PROFESÖR DİLEK AKSU ELMALI

Kimlik Bilgileri

DİLEK AKSU ELMALI

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : daksuelmali@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2004-2008
Tez : Farklı protein kaynakları içeren konsantre yemlerle beslemenin kuzularda büyüme performansı, sindirilebilirlik ve rumen metabolitleri üzerine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2000-2003
Tez : Farklı enerji-protein düzeyinde beslemenin kazlarda besi performansı ve karkas randımanına etkisi
Lisans
Üniversite : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1994-2000
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 65.000 2011
Akademik Görevler
PROFESÖR HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2019
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2014
YARDIMCI DOÇENT KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2009-2010
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2008-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2003-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2001-2003
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2016-
Komisyon Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2016
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2017
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2016-
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2015-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
Makale Adı: Digestion and body weight change in Tuj lambs receiving oak Quercus hartwissiana leaves with and without PEG
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerineİlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı
Alan Adı:
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Merada Otlayan Danalarda Alkan İndikatör Tekniği Kullanılarak Yem Tüketimi ve Sindirilebilirlik Tahmini
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Yem Magazin
Makale Adı: Silajlarda Listeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Kars ili süt sığırcılık işletmelerinde yem kullanımı ve hayvan besleme alışkanlıklarının ekonomik önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Sivas İlinde bazı hayvancılık işeltmelerinde kullanılan sığır besi yemlerinde okratoksin A düzeylerinin belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd. Vét.,
Makale Adı: Effects of plant extracts and essential oil mixture on breast meat quality of Japanese quails Coturnix coturnix japonica
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Effects of Different Levels of Essential Oil Mixed Peppermint Thyme Anise Oil Supplementation in the Drinking Water on the Growth Performance Carcass Traits and Histologic Structure of Terminal Ileum in Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd Vét,
Makale Adı: Effects of dietary supplementation with Distiller Dried Grain with Solubles in growing lambs on growth nutrient digestibility and rumen parameters
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Health Prod and Hyg
Makale Adı: Hatay İli Sığır İşletmelerinde Silaj Kullanımı ve Ekonomik Gerekliliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg
Makale Adı: Farklı biçim zamanlarının korunga Onobrychis sativa L ve fiğin Vicia sativa L besin madde içerikleri üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Buğday ve arpa ağırlıklı bıldırcın rasyonlarına enzim ilavesinin büyüme karkas kalitesi ve bazı kan parametrelerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: J Anim Vet Adv
Makale Adı: Effect of Different Protein Levels for Finishing Period on Fattening Performance and Carcass Traits in Native Turkish Geese
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: J Anim Vet Adv
Makale Adı: Dietary Supplementation of Probiotic and Prebiotic Combination Combiotics on Performance Carcass Quality and Blood Parameters in Growing Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Farklı miktarlarda meşe yaprağı ile beslenen kuzularda redükte glutatyon malondialdehit karoten ve retinol düzeylerinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Farklı Düzeylerde Enerji Protein İçeren Rasyonlarla Beslemenin Kazlarda Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Farklı Protein Kaynakları İçeren Konsantre Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı Sindirilebilirlik ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: J Anim Vet Adv
Makale Adı: Effect of Different Protein Levels on Fattening Performance Digestibility and Rumen Parameters in Finishing Lambs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Effects of Different Additives on the Quality of Grass Silage and Rumen Degradability and Rumen Parameters of the Grass Silage in Rams
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd Vét
Makale Adı: Effects of supplementation of the stabilized rumen extract to Tuj lambs diets on fattening performance rumen fermentations and diet digestibility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg,
Makale Adı: Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet Fayda Analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: The Effect of Single and Combined Use of Probiotic and Humatein Quail Coturnix coturnix Japonica Diet on FattteningPerformance and Carcass Parameters
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Yem Magazin Dergisi
Makale Adı: Mikotoksinlerin karşılıklı etkileşimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: The Effect of Various Concentrated Feed Mixtures on Certain Blood Parameters in Tuj Lambs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Hekim Der Derg
Makale Adı: Doğu anadolu bölgesindeki kimi yem fabrikalarının mevcut durumu ve sorunları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: J Anim Vet Adv
Makale Adı: Effects of different levels of malic acid on the some quality and micro flora of vetch Vicia sativa L silage
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: World’s Poultry Science Journal
Makale Adı: Goose feeding by local breeders in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd. Vét
Makale Adı: Effects of supplementation with different amounts of malic acid to Tuj lambs diets on fattening performance rumen parameters and digestibility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Halk elinde yetiştirilen beyaz ve alaca kazlarda karkas ve et kalitesi özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: World's Poultry Science Journal,
Makale Adı: Economic analysis of commercial goose breeding by small family farms
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Merada Otlatma ve Meraya İlave Konsantre Yem Verilmesinin Kuzularda Performans ve Rumen Parametrelerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri-1
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Rekabet Edebilir Ruminant Yetiştiriciliğinde Yem ve Besleme Yönetiminin Önemi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Rekabet Edebilir Ruminant Yetiştiriciliğinde Yem ve Besleme Yönetiminin Önemi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Yazar Adı: DURU ASUMAN,GÖLCÜ ALİ OSMAN,AKSU ELMALI DİLEK
Makale Adı: Şeker Pancarı Yaprakları-Mısır Hasılı Silajlarının Bazı Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Türkçe 11.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ELMALI MEHMET,AKSU ELMALI DİLEK
Makale Adı: Türkiye Hayvanciliğinin Başlica Sorunlari ve Çözüm Önerileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Yumurtacı Tavuklarda Beslenme-Yumurta Kalite İlişkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 04.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,Arslan Duru asuman,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Some Microbiological Characteristics of Locally Used Corn Silages
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 13.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Feeding and Meat Quality Relationships in Broilers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 16.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET,Arslan Duru Asuman
Makale Adı: Effect of Silages on Milk Yield and Quality in Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 16.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KAYA İSMAİL,ÜNAL YÜCEL,ŞAHİN TARKAN,AKSU ELMALI DİLEK
Makale Adı: Effect of Different Protein Levels on Performance and Digestibility in Finishing Morkaraman Lambs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 25.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DURU ASUMAN,AKSU ELMALI DİLEK
Makale Adı: Farklı Katkı Maddelerinin Yonca Sılajlarında Bazı kalite Özellikleri Üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: DURU ASUMAN,AKSU ELMALI DİLEK,DURU METİN,CİNLİ HARUN
Makale Adı: Some Quality Specifications of Corn alfalfa Silage in Different Amounts
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Fiğ Buğday silajlarına malik asit ve peynir altı suyu katkısının silajların fiziksel kimyasal ve mikrobiıyolojik özellikleri üzerine etkileri
Zeytin Yağı Sanayii Yan Ürünü karasuyun Silaj katkı Maddesi Olarak kullanım Olanaklarının araştırılması
İtalyan Çimi Lolium Multiflorum cv Caramba Silajına Farklı Oranlarda Melas Katılmasının Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi
Bazı Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Sığır Besi Yemlerinde Okratoksin A Düzeylerinin Belirlenmesi
Kırsal Alanlarda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo Ekonomik Katkısı
Kars İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısının Belirlenmesi
Merada Otlatma Meraya Saplementasyon ve Konsantre Yemle Beslemenin Kuzularda Besi Performansı ve Rumen Metabolitlerine Etkisi
Farklı enerji protein düzeylerinde beslemenin kazlarda yem tüketimi canlı ağırlık artışı ve karkas randımanına etkisi
Kars ta Modern Ahır Şartlarında Simental Irkı Sığırların Verim Performansları
Farklı Oranlarda Kullanılan Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri DDGS nin Büyüme Dönemi Kuzularda Besi Performansı Sindirilebilirlik ve Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi
Merada Otlayan Danalarda Alkan İndikatör Tekniği Kullanılarak Yem Tüketimi ve Sindirilebilirlik Tahmini
Farklı Düzeylerde Malik Asit İçeren Konsantre Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Bazı Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Sığır Besi Yemlerinde Okratoksin A Düzeylerinin Belirlenmesi
Kuzularda Stabilize Rumen Ekstraktının Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Farklı Protein Kaynakları İçeren Konsantre yemlerle Beslemenin Kuzularda Büyüme Performansı Sindirilebilirlik ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Farklı enerji protein düzeylerinde beslemenin kazlarda yem tüketimi canlı ağırlık artışı ve karkas randımanına etkisi
Merada Otlayan Danalarda Alkan İndikatör Tekniği Kullanılarak Yem Tüketimi ve Sindirilebilirlik Tahmini
Farklı Protein Kaynakları İçeren Konsantre yemlerle Beslemenin Kuzularda Büyüme Performansı Sindirilebilirlik ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Kuzularda Stabilize Rumen Ekstraktının Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar