AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI

EK SINAV HAKKI

AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN VE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI

       6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda; başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil olmak üzere ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, hiç almadıkları veya alamadıkları, devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile mezuniyet için tamamlamaları gereken müfredat derslerinden hiç almadıkları zorunlu veya seçmeli başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

Uygulama Usul ve Esasları İçin Tıklayınız.

 

BİRİNCİ EK SINAV:  07-09 Şubat 2022

İKİNCİ EK SINAV  :  15-17 Şubat 2022

 

Açıklama:

  • Başvurular şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır (Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022)
  • Azami süre sonu sınavlarına, azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencileri başvurabilir.
  • Ara sınıflar ile azami öğrenim süresini doldurmamış son sınıf öğrencileri ek sınav hakkından Yararlanamaz.
  • Öğrencilerin açılacak sınavlarda başarılı olabilmeleri için başarı notlarının en az CC olması gerekmektedir.
  • Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
  • Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programda başarısız olduğu ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin kaydı silinir.
  • Azami süre sonu sınavlarına girerek kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar (2,3,4,5 dahil) düşürenlere okumaları için üç yarıyıl ek süre verilir. 
  • Tek derse düşürenlere ise sınırsız sınav hakkı verilir.