DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CAFER TAYYAR ATEŞ

Kimlik Bilgileri

CAFER TAYYAR ATEŞ

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1993-2004
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2010
Bölüm Başkan Yardımcısı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
Enstitü Müdür Yardımcısı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2004-2006
Anabilim Dalı Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2015-
Dekan Yardımcısı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Reprodüktif Bilimlerde Veri Değerlendirme ve İstatistik Uygulamaları (Zorunlu) 2 2018-2019
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Doğum ve Jinekolojide İstatistiksel Veri Analizi Uygulamaları 2 2018-2019
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Laboratuar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 2018-2019
Zootekni II 4 2018-2019
Biyoistatistik 3 2018-2019
Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2018-2019
Kedi ve Köpek Yetiştiriciliği 1 2018-2019
Zootekni I 4 2018-2019
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Halk Elinde Yetiştirilen Kaz, Ördek ve Hindi Yumurtalarının Bazı Dış Kalite Özelliklerinin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus Goats: Concentrate and pasture based feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats: Concentrate and pasture based feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats: Concentrate and pasture based feeding systems.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
Makale Adı: Damascus Şam Irkı Oğlaklarda Antioksidant Vitamin E Etkisindeki Farklı Besleme Sistemlerinde Besi Performansı Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.
Makale Adı: Morkaraman Hamdani ve Karagül Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Van Kedilerinde Hemoglobin Tiplerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 1997 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.
Makale Adı: Morkaraman kuzularını farklı dönemlerde sütten kesmenin kuzuların büyümesine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 1996 Erişim Linki
Dergi Adı: YYÜ. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman F1 Kuzularında Büyüme
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2α’nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Arşt. Derg.
Makale Adı: Karagül Morkaraman ve Morkaraman x Karagül F1 Kuzularında Kesim ve karkas Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg.
Makale Adı: Üreme sezonu dışında laktasyondaki kıl keçilerinde flourogestone acetat içeren vajinal süngerlerle östrüslerin uyarılması GnRH VE hCG uygulamalarının döl verimi üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: The Effect of Post-Mating Diclofenac Sodium Injections on The Pregnancy Rate of TheLactating Goats Synchronized by Buck Effect at The Initiation of Breeding Season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg,
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascusgoats: Concentrate and pasture based feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Review
Makale Adı: THE EFFECT OF THE REDUCED DOSE OF GnRH ON CONCEPTION OVULATION AND OVARIAN STRUCTURES IN OVSYNCH PROGRAM OF LACTATING DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Halk Elinde Yetiştirilen Kaz, Ördek ve Hindi Yumurtalarının Bazı DışKalite Özelliklerinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Indıan Veterınary Journal
Makale Adı: The Response of Broilers to Dietary Organic Acid Mixture
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk. J. Vet. Anim. Sci.,
Makale Adı: Morkaraman ve Dorset Down x Morkaraman F1 Kuzuların Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücü ile Doğuran Koyun Başına Doğan Kuzu Sayısı ve Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk. J. Vet. Anim. Sci
Makale Adı: Prevalence And Etiology Of Subclinical Mastitis İn Awassi Dairy Ewes İn Southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk. J. Vet. Anim. Sci
Makale Adı: Yetiştirme döneminde ve dışında doğan Hamdani ve Morkaraman kuzuların besi performansları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: Serological survey of equid herpesvirus 3 infection in Turkish horses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Italian Journal of Animal Science
Makale Adı: Oestrus synchronization with short term and long term progestagen treatments in goats the use of GnRH prior to short term progestagen treatment
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Oestrus Synchronization by Short and Long Term Intravaginal Sponge Treatment in Lactating Goats During the Breeding Season The Effects of GnRH Administrations Immediately after Matings on Fertility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Effects of Long and Short Term Progestagen Treatments PlusGnRH Followed by TAI on Fertility Parameters in LactatingHair Goats during the Transition Period
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Treatment of subclinical mastitis in Damascus goats during lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERINARSKI ARHIV
Makale Adı: The effects of melatonin application on some haematological parameters and thyroid hormones and testosterone in male goats non breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Damascus kids slaughter carcass and meat quality traits in differentproduction systems using antioxidant supplementation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Kedisi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2001
Yazar Adı: KARACA FİKRET,DOĞRUER GÖKHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ERGÜN YAŞAR,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Laktasyondaki ineklerde ovsink protokolündeazaltılan gnrh dozunun ovulatör follikül çapı,ovulasyon oranı ve gebe kalma oranı üzerine etkisi.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Aşım sezonu başlangıcında laktasyondaki keçilere aşım sonrası diklofenak sodyum enjeksiyonlarının gebelik oranı üzerindeki etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,ERGÜN YAŞAR,KARACA FİKRET,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Anöstrüs Sezonunda İvesi Koyunlarında FGA içeren Vaginal Süngerlerle Birlikte PMSG ve PGF2α’nın Farklı Zamanlarda Uygulanmasının Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KARACA FİKRET,DOĞRUER GÖKHAN,ERGÜN YAŞAR,YAVAŞ İLKER,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Üreme Sezonunda Laktasyondaki Keçilerde Kısa ve Uzun Süreli İntravaginal Sünger Uygulamalarıyla Östrüs Senkronizasyonu ve Aşım Sonrası GnRH Enjeksiyonunun Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KAYA UFUK,AMBARCIOĞLU KADRİYE PINAR,YILMAZ MEHMET ALİ,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Anadolu Mandalarında Süt Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Doğrusal Regresyon Analizi İle İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ATEŞ CAFER TAYYAR,AKSU TAYLAN,EDOĞAN Zeynep,BAYTOK EROL
Makale Adı: Yüksek Çevre Sıcaklığında Farklı Düzeylerde Protein İçeren Karma Yemlerle Beslenen Etlik Piliçlerin Verim ve Karkas Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU TAYLAN,ERDOĞAN ZEYNEP,ATEŞ CAFER TAYYAR,BAYTOK EROL
Makale Adı: Yeme Katılan Organik Asitlerin Broyler Performansı, Karkas Verimi ve Et Kompozisyonuna Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 07.09.2005 Erişim Linki
Yazar Adı: ATEŞ CAFER TAYYAR,ODABAŞIOĞLU FUAT
Makale Adı: VAN KEDİSİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KARACA FİKRET,DOĞRUER GÖKHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ATEŞ CAFER TAYYAR,KILBOZ ENES İLKER
Makale Adı: Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Üreme Mevsimi BaşındaFarklı Östrus SEnkronizasyonYöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ERGÜN YAŞAR,KARACA FİKRET,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Flourogestane Acetate İçeren Vaginal Süngerlerle Östrüslerin Uyarılması GnRH ve hCG Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ATEŞ CAFER TAYYAR,ODABAŞIOĞLU FUAT
Makale Adı: Van Kedilerinde Büyüme, Yaşama Gücü ve Döl Verim Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 11.10.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KARACA FİKRET,DOĞRUER GÖKHAN,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Oestrus Synchronization by Short and Long-Term Intravaginal Sponge Treatment in Lactating Goats During the Breeding Season : The Effects of GnRH Administrations Immediately after Matings on Fertility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 17.09.2011 Erişim Linki
Projeler
Van Kedisi Evi
Damascus(Şam) Irkı Oğlaklarda Farklı Yetiştirma Sistemlerinde Besi Performansı, Kesim-Karkas Özellikleri ve Et Kalitesine Antioksidan (Vit E) Etkisinin Araştırılması
DAMASCUS KEÇİLERİNDE SÜT ÜRETİMİNDEKİ FARKLI UYGULAMALARIN SÜT VERİMİ VE SÜT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar