Esnek çalışma ve mesai saatleri uygulaması

Esnek çalışma ve mesai saatleri uygulaması

Üniversitemiz bünyesinde uygulanan esnek çalışma yöntemleri (uzaktan, dönüşümlü) ile 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai uygulaması, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/5 sayılı Genelge (istisnai durumdakiler hariç) ile Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/03/2021 tarihli ve 2021/8 sayılı kararı gereği iptal edilmiş olup, 02.03.2021 tarihinden itibaren normal düzen ve mesai saatleri uygulamasına geçilmiştir.