10/08/2021 Tarihli Sözleşmeli Personel İlanın 4.Yedek Sonuçları

10/08/2021 Tarihli Sözleşmeli Personel İlanın 4.Yedek Sonuçları

* Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan adayların, 10/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

* Belgelerin tesliminden sonra ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayan adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

* Kazanan adaylar, süresi içerisinde müracaat etmemesi halinde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar web sayfamızdan bilgilendirilecektir.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta ile bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

 

  1. Başvuru Dilekçesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- 1 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı (Sabıka kaydı var ise konuyla ilgili mahkeme kararı başvuru evrakına ayrıca eklenecektir)

5- Fotoğraf (4) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılmalıdır.)

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi örneği (Noter onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Barkodu/Karekodu okunaklı))

7- İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır. (Barkodu/Karekodu okunaklı))

8- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.) Sigortalı hizmeti olan veya olmayan tüm adaylar bu belgeyi teslim etmek zorundadır (Barkodu/Karekodu okunaklı). SGK tescil ve hizmet dökümü belgesinde son bir yıl içinde kamuda sigortalı hizmeti görülenler (İşkur dahil) aşağıda 9.maddede belirtilen belgeyi eklemeleri gerekmektedir.

9- Son 1 (bir) yıl içinde kamu kurumlarında çalışması bulunanların, hangi statüde çalıştıklarını ve ne şekilde işten ayrıldıklarını gösterir ilgili kurumdan alacakları onaylı belge.

10- Tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Hemşire  olarak görev yapabilir ibareli) (Heyet Raporu) [1]

11- Mal Bildirim Beyannamesi (Form arkalı önlü tek sayfaya çıktı alınarak imzalanacaktır. Forma Personel Daire Başkanlığı Web sayfasından Belge ve Formlar kısmından ulaşılabilir.)

12- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için, E-Devlet çıktısı (Barkodu/Karekodu okunaklı))

13- Evlilik Cüzdanın ilk 2 sayfanın fotokopisi (Evli olan adaylar için)

 

         Not: [1] - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği, yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını (Hemşire/Ebe/Sağlık Teknikeri olarak görev yapabilir ibareli) belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.

Hemşire Sonuçları İçin TIKLAYINIZ