YARDIMCI DOÇENT FİLİZ KAZAK

Kimlik Bilgileri

FİLİZ KAZAK

İletişim Bilgileri
   : 0 326 245 5845 -  1540
  : filizkazak@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2013-2017
Tez : FARELERDE LİPOPOLİSAKKARİTLE OLUŞTURULAN NÖROENFLAMASYONDA BEYİNDE GELİŞEN OKSİDATİF STRES, YANGI ve BDNF DÜZEYİ ÜZERİNE ASETİL-L-KARNİTİNİN ETKİSİ
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2003-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 65.000 2009
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Biyokimya II 5 2017-2018
Medikal Kimya 3 2017-2018
Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Nöroprotektif etkili bir flavonoid: Nobiletin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Neuroscience Letters
Makale Adı: Neuroprotective effects of acetyl- l -carnitine on lipopolysaccharide-induced neuroinflammation in mice: Involvement of brain-derived neurotrophic factor
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Investigation of Acute Phase Reactants and Antioxidant Capacity in Calves Infected with Cryptosporidium parvum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Biochemistry
Makale Adı: Investigation of the effect of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit extract against cisplatin-induced renal cell injury in vitro
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Metabolik Sendrom ve Bileşenlerinde Sitokin Yanıtı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Nörotrofinler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Effect of Ovariohysterectomy on Some Oxidative Stress Markers in the Rat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Pakistan Journal of Zoology
Makale Adı: Decreased Serum Adenosine Deaminase Activity Correlated with Clinical Score and Serum Proteins in Calves with Cryptosporidiosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörü
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ,GÜLTİKEN NİLGÜN
Makale Adı: Determination of Tumor Necrosis Factor-α, Interleukin-1β and Interleukin-6Concentrations During Implantation and Placentation Periods of Pregnancy in Mice
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOZLU TOLUNAY,Güler Fatma,PEKER AKALIN PINAR,KAZAK FİLİZ,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THEOVARIES OF HEALTHY AND ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INTHERANEKRON ADMINISTERED RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
İngilizce 25.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,Catherine Williams,Reinhard Stöger,Lisa Chakrabarti
Makale Adı: Parkinsonlu kadınların serebellar dokularında 5 hidroksimetilsitozin düzeylerinin artışının belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,GÜLTİKEN NİLGÜN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Ovaryohisterektominin Ratlarda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 07.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ SENA,KAZAK FİLİZ,YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,ÇENESİZ METİN
Makale Adı: Farelerde Sodyum Florürün Beyin IL 1 IL 6 Protein Düzeyleri ile TOK ve TAK Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,SALT AYRİS,YARIM MURAT,ÇENESİZ SENA,KAZAK FİLİZ,KARACA EFE
Makale Adı: Nöroenflamasyonun Serebellumda Oksidan Antioksidan Denge Üzerine Etkisinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: NİSBET CEVAT,KAZAK FİLİZ,ARDALI YÜKSEL
Makale Adı: Evaluation to distinguish of some biochemical parameters between adulterated honey with sugar and pure honey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,PEKMEZCİ DİDEM,GÜZEL MURAT,URAL KEREM,AYSUL NURAN,KAZAK FİLİZ,ÇENESİZ METİN
Makale Adı: Determination of serum total antioxidant capacity lipid peroxidation and protein profiles in dogs naturally infected with Ehrlichia canis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ,KARACA EFE
Makale Adı: Cerebellum estradiol concentration in a mouse model of neuroinflammation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 22.06.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,BARLAS FIRAT BARIŞ,KÜÇÜK AYŞE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ERDOĞAN SUAT,SOYLU SONER
Makale Adı: Sigara Dumanın Akciğer Epitel Hücrelerine Verdiği Hasar Üzerine Origanum Syriacum Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 06.09.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YAĞCI BUĞRAHAN BEKİR,ERTEKİN ALİ,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Kriptosporidiozisli Buzağılarda Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 25.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ,SÖZMEN MAHMUT,KOCA İLKAY,ALBAYRAK HARUN,YARIM MURAT,ÇENESİZ SENA,OZAN EMRE
Makale Adı: Kızılcık Cornus mas L meyvesinin sisplatinle indüklenen oksidatif hasara karşı koruyucu etkisinin in vitro incelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ METİN,SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE,ÇENESİZ SENA,YARIM GÜL FATMA,ÇİFTCİ GÜLAY,ÖZDEMİR RAMAZAN,GÜZEL MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Investigation of Acute Phase Reactants and Antioxidant Capacity in Calves Infected with Cryptosporidium Parvum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇENESİZ SENA,YARIM GÜL FATMA,KABU MUSTAFA,ÇİFTCİ GÜLAY,CINGI CENKER ÇAĞRI,ÇENESİZ METİN,GÜZEL MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Effect of Bromosulfophthaleınon Serum GSH Px SOD Activity and Ceruloplasmin Level in Postpartum Period Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,URAL KEREM,AYSUL NURAN,YARIM GÜL FATMA,GÜZEL MURAT,PEKMEZCİ DİDEM,ÇENESİZ METİN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Determination of serum ADA SOD and GSH PX activities and total antioxidant capacity nitric oxide in dogs with Ehrlichiosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİFTCİ GÜLAY,ÇENESİZ SENA,ÇİFTCİ ALPER,YARIM GÜL FATMA,ÇENESİZ METİN,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Effects of conjunctival B melitensis rev 1 vaccination on antioxidant enzyme and adenosine deaminase activities in sheep
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ANADOL ELVAN,YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Metabolik Sendromlu Gebe Ratların Karaciğer Dokusunda Oksidatif Stres Belirteçlerinin İncelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,KAZAK FİLİZ
Makale Adı: Metabolik Sendrom ve Bileşenlerinde Sitokin Yanıtı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: YARIM GÜL FATMA,YARIM MURAT,KAZAK FİLİZ,TORUNOĞLU EMİNE İNCİLAY
Makale Adı: Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 22.09.2016 Erişim Linki
Projeler
2224 b yurtiçi bilimsel etkinliklere katılım desteği
Farelerde lipopolisakkaritle oluşturulan nöroenflamasyonda beyinde gelişen oksidatif stres yangı ve BDNF düzeyi üzerine asetil L karnitinin etkisi
Parkinson fare modelinde apigenin in beyin dokusundaki antienflamatuar ve proenflamatuar sitokin yanıtına etkilerinin araştırılması
2223 B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar