2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif (Arttırma) Usulüne Göre 8 Adet Taşınmazın ihale İlanı.