DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CANAN BİRİMOĞLU OKUYAN

Kimlik Bilgileri

CANAN BİRİMOĞLU OKUYAN

İletişim Bilgileri
   : 3262160686 -  15622
  : cananbirimoglu@gmail.com, cbirimoglu@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK (DR)
Öğrenim Yılları : 2012-2016
Tez : Yaşlılara uygulanan tai chi chuan egzersizinin düşme korkusu, denge ve fiziksel benlik algısı üzerine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2010-2012
Tez : Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin şiddete yönelik bakışları
Lisans
Üniversite : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2005-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 76.25 2017
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2019-2020
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Universita Degli Studi di Modena
2019-2019
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2018-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2017-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Manchester Metropolitan University
2016-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Turku University of Applied Sciences
2015-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2012-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2011-2012
İdari Görevler
Muafiyet ve Yatay Geçiş Komisyon Başkanlığı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2018-2019
Kalite Kurulu Üyeliği HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2018-2019
Anabilim Dalı Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2018-2019
Kariyer Danışmanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2017-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Mesleki ingilizce 2 2019-2020
Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 12 2019-2020
Halk Sağlığı Hemşlireliği Uygulaması 12 2018-2019
Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 12 2018-2019
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması 12 2017-2018
Halk Sağlığı Hemşireliği 2 2017-2018
Hemşirelikte Araştırma 3 2017-2018
Aile Sağlığı Hemşireliği 2 2019-2020
Hemşirelikte Öğretim 4 2019-2020
Hemşirelikte Özel Epidemiyoloji 2 2019-2020
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği 2 2018-2019
Beslenmeye Giriş 2 2018-2019
Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2018-2019
Hemşirelikte Araştırma 2 2018-2019
Bioistatistik 3 2018-2019
Hemşirelikte Özel Epidemiyoloji 2 2018-2019
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Uygulaması 12 2017-2018
Dergi Adı: Occupational Health and Epidemiology
Makale Adı: The impact of ergonomic conditions on factory workers’ self-esteem in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Florence Nightingale Journal of Nursing
Makale Adı: Determining the Prevalence of Constipation and Relating Factors in Elderly People: A Nursing Home Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Complementary Therapies in Medicine
Makale Adı: Effect of abdominal massage on constipation and quality of life in older adults: A randomized controlled trial
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: international journal of caring science
Makale Adı: Investigation of Health Literacy Levels and Health Perceptions of Nursing Students: A Cross-sectional study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Community and Public Health Nursing
Makale Adı: The Role of School-based Programs in Protection and Development of School Health
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Gerontology and Geriatric Research
Makale Adı: Sleep Status of People in Nursing Home and Related Factors
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Gerontology and Geriatric Research
Makale Adı: Validity and Reliability of the Turkish Version of the Modified Falls Efficacy Scale of in Older Adults
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Gerontology and Geriatric Research
Makale Adı: Finnish and Turkish Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly People
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: COJ Nursing and Healthcare
Makale Adı: An Assessment of Eighth Grade Students’ Health Promotion Behaviours
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Community and Public Health Nursing
Makale Adı: Faculty of Education Students Perceptions of Violence
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algıları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
Makale Adı: Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Education and Research in Nursing
Makale Adı: Mobility and Fall Behaviors in the Elderly: A Nursing Home Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Geriatrics
Makale Adı: Effect of Tai Chi Chuan on Fear of Falling, Balance And Physical Self-Perception in Elderly: A Randomised Controlled Trial
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences
Makale Adı: Tai Chi as a Physiotherapeutic Approach against Osteoarthritis and Oxidative Stress
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Academic Studies in Health Sciences
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2019
Dergi Adı: Hemşirelikte Araştırmalarında Kullanılan Ölçekler
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Researches on Science and Art in 21 St Century Turkey
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2017
Dergi Adı: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2017
Dergi Adı: Researches on Science and Art in 21 St Century Turkey
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2017
Dergi Adı: Nursing Older People at a Glance
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2018
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,ELHOUDA Halaweh Nour
Makale Adı: AGING AND PAIN
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 12.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,ALÇI AYLİN
Makale Adı: Yaşlılık ve Diyabet
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 26.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,BİLGİLİ NAİLE
Makale Adı: Sağlık-Hastalık ve Kültür
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 05.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,BİLGİLİ NAİLE
Makale Adı: Huzurevinde kalan yaşlıların düşme sıklığı ve ilişkili faktörler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 20.06.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,BİLGİLİ NAİLE
Makale Adı: Validity and reliability of the Turkish version modified falls efficacy scale
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 15.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,AYAZ ALKAYA SULTAN
Makale Adı: Exercise behaviors and sleep quality of nursing students
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 21.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,deveci ebru
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarında Geriatri Hemşireliği Dersinin Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 07.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,deveci ebru
Makale Adı: Hemşirelik Eğitiminde Kalite: Halk Sağlığı Açısından Önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 07.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Makale Adı: Examination of Exercise And Nutrition Habits of Vocational High School Students
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 29.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Makale Adı: Turkey’s Nursing Education System and Clinical Nursing
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 22.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,BİLGİLİ NAİLE
Makale Adı: The Effect of Abdominal Massage on Constipation Management and Quality of Life in Elderly Individuals
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 22.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,AYAZ ALKAYA SULTAN
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi Boyunca Yaşadıkları Stres ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 26.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,OKUYAN HAMZA MALİK
Makale Adı: Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlı Bireylerde Denge Ve Düşmelerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 13.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,OKUYAN HAMZA MALİK
Makale Adı: Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Fiziksel Aktivite
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 22.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,OKUYAN HAMZA MALİK,ÖZCAN OĞUZHAN
Makale Adı: Evaluation of the Health Profile of the Elderly People: A Nursing Home Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 27.05.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Makale Adı: Falls in the Elderly: Causes, Injuries What to Do
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 27.05.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,AYAZ ALKAYA SULTAN,Sairanen Raija
Makale Adı: Finland And Turkish Nursing Students’ Attitudes Towards The Elderly: A Comparative Study.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 04.10.2016 Erişim Linki
Projeler
Finnish and Turkish Nursing Students Attitudes Towards the Elderly People
Intercultural Sensitivity of Nursing Student in two countries.
Hafif Kognitif Bozukluğu olan Yaşlılarda Egzersizin Düşme ve Yürüme Üzerine Etkisi
Patentler
Ödüller
1. Sağlık Yüksekokulu İkincliği
1. Poster Birincilik Ödülü
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar