DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET MUSTAFA İŞGÖR

Kimlik Bilgileri

MEHMET MUSTAFA İŞGÖR

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (DR)
Öğrenim Yılları : 2009-2013
Tez : Nitrik oksit sentaz enziminin sığır böbrek ve trombositlerinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2006-2009
Tez : İNSAN SERUM PARAOKSONAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI İLAÇLARIN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Lisans
Üniversite : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1996-2001
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Arabian Journal of Chemistry
Makale Adı: Novel pyrazole-3,4-dicarboxamides bearingbiologically active sulfonamide moiety as potentialcarbonic anhydrase inhibitors
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Current Enzyme Inhibition
Makale Adı: Purification and Characterization of Nitric Oxide Synthase from Bovine Kidney and Investigating Drug-Induced Toxicities of Some Antibiotics on the Enzyme Activity
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Hacettepe J. Biol. Chem.,
Makale Adı: Bazı Metallerin Minekop Umbrina Cirrosa Solungacı Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Pharmacology
Makale Adı: Some cardiovascular therapeutics inhibit paraoxonase 1 PON1 from human serum
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
Makale Adı: Inhibitory effect of novel pyrazole carboxamide derivatives on human carbonic anhydrase enzyme
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Bioorganic & Medicinal Chemistry
Makale Adı: Facile synthesis and characterization of novel pyrazole sulfonamides and their inhibition effects on human carbonic anhydrase isoenzymes
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Toxicology and Industrial Health
Makale Adı: Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Chemical Biology & Drug Design
Makale Adı: Some Anti Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II An In Vitro Study
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Vet Mikrobiyol Derg
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Journal of Pharmaceutics
Makale Adı: Role of Epigallocatechin Gallate on In Vitro Model of Methylglyoxal induced Amyloidogenesis
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Bioorganic Chemistry
Makale Adı: The synthesis of novel pyrazole 3 4 dicarboxamides bearing 5 amino 1 3 4 thiadiazole 2 sulfonamide moiety with effective inhibitory activity against the isoforms of human cytosolic carbonic anhydrase I and II
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL AZİME,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,KUTLU BANU,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,GÖNENCİ RAMAZAN,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
Makale Adı: Effectiveness of Therapeutic Ozone in Yersinia Ruckeri Infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,OZAN KOCAMÜFTÜOĞLU GONCA,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT EFFECTS OF GLYCYRRHIZIN IN LIVER TISSUE OF EXPERIMENTAL DIABETIC RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 18.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,DÜZGÜNER VESİLE
Makale Adı: IN VITRO EFFECTS OF OLEUROPEIN ON MELONOMA CELLS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DÜZGÜNER VESİLE,ALTOP AYDIN,ATABAY MERYEM NUR,YİĞİT ZEYNEP,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: THE EFFECTS OF LIQUIDAMBAR ORIENTALIS OIL ON HUMAN GLIOSBLASTOMA CELLS IN H2O2 INDUCED OXIDATIVE STRESS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: DÜZGÜNER VESİLE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,CELLAT MUSTAFA,KIZILKAYA PINAR
Makale Adı: THE EFFECTS OF ZIZIPHUS JUJUBA ON SKIN CANCER CELLS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: MILK AND MILK CELL VITAMIN C LEVELS IN SUBCLINICALMASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Projeler
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Deneysel Diabet Oluşturulan Ratlarda Glisirizin in Anti inflamatuar ve Anti oksidan Etkilerinin Araştırılması
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar