DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN ÖZKAN

Kimlik Bilgileri

HÜSEYİN ÖZKAN

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : hozkan@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK GENETİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MOLEKÜLER BİYOKİMYA VE GENETİK (DR)
Öğrenim Yılları : 2014-2018
Tez : Yüksek Enerjili Rasyonla Beslenen Ratlarda Lipogenez Yolağındaki Bazı Genlerin EKspresyon Seviyeleri
Yüksek Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 2007-2013
Tez :
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2007-2013
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 82.50000 2014
İngilizce IELTS 5.5 2013
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2018
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Researcher Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School 2017-2018
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
HAYVAN ISLAHI 2 2018-2019
GENETİK 2 2018-2019
Dergi Adı: Inflammation
Makale Adı: Nobiletin Protects from Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats by Suppressing Inflammatory Cytokines and Regulating iNOS-eNOS Expressions
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Patolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Annals of Hepatology
Makale Adı: Dietary high calories from sunflower oil, sucrose and fructose sources alters lipogenic genes expression levels in liver and skeletal muscle in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats: Concentrate and pasture based feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
Makale Adı: Nobiletin attenuates acetaminophen‐induced hepatorenal toxicity in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Inflammation
Makale Adı: Protective Effects of Tyrosol Against DSS-Induced Ulcerative Colitis in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Fizyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Is total RNA extraction possible from small volume goat milk (7,5 mL) for RT-qPCR studies?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Gene expression levels in some candidate genes for mastitis resistance, milk yield and milk quality of goats reared under different feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
Makale Adı: Snap Frozen ve Doğrudan -80°C’de Dondurulan Karaciğer Dokularında RNA Kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Hayvan Yetiştiriciliğinde Genomik Seleksiyon: Dünü, Bugünü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Keçi Süt Somatik Hücrelerinden RNA İzolasyonu Problemler ve Çözüm Önerileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: CELLAT MUSTAFA,GÜVENÇ MEHMET,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,İŞLER CAFER TAYER,UYAR AHMET,YAKAN AKIN
Makale Adı: Effects of Nobiletine on Renal Ischemia Reperfusion Injury in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Patolojisi
İngilizce 09.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇÖMEZ MEHMET,CELLAT MUSTAFA,GÜVENÇ MEHMET,AYDIN TUBA,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,TÜRK ERDİNÇ,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,ÇAKIR AHMET
Makale Adı: Effects of Oleuropein on Ketamin-Induced Cardiotoxicity in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Anesteziyoloji ve Reanimasyon
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KOLDAŞ ECE,YAKAN AKIN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ÖZKAN HÜSEYİN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL
Makale Adı: Aşım sezoununda İntravaginal Florogeston Asetat içeren süngerlerle östrusu senkronize edile Şami keçilerinde PMSG kullanımının Fertilite ve karlılığa etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 18.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN
Makale Adı: High Fat, Sucrose, and Fructose in Diets Change Some Biochemical Parameters and Effect Liver in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN
Makale Adı: Dietary high calories from different sources alters lipogenic genes expression levels in liver and skeletal muscle in rats.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 05.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: YAKAN AKIN,ÖZKAN HÜSEYİN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÜNAL NECMETTİN,ÖZBEYAZ CEYHAN
Makale Adı: Milk CSN2 gene expression levels during all lactation at different feeding systems in goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 25.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ERASLAN ŞAKAR AYSEL,YAKAN AKIN,ÖZKAN HÜSEYİN,ÖZBEYAZ CEYHAN,ÜNAL NECMETTİN
Makale Adı: Damascus goats LTF gene expression levels in milk somatic cell at different feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 25.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÜNAL NECMETTİN,ÖZBEYAZ CEYHAN
Makale Adı: Goat milk somatic cell PPARy gene expression levels in concentrate based and pasture based feeding systems
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 25.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ERASLAN ŞAKAR AYSEL,ÖZKAN HÜSEYİN,YAKAN AKIN
Makale Adı: Investigation of milk samples in different volume for RNA isolation in goat milk
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Ratlarda Alüminyum Klorid ile Oluşturulmuş Deneysel Reprodüktif Toksisite Modelinde Esculetin’xxin Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Tyrosol’xxün Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
Laktasyonun Farklı Dönemlerindeki Damascus Keçilerınde Lıpogenezde Görevli Bazı Genlerin Süt Yağ Asidi Profiline Olan Etkisi
Ratlarda Alüminyum Klorid ile Oluşturulmuş Deneysel Reprodüktif Toksisite Modelinde Esculetin’in Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
Damascus keçilerinde kolostrum ve sütte bulunan somatik hücre sayısının mastitis direnci, yağ asidi sentezi ve oksidatif stres üzerine etkili bazı genlerin ekspresyon seviyeleri ile ilişkisi-119O716-TUBİTAK
Ratlarda Alüminyum Klorid ile Oluşturulmuş Deneysel Reprodüktif Toksisite Modelinde Esculetin’in Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
Ratlarda Asetaminofen ile Oluşturulmuş Deneysel Hepatorenal Toksisite Modelinde Nobiletin’xxin Etkilerinin Araştırılması
Rat Karaciğerinde Lipogenez Yolağındaki FAS, ACC, SCD-1, ChREBP, SREBP-1c, LXRα ve İnflamasyon Yolağındaki TNFα, IL-1β, IL-6 Genlerinin Fruktoza Bağlı Olarak Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi-118O381-TUBİTAK
Ratlarda Böbrek İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Nobiletinin Etkilerinin Araştırılması
Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Tyrosol’ün Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
114R105 Farklı Besleme Yöntemlerindeki Keçilerde Mastitis Direnci, Süt Verimi ve Kalitesi Için Aday Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Yüksek Enerjili Rasyonla Beslenen Ratlarda Lipogenez Yolağındaki Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyeleri
Damascus keçilerinde süt üretiminde farklı uygulamaların süt verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar