Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı