DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RABİYE ERENOĞLU

Kimlik Bilgileri

RABİYE ERENOĞLU

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : 
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2008-2013
Tez : Ekspressif dokunmanın doğum ağrısı ve anne memnuniyetine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2005-2008
Tez : Gazi Üniversitesi öğrencilerinin töre- namus cinayetleri hakkındaki görüşleri
Lisans
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1998-2002
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2008-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2005-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2002-2005
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2015-2019
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2015-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: HEMŞİRELİK AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
Makale Adı: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ DESTEK ALGILARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Complementary Therapies in Clinical Practice
Makale Adı: Effect of Expressıve Touchıng on labour Paın and maternal Satısfactıon: A randomized controlled trial
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: İNTERNATİONAL CARİNG SCİENCES
Makale Adı: THE EFFECT OF THE HEALTH PROMOTİON PROGRAM FOR YOUNG PEOPLE ON HELATH BEHAVİORS,HEALTH PERCEPTİON,AND SELF-EFFİCACY LEVELS:A RANDOMİZED CONTROLLED TRİAL
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: SAĞLIK VE TOPLUM
Makale Adı: HEMŞİRELİK BAKIM DAVRANIŞLARI VE BAKIM DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ FAKTÖRLER DOĞUMEVİ ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Makale Adı: HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: TÜRKİYE BİOETİK DERGİSİ
Makale Adı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YaşlıBakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Maternal and Child Health Journal
Makale Adı: Comparison of Olive Oil and Dry Clean Keeping Methods in Umbilical Cord Care as Microbiological
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Bakırköy Tıp Dergisi
Makale Adı: HEMŞİRELERİN İŞ YERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
Makale Adı: ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmları Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Bakışı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Human Sciences
Makale Adı: Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Folklor/ Edebiyat
Makale Adı: KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN DOĞUM-DOĞUM SONU DÖNEMLE İLGİLİ GELENEKSEL UYGULAMALARI:KARAKSİ ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Human Sciences
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: sağlık ve toplum
Makale Adı: Gazi Üniversitesi Hukuk ve Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Töre Namus Cinayetleri Hakkındaki Bazı Görüşleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Folklor/Edebiyat
Makale Adı: KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN DOĞUM-DOĞUM SONUDÖNEMLE İLGİLİ GELENEKSEL UYGULAMALARI:KARAKSİ ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri
Makale Adı: Hemşirelik Bakımında Unutulan/İhmal Edilen Bütünleşik Bir Alan: Maneviyat (Spiritüalite)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: SPATULA- TAMALAYICI TIP VE İLAÇ GELİŞTİRME ALANINDA HAKEMLİ DERGİ
Makale Adı: Destekleyici Bir Hemşirelik Girişimi: Doğumda Terapötik Dokunma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Spatula DD
Makale Adı: A SUPPORTING NURSING PRACTICE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi
Makale Adı: Hemşirelik Bakımında Unutulan/İhmal Edilen Bütünleşik Bir Alan: Maneviyat (Spiritüalite)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: . Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı
Makale Adı: Geriatri merkezinde çalışan sağlık profesyonellerinin tıp etiği sorunlarıyla ilgili deneyimleri ve görüşleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2015
Yazar Adı: CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: KÜLTÜRLERARASI FARKINDALIK ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
İngilizce 20.03.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,USLU NEVİN
Makale Adı: NORMAL VAJİNAL DOĞUMUN ANNE -YENİDOĞAN KONFORU VE EMZİRME ÖZYETERLİLİĞİNE ETKİSİ VAR MI?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 01.06.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: USLU NEVİN,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: DOĞUM ŞEKLİNİN ANNE KONFORU VE EMZİRME ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 20.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,USLU NEVİN
Makale Adı: GÖÇÜN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YANSIMALARI
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Türkçe 20.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: YAMAN ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Premenstural sendrom ve dismenore kadınların kişilik yapısı ile ilişkili midir?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 05.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: YAMAN ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Mülteci Kadınların Türkiye’deki Doğum Deneyimleri: Kadınların Yaşadıkları Sorunlar, Engeller Sağlık Personelinin Yaşadıkları Sorunlar, Engeller
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 05.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,YAMAN ŞENGÜL
Makale Adı: ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN KADIN DOĞUM DERSİ KLİNİK UYGULAMASINDA SURİYELİ MÜLTECİ KADINLARIN BAKIMINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN RANA,ERER MERYEM TÜRKAN,ERENOĞLU RABİYE,TAMBAĞ HATİCE,HALİDİ GÜLAY
Makale Adı: Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşli Bakimi Bölümünde Okuyan ÖğrencilerinYaşlilara Yönelik Tutumlarinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 15.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE,TAMBAĞ HATİCE,ÇEVİK SEMRA
Makale Adı: EBELİK öĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->EBELİK
İngilizce 25.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAYRAKTAR EVRİM
Makale Adı: Kadına Yönelik Şiddetin Öğrenciler Gözü İle Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 25.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAYRAKTAR EVRİM
Makale Adı: Üniversite Öğrencilerinin Namus Algısı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 25.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE
Makale Adı: Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler Doğumevi Örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 07.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA
Makale Adı: Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Manevi Destek Algıları ve Etkilyene Faktörler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKDENİZ ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarında Yasal Yenilikler,
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKDENİZ ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Yaşamın Gücü Homeopati
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKDENİZ ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Kadın, Yaşlılık Ve Yaşam Kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: Ekspressif Dokunma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: Doğumda Destekleyici Bir Hemşirelik Müdahalesi: Terapötik Dokunma,
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: Ekspressif Dokunmanın Doğum Ağrısı Ve Anne Memnuniyetine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKDENİZ ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Geçmişten Günümüze Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları,
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,AKDENİZ ŞENGÜL,ÇEVİK SEMRA,delen sıdıka,demir mukaddes,doğan melek,KOLUTEK RAHŞAN,taşdemir serap,yılmaz ulviye
Makale Adı: “Nola J. Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Göre İç Anadolu’da Bir İlin Belediye Temizlik İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Uygulaması”
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: Doğum Ağrısında Tamamlayıcı Bir Yöntem: Aromaterapi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,VURAL GÜLŞEN
Makale Adı: Gazi Üniversitesi Öğrencilerini Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Görüşleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: TAMBAĞ HATİCE,CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıp Tarihi ve Etik
İngilizce 10.04.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE,KABAKOĞLU HACER
Makale Adı: ve NURSES OCCUPATIONAL PROFESSIONAL LIFE QUALITY AND INFLUENCING FACTORS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 16.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: USLU NEVİN,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: The Relationship Between Nursing Students Attitudes Towards Gender Equality And Dating Violence
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 29.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,USLU NEVİN
Makale Adı: BİR ADLİ HEMŞİRELİK UYGULAMASI CİNSEL SALDIRI MUAYENESİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 14.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: USLU NEVİN,ERENOĞLU RABİYE,ÖZKAN FİLİZ
Makale Adı: Pediatrik Cinsel Saldırı Muayenesinde Bir Uygulama Örneği: Pediatrik Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 14.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: TAMBAĞ HATİCE,CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: KNOWLEDGE LEVEL OF ELDERLY ABUSE AND NEGLECT SYMPTOMS IN ELDERLY CARE STUDENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 10.04.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE
Makale Adı: Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler Doğumevi Örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 08.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: Bir Doğumevinin Lohusa Servisinde Yatan Yeni Doğum Yapmış Annelerin Taburculuğa Hazır Oluşluk Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 08.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: TEKSÖZ EMEL,ERENOĞLU RABİYE,ateş onur
Makale Adı: Suriyeden gelen savaş mağduru gebe ve fetüsünün ölümünün kollobratif problem tanısıyla hemşirelik bakımı-Vaka raporu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 14.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAYRAKTAR EVRİM
Makale Adı: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUMLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 08.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE,AKDENİZ ŞENGÜL
Makale Adı: Doğum Doğum sonu dönemle ilgili geleneksel uygulamalar Karaksı örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 29.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: AKDENİZ ŞENGÜL,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Kaşıntıda Kullanılan Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedavi Yöntemleri Sistematik Derleme
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Zarife Kayhan,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Medya ve Şiddet 8 mart örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 04.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: TAMBAĞ HATİCE,CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Etkileri ve Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 04.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: TAMBAĞ HATİCE,Rana Can,ERENOĞLU RABİYE,Raziye Özbay
Makale Adı: Hemşirelerin İş yerlerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 04.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE,AKDENİZ ŞENGÜL
Makale Adı: Gebelikte Şiddet
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 04.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: hatice kübra bozkurt,gazi hediye,zeynep özyiğit,yormaz ikbal ece,yarar ilknur,ERENOĞLU RABİYE,CAN RANA,TAMBAĞ HATİCE
Makale Adı: Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerler Bilgisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 26.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE,TAMBAĞ HATİCE
Makale Adı: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET EŞİTLİĞİNE BAKIŞI
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Türkçe 11.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYRAKTAR EVRİM,BAŞER MÜRÜVVET,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: GEBELER DOĞUM SIRASINDA YANLARINDA KİMİN OLMASINI İSTER NEDEN İSTER
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 08.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ERENOĞLU RABİYE,BAŞER MÜRÜVVET
Makale Adı: The Opinion And Thoughts Of The Midwives About Spiritual Care Who Work At Maternity Hospital
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 26.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLUTEK RAHŞAN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,EŞMEKAYA ZEHRA,ERENOĞLU RABİYE
Makale Adı: KUAFÖR VE GÜZELL K MERKEZLER NDE ÇALI ANLARIN HEPAT T C HAKKINDAK B LG DÜZEYLER VE ALDIKLARI ÖNLEMLER N BEL RLENMES
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce 29.05.2016 Erişim Linki
Projeler
GÖBEK BAKIMINDA KULLANILAN ZEYTİNYAĞI VE TEMİZ KURU TUTMA YÖNTEMLERİNİN MİKROBİYOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Ekspresif dokunmanın doğum ağrısı ve anne memnuniyetine etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar