DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GİZEM KERİMOĞLU YILDIZ

Kimlik Bilgileri

GİZEM KERİMOĞLU YILDIZ

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2014-2018
Tez : Kemoterapi alan çocuklar için geliştirilen tablet oyunu ve eğitim kitapçığının semptom yönetimi ve yaşam kalitesine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2009-2012
Tez : Serebral palsili çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal desteğin anne çocuk ilişkileri üzerine etkisinin incelenmesi
Lisans
Üniversite : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2007-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 90.00000 2019
İngilizce YDS 78.75 2013
İngilizce ÜDS 77.5 2009
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2010-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
HEMŞİRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ 2009-2010
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Çocuğu Hastanede Yatan Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakım Alma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Academic Research in Nursing-JAREN
Makale Adı: Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions
Makale Adı: Çocuklarda Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Academic Research in Nursing
Makale Adı: Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Behcet Uz Cocuk Hast Derg
Makale Adı: Öğretmenlerin Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi: Kars Örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Psychosocial Oncology
Makale Adı: Predictors of caregiver burden in mothers of children with leukemia and cerebral palsy
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Fakültesi Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlarının İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal for Specialists in Pediatric Nursing
Makale Adı: Nurses perceptions of barriers to implementing family-centered care in a pediatric setting: A qualitative study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
Makale Adı: Kayıp ve Yas Sürecinde Kardeşler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Çocuklarda Cep Telefonu Kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal for Specialists in Pediatric Nursing
Makale Adı: Does the visibility of a congenital anomaly affect maternal infant attachment levels
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: SAĞLIKLA
Makale Adı: Çocuğa Oyunla Yardım ve Hemşirenin Rolü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: SAĞLIK VE TOPLUM
Makale Adı: Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitimin Önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Ülkemizde ve Dünyada Çocuklarda Yaratıcılığın Ölçülmesinde Kullanılan Testlerin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2015 Erişim Linki
Yazar Adı: YILMAZ ÖZGE EDA,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,AKDOĞAN RIDVAN,YILDIZ SUZAN,HAKYEMEZ TOPTAN HANDAN
Makale Adı: The effect of simulative heart beat nest on preterm neonates on vital signs, pain level and comfort: A randomized controlled study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 01.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,YILDIZ SUZAN,SEVGEN SELÇUK
Makale Adı: A mobile game for children who undergo chemoteraphy treatment: KETO
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: Akarsu Özlem,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,YILDIZ SUZAN
Makale Adı: Pediatrik palyatif bakımda hemşirenin rolü ve önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Akarsu Özlem,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,YILDIZ SUZAN
Makale Adı: Kemoterapi alan çocuklarda iştahsızlık yönetimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,GÖZEN DUYGU,Soyer Simge,Yüksek Esra,İsmael Maram
Makale Adı: Psychosocial Behaviours of Children Who Continue Primary and Secondary School According to Parents
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 29.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,BEŞİRİK SELDA,BALCI SERAP,Yılmaz Akdağ Melike,Demirci Aliye
Makale Adı: ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİNDE YATAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN HASTANEYE BAŞVURMADAN ÖNCE UYGULADIKLARI GELENEKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 29.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKDOĞAN RIDVAN,AZAK MERVE,ÖZGEN ZÜBEYDE EZGİ,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,YILDIZ SUZAN
Makale Adı: Ulusal Aşı Takviminde Yer Almayan Rotavirüs, Meningokoksemi ve Human Papilloma Virüsü Aşılarına İlişkin Sağlık Profesyonellerinin Görüşleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 29.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,ÇAĞLAR SEDA
Makale Adı: Yenidoğan cilt bakımı Doğal yağlar ve etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 14.04.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZTEPE HANDAN,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM,ÇINAR SEVİL,Ay Ayşe
Makale Adı: An Evaluation of Factors Influencing Parental Presence and Participation During the Hospitalized Child s Care
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 15.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZTEPE HANDAN,KERİMOĞLU YILDIZ GİZEM
Makale Adı: Cultural Difficulties For Family Centred Care Practice A Qualitative Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 15.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZTEPE HANDAN,ay ayşe,KERİMOĞLU GİZEM,ÇINAR SEVİL
Makale Adı: Konjenital Anomalisi Olan Çocukların Annelerinin Bebeklerine Bağlanma Düzeylerinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe Erişim Linki
Projeler
Kemoterapi Tedavisi Alan Çocuklarda İki Farklı Eğitim Yönteminin Semptom Yönetimi ve Yaşam Kalitesine Etkisi (KeTO)
Kemoterapi Tedavisi Alan Çocuklarda İki Farklı Eğitim Yönteminin Semptom Yönetimi ve Yaşam Kalitesine Etkisi (KETO)
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar