DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FİLİZ KAZAK

Kimlik Bilgileri

FİLİZ KAZAK

İletişim Bilgileri
   : 0 326 245 5845 -  11540
  : filizkazak@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNERLİK BİYOKİMYASI (DR)
Öğrenim Yılları : 2013-2017
Tez : FARELERDE LİPOPOLİSAKKARİTLE OLUŞTURULAN NÖROENFLAMASYONDA BEYİNDE GELİŞEN OKSİDATİF STRES, YANGI ve BDNF DÜZEYİ ÜZERİNE ASETİL-L-KARNİTİNİN ETKİSİ
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2003-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 65.000 2009
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Endojen Opioid Etkili Peptidlerin Tespit Yöntemleri 4 2019-2020
Dna’Nın Yapısı, Replikasyonu ve Transkripsiyonu 3 2019-2020
Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan İleri Moleküler Teknikler 4 2019-2020
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Hücre Biyokimyası 5 2019-2020
Vitaminler ve Metabolizması 5 2019-2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2 2019-2020
Uzmanlık Alan Dersi 6 2018-2019
Seminer 1 2018-2019
Seminer 1 2019-2020
Uzmanlık Alan Dersi 6 2019-2020
Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası 5 2019-2020
Nörobiyokimya 3 2019-2020
Hormonlar ve Biyokimyası 3 2019-2020
Vitaminler ve Metabolizması 5 2018-2019
Klinik Enzimoloji ve Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 5 2018-2019
Hücre Biyokimyası 5 2018-2019
Biyoelementler 5 2018-2019
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Biyokimya I 5 2018-2019
Biyokimya 2 2019-2020
Biyokimya II 5 2018-2019
Çiftlik Hayvanlarında Klinik Lab.Tanı 7 2017-2018
Biyokimya 2 2017-2018
Medikal Kimya 3 2017-2018
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, Glutatyon Peroksidaz, Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat ve Glutatyon ile Süt Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: E-Cronicon
Makale Adı: Assessment of Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin 1 Beta andInterleukin 6 Concentrations during Implantation and PlacentationPeriod of Pregnancy in the Mouse
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Reproductive Biomedicine
Makale Adı: Erytrocyte and Spermatozoa Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity in Merino Rams
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Biological Trace Element Research
Makale Adı: Determination of Quality Criteria that Allow Differentiation Between Honey Adulterated with Sugar and Pure Honey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Nöroprotektif etkili bir flavonoid: Nobiletin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Neuroscience Letters
Makale Adı: Neuroprotective effects of acetyl- l -carnitine on lipopolysaccharide-induced neuroinflammation in mice: Involvement of brain-derived neurotrophic factor
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Investigation of Acute Phase Reactants and Antioxidant Capacity in Calves Infected with Cryptosporidium parvum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Biochemistry
Makale Adı: Investigation of the effect of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit extract against cisplatin-induced renal cell injury in vitro
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Metabolik Sendrom ve Bileşenlerinde Sitokin Yanıtı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Nörotrofinler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Effect of Ovariohysterectomy on Some Oxidative Stress Markers in the Rat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Pakistan Journal of Zoology
Makale Adı: Decreased Serum Adenosine Deaminase Activity Correlated with Clinical Score and Serum Proteins in Calves with Cryptosporidiosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,PEKER AKALIN PINAR,YARIM GÜL FATMA,BAŞPINAR NURİ,ÖZDEMİR ÖZGÜR,ATEŞ MEHMET BURAK,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Investigation of the effects of nobiletin on neurotrophins and antioxidant enzymes in cisplatin treated rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,TÜRK SUEDA
Makale Adı: İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ALTUNOK VAHDETTİN,KAZAK FİLİZ,YÜKSEK NAZMİ
Makale Adı: Investigation of Relationship of Immunoglobulins and Acute Phase Proteins With Sex, Age, Eye Colour and Hair Length In Van Cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 19.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,GÖNENCİ RAMAZAN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: EFFECTS OF BIOCOMPOSITE COATED AND UNCOATED STAINLESS STEEL IMPLANT APPLICATIONS ON SOME SERUM ENZYME ACTIVITIES IN EXPERIMENTAL FEMUR FRACTURED RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 03.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YAĞCI BUĞRAHAN BEKİR,KAZAK FİLİZ,YARIM MURAT
Makale Adı: EFFECT OF TREATMENT ON SERUM IL-10 LEVEL IN DOGS WITH GENERALIZED DEMODICOSIS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 03.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,YARIM GÜL FATMA,KARACA EFE,YARIM MURAT
Makale Adı: INVESTIGATION OF THE PROINFLAMMATORY AND ANTIINFLAMMATORY CYTOKINE RESPONSE IN CEREBELLUM IN MICE MODEL OF DEMYELINATION
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 03.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,YARIM GÜL FATMA,SALT AYRİS,DELMECİOĞLU Mehmet Kemal,YARIM MURAT
Makale Adı: Epidermal Growth Factor Concentration in Milk of Water Buffaloes
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 28.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,KAZAK FİLİZ,YİĞİT ÖZKAN,ÇİFTCİ ALPER
Makale Adı: The effects of conjunctival Brucella vaccine to serum protein profiles and oxidant/antioxidant status in sheep
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 27.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ,GÜLTİKEN NİLGÜN
Makale Adı: Farelerde Implantasyon ve Plasentasyon Dönemlerinde Tumor NekrotizanFaktör-Α, İnterlökin-1β Ve İnterlökin-6 Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOZLU TOLUNAY,Güler Fatma,PEKER AKALIN PINAR,KAZAK FİLİZ,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THEOVARIES OF HEALTHY AND ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INTHERANEKRON ADMINISTERED RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
İngilizce 25.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,Catherine Williams,Reinhard Stöger,Lisa Chakrabarti
Makale Adı: Parkinsonlu kadınların serebellar dokularında 5 hidroksimetilsitozin düzeylerinin artışının belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,GÜLTİKEN NİLGÜN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Ovaryohisterektominin Ratlarda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 07.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ SENA,KAZAK FİLİZ,YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,ÇENESİZ METİN
Makale Adı: Farelerde Sodyum Florürün Beyin IL 1 IL 6 Protein Düzeyleri ile TOK ve TAK Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,SALT AYRİS,YARIM MURAT,ÇENESİZ SENA,KAZAK FİLİZ,KARACA EFE
Makale Adı: Nöroenflamasyonun Serebellumda Oksidan Antioksidan Denge Üzerine Etkisinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: NİSBET CEVAT,KAZAK FİLİZ,ARDALI YÜKSEL
Makale Adı: Evaluation to distinguish of some biochemical parameters between adulterated honey with sugar and pure honey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,PEKMEZCİ DİDEM,GÜZEL MURAT,URAL KEREM,AYSUL NURAN,KAZAK FİLİZ,ÇENESİZ METİN
Makale Adı: Determination of serum total antioxidant capacity lipid peroxidation and protein profiles in dogs naturally infected with Ehrlichia canis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ,KARACA EFE
Makale Adı: Cerebellum estradiol concentration in a mouse model of neuroinflammation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 22.06.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,BARLAS FIRAT BARIŞ,KÜÇÜK AYŞE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ERDOĞAN SUAT,SOYLU SONER
Makale Adı: Sigara Dumanın Akciğer Epitel Hücrelerine Verdiği Hasar Üzerine Origanum Syriacum Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 06.09.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YAĞCI BUĞRAHAN BEKİR,ERTEKİN ALİ,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Kriptosporidiozisli Buzağılarda Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 25.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ,SÖZMEN MAHMUT,KOCA İLKAY,ALBAYRAK HARUN,YARIM MURAT,ÇENESİZ SENA,OZAN EMRE
Makale Adı: Kızılcık Cornus mas L meyvesinin sisplatinle indüklenen oksidatif hasara karşı koruyucu etkisinin in vitro incelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ METİN,SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE,ÇENESİZ SENA,YARIM GÜL FATMA,ÇİFTCİ GÜLAY,ÖZDEMİR RAMAZAN,GÜZEL MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Investigation of Acute Phase Reactants and Antioxidant Capacity in Calves Infected with Cryptosporidium Parvum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ SENA,YARIM GÜL FATMA,KABU MUSTAFA,ÇİFTCİ GÜLAY,CINGI CENKER ÇAĞRI,ÇENESİZ METİN,GÜZEL MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Effect of Bromosulfophthaleınon Serum GSH Px SOD Activity and Ceruloplasmin Level in Postpartum Period Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,URAL KEREM,AYSUL NURAN,YARIM GÜL FATMA,GÜZEL MURAT,PEKMEZCİ DİDEM,ÇENESİZ METİN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Determination of serum ADA SOD and GSH PX activities and total antioxidant capacity nitric oxide in dogs with Ehrlichiosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,ÇİFTCİ ALPER,YARIM GÜL FATMA,ÇENESİZ METİN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Effects of conjunctival B melitensis rev 1 vaccination on antioxidant enzyme and adenosine deaminase activities in sheep
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Metabolik Sendromlu Gebe Ratların Karaciğer Dokusunda Oksidatif Stres Belirteçlerinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Metabolik Sendrom ve Bileşenlerinde Sitokin Yanıtı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ,TORUNOĞLU EMİNE İNCİLAY
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Projeler
Van Kedilerinde İmmunglobulinler ve Akut Faz Proteinlerinin Yaş, Cinsiyet, Göz Rengi ve Tüy Uzunluğu ile İlişkilerinin Araştırılması
Siyatik sinir hasarı oluşturulan ratlarda elektriksel stimülasyonun etkilerinin araştırılması
Rat karaciğerinde metotreksat ile oluşturulan oksidatif stres üzerine rutinin etkisi
Ratlarda deneysel nefrolitiazisin patogenezinin ve nefrolitiazis üzerine alfa lipoik asit etkisinin araştırılması
Rutinin ratlarda metotreksat ile oluşturulan nefrotoksisiteye karşı koruyucu etkisi
Ratlarda Deneysel Olarak Metotreksat ile Oluşturulan Karaciğer ve Böbrek Toksitisesi Üzerine Nobiletinin Tedavi Edici Etkinliğinin Histopatolojik, İmmunohistokimyasal ve Biyokimyasal Olarak Araştırılması
Sisplatin uygulanan ratlarda nörotoksisite ve nefrotoksisite üzerine nobiletinin koruyucu ve tedavi edici etkisinin araştırılması
2224 b yurtiçi bilimsel etkinliklere katılım desteği
Farelerde lipopolisakkaritle oluşturulan nöroenflamasyonda beyinde gelişen oksidatif stres yangı ve BDNF düzeyi üzerine asetil L karnitinin etkisi
Parkinson fare modelinde apigenin in beyin dokusundaki antienflamatuar ve proenflamatuar sitokin yanıtına etkilerinin araştırılması
2223 B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar