan dahilinde kısmi zamanlı öğrenci istihdam edilecektir. Öğrenciler haftalık en çok 15 saat çalıştırılacak olup, başvurular en geç 14 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

(1) Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde KZÖ olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

(b) Disiplin cezası almamış olmak,

(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

(d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

(e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

(f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilere ait birim ve kontenjan bilgileri için TIKLAYINIZ