Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi

Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi

Sayın Paydaşlarımız,

Üniversitemiz 2022-2026 faaliyet dönemini kapsayan Stratejik Planın hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz edebilmek ve gelecekle ilgili plan ve projelerin daha gerçekçi verilere dayandırılabilmesi amacıyla görüş, talep ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.

Üniversitemizin hazırlamış olduğu anket linki aşağıda belirtilmiş olup,  12.04.2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır. Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planına vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder ve anket bilgilerinin bu amaç dışında kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

                                                                                                                  Prof. Dr. Hasan KAYA

                                                                                                                             Rektör

Anket Linki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X2PMWn4qeNus6mQH_UY1Z_-g6wbmK00bGGmnzIfa6ASa-Q/viewform?usp=sf_link