DOÇENT MEHMET FERİT CAN

Kimlik Bilgileri

MEHMET FERİT CAN

İletişim Bilgileri
   : 03262455845 -  1516
  : mferitcan@hotmail.com (DOÇ.DR)
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2006-2010
Tez : Türkiye'de Brusella abortus ve Brusella melitensis enfeksiyonlarından kaynaklanan finansal kayıplar ve alternatif brusella kontrol stratejilerinin maliyet-fayda analizi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 1998-2003
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 91.25 2018
İngilizce ÜDS 81,25 2007
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2017
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2012-2015
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME, KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2011-2015
İdari Görevler
Fakülte Eğitim Öğretim Komisyon Üyelği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2016
Birim Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Entegre Sistem Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2015
HAYDEK Bşk Yrd MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2014-2015
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Veteriner Hekim Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1998-2011
Yrd.Doç.Dr-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012-2017
Lecturer-Erasmus Personnel Mobility Program University of Life Sciences in Lublin 2013-2013
Dr. Veteriner Hekim-Denetmen AB-Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalatı (GTHB) 2010-2011
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Hayvancılık İşletmelerinde Stok Yönetimi ve Üretim Planlaması 2 2018-2019
Hayvancılık İşletmelerinde Veri Analiz Yöntemleri 2 2018-2019
Hayvancılık Sektöründe Girişimcilik 2 2018-2019
Araştırma, Kaynak Tarama ve Aktarımı 2 2018-2019
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı 1 2018-2019
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2018-2019
Gıda Sanayi İşletmeciliği 1 2016-2017
Çiftlik Hayvanlarında İşletme ve Sağlık Ekonomisi 1 2016-2017
Gıda Sanayi İşletmeciliği 1 2015-2016
Çiftlik Hayvanlarında İşletme ve Sağlık Ekonomisi 1 2015-2016
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2017-2018
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2017-2018
Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı 1 2017-2018
Veteriner Hekimliğinde Mesleki Girişimcilik 1 2016-2017
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2016-2017
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2016-2017
Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı 1 2016-2017
Animal Health Economics (POLAND-Erasmus) 3 2012-2013
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2015-2016
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2015-2016
Mesleki Etik ve Mevzuat 1 2015-2016
Gıda Sanayi İşletmeciliği 1 2014-2015
Çiftlik Hayvanlarında İşletme ve Sağlık Ekonomisi 1 2014-2015
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2014-2015
Veteriner Hekimliğinde Mesleki Girişimcilik 1 2013-2014
Mesleki Etik ve Mevzuat 1 2014-2015
Mesleki Etik ve Mevzuat 1 2013-2014
Mesleki Etik ve Mevzuat 1 2012-2013
Laboratuvar İşletmeciliği 1 2012-2013
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2013-2014
Hayvancılık İşletme Projeleri ve Fizibilite 1 2012-2013
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2014-2015
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 2013-2014
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 1 2012-2013
Bilgisayar Dersi 6 2011-2012
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 1 2011-2012
Dergi Adı: Food and Nutrition Journal
Makale Adı: Antibiotic Resistance in Foodborne Pathogenic Bacteria: Public Health and Economic Implications
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Veteriner Fakültesi ÖğrencilerininBazı Uygulama Dersleri ile İlgili Görüşleri: Anket Çalışması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Smyrna Tıp Dergisi
Makale Adı: Bireylerde sağlık okuryazarlığı tutum ve davranışları: Hatay ili örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Dairy and Veterinary Sciences
Makale Adı: Farm Level Biosecurity: Challenges and Suggestions
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Küçük ruminantlarda toxoplazmozun Hayvan Sağlığı Ekonomisi yönünden değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.
Makale Adı: Türkiye Hayvancılık Politikalarının AB ile Etkilrşimi ve Olası Sonuçları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinarski Arhiv
Makale Adı: Estimation of production and reproductive performance losses in dairy cattle due to bovine herpesvirus 1 BoHV 1 infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Türktarım
Makale Adı: Kırmızı et sektöründe politika arayışları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: An evaluation of horse racing revenues and factors affecting it
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Science
Makale Adı: Ankara ili merkez ilçelerindeki sığır besi işletmelerinin ekonomik analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Quarterly
Makale Adı: Socioeconomic implications of biosecurity practices in small scale dairy farms
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Investigation of organizational responsibility and satisfaction level of the cattle producers in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Türkiye de veteriner hekimlerin girişimcilik düzeyi ve niyetine etkili faktörler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Science and Technology
Makale Adı: Fish consumption preferences and factors influencing it
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Makale Adı: Dünya ve Türkiye de tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin tarihsel gelişimi iktisadi önemi ve mevcut durumu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Obtaining required data via Delphi Expert Opinion Surveys and target groups surveys for calculation of financial losses resutled from brucellosis and cost benefit analysis of alternative brucellosis control strategies in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: The cost benefit analysis of alternative brucellosis control strategies in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: A socioeconomic analysis of small ruminant breeders membership relations and organizational effectiveness
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Makale Adı: Zoonoz hastalıklardan kaynaklanan ekonomik krizler ve medya yönetiminin önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: İskenderun körfezinde küçük çaplı balıkçılığın genel durumu İskenderun Arsuz ve Konacık örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Makale Adı: Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Makale Adı: Türkiye de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sığır besicileri üzerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Makale Adı: Hayvan sağlığı ekonomisi alanında kullanılan modelleme teknikleri ve çeşitli modelleme çalışmaları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Veterinary Journal
Makale Adı: Veteriner fakültesi öğrencilerinin girişimcilik potansiyel ve eğilimlerinin analizi Mustafa Kemal Üniversitesi örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 2014 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,CAN HAYRİYE YEŞİM
Makale Adı: Tendency of per capita red and poultry meat production in the world and Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 19.06.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,GÜNLÜ AYTEKİN,ARAL YILMAZ,SARIHAN ŞAHİN TUĞBA,ARIKAN MEHMET SALTUK
Makale Adı: Mediators’ margins in the dairy supply chain and factors influencing marketingpreferences in Eastern Mediterranean Region of Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 23.05.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Kayıt Dışı İstihdamda Tarım ve Hayvancılık Sekrörlerinin Rolü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 11.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Veteriner Hekimlerin Girişimcilik Düzeyi ve Niyetine Etkili Faktörler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 11.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Küçük ruminantlarda toxoplazmozun hayvan sağlığı ekonomisi yönünden değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 16.03.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Hayvancılık sektöründe kooperatif örgütlenmenin mevcut durumu ve iktisadi Önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AYDIN EROL,ARAL YILMAZ,CAN MEHMET FERİT,CEVGER YAVUZ,SAKARYA ENGİN
Makale Adı: Analysis of the red meet price changes over the last 25 years and effects on import decisions in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 28.08.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,ALTUĞ NURİ
Makale Adı: Küçük ölçekli süt sığırcılığı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının sosyoekonomik içeriği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
Türkçe 16.10.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Bovine herpesvirus type 1 BHV1 infection and its socio economics evaluation in dairy farms Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 16.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: The Periodic Changes of World Horse Racing Revenues and Its Economic Importance for Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 16.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,YALÇIN CENGİZ
Makale Adı: The cost benefit analysis of alternative brucellosis control strategies in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 16.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,YALÇIN CENGİZ
Makale Adı: Financial losses resulting from B abortus and B melitensis in different species
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 16.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: The effect of cattle breeders socio economic status on responsibility and satisfaction toward their organizations
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 16.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Veteriner fakültesi öğrencilerinin girişimcilik potansiyel ve eğilimlerinin analizi Mustafa Kemal Üniversitesi örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 16.10.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: özbek mehmet fatih,ALTUĞ NURİ,ÖZDEMİR NURULLAH,MUZ DİLEK,SEYİDOĞLU NİLAY,CAN MEHMET FERİT,ERDOĞAN SERKAN,MUZ MUSTAFA NECATİ
Makale Adı: The Views about Some Practice Courses of Veterinary Faculty Student’xxs: A Survey Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 01.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Türkiye ve AB Hayvancılık Politikalarının Etkileşim Süreci ve Olası Sonuçları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 27.04.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT
Makale Adı: Perakende Balık Satışı Yapan İşletmelerin Teknik ve Mali Durumu: Hatay ili örneği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe 27.04.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,ALTUĞ NURİ
Makale Adı: Socioeconomic Implications of Biosecurity Practices in Small Scale Dairy Farms
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
İngilizce 23.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,YALÇIN CENGİZ
Makale Adı: Zoonoz hastalıklardan kaynaklanan ekonomik krizler ve medya yönetiminin önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AYDIN EROL,CAN MEHMET FERİT,ARAL YILMAZ,CEVGER YAVUZ,SAKARYA ENGİN
Makale Adı: Türkiye de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sığır besicileri üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,CAN HAYRİYE YEŞİM,AYDIN EROL
Makale Adı: Socio economic analysis of fish consumption habits A case study in Hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Hatay İli Kedilerinde Leishmania Türlerinin PCR Yöntemiyle Araştırılması (Yardımcı Araştırmacı)
Doğu Akdeniz Bölgesi süt arz zincirinde aracı marjları ve pazarlama tercihleri üzerine etkili faktörler (Yürütücü, 14680)
Süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarına etkili faktörler Doğu Akdeniz Örneği (Yürütücü, 14368)
Veteriner hekimlerde girişimcilik potansiyeli ile sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yürütücü, 12101)
Bovine herpesvirus type 1 BHV1 infection and its socio economics evaluation in dairy farms Turkey No 10202
Hatay ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinde IBR IPV IPB enfeksiyonu kaynaklı finansal kayıplar (Yürütücü)
Patentler
Ödüller
1. Kuş Gribi Mücadelesi İdari Başarı Ödülü
1. Panelist Plaket ve Teşekkür Belgesi
1. Yayın Teşvik Ödülü, SCI
1. Yayın Teşvik Ödülleri , SCI-E
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar