EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLENDİRME

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLENDİRME

 

Sevgili Gençler; 
Son zamanlarda gelen sorulara ilişkin olarak aşağıda yer alan genel bilgilendirmenin yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

-  HMKÜ Veteriner Fakültesi öğrenci ders kayıtları 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
-  Ders programlarında bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Program öğrenci bilgi sisteme girilmiş ve Fakülte web sayfasında ilan edilmiştir.
-  Alt-üst sınıftan alınan derslerin çakışması durumunda çakışan üst sınıftaki dersler alınamayacaktır.
-  Yaz okulunda alınan dersler dekanlığımıza harf olarak gönderilirse doğrudan sisteme işlenecektir. Not olarak geldiği takdirde HMKÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve       Sınav Yönetmeliğine göre harflendirilecektir. Yaz okulu yaptığınız üniversitede kalmış görünüyorsanız HMKÜ yönetmeliğine göre de kalmış sayılacaksınız..
-  Dersler 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır.
-  Dekanlık ile ilgili İletmek istediğiniz hususları sınıf temsilcileri aracılığı ile iletebilirsiniz.
-  Fakültemiz Öğrenci işleri birimi kapatıldığından dolayı, telefon ile arandığı takdirde telefonlarınız cevapsız kalacaktır. 
-  Öğrenci işleri ile ilgili problemlerinizi ogrenci@mku.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
-  Staj yapan öğrenciler, staj defterlerinin doldurulması gereken yerlerini doldurarak not kısımlarını (Ek 3) kapalı bir zarf içinde Ekim ayının sonuna kadar Fakülte sekreterliğine        teslim edebilirler.

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı olması dileği ile.

                               VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI