Publicly Available Content - Açık Erişim

Publicly Available Content - Açık Erişim

 

Publicly Available Content veritabanı  31 Aralık 2022 tarihine kadar erişime açılmıştır.

 

Erişim adresi: https://www.proquest.com/publiccontent/index

 

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kaynaklardan kamuya açık bilimsel içerik için bir araya getirerek tam metne bağlantılar sunar. Açık erişim dergilerinin yanı sıra arXiv gibi büyük konu havuzlarındaki içeriği de içerir. İçeriğinde; dergi makalelerini, ön baskıları, kitapları, konferans bildirilerini ve raporları bulabilirsiniz.