DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET MUSTAFA İŞGÖR

Kimlik Bilgileri

MEHMET MUSTAFA İŞGÖR

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (DR)
Öğrenim Yılları : 2009-2013
Tez : Nitrik oksit sentaz enziminin sığır böbrek ve trombositlerinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2006-2009
Tez : İNSAN SERUM PARAOKSONAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI İLAÇLARIN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Lisans
Üniversite : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1996-2001
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Anti-Inflammatory Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry
Makale Adı: Antioxidant Effects of Oleuropein on Hydrogen Peroxide-Induced Neuronal Stress-An In Vitro Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Arabian Journal of Chemistry
Makale Adı: Novel pyrazole-3,4-dicarboxamides bearing biologically active sulfonamide moiety as potential carbonic anhydrase inhibitors
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: EURASIAN JOURNAL OFHEALTH SCIENCES
Makale Adı: Investigation of Antiinflammatory and Antioxidant Effects ofGlycyrrhizin on Rats with Experimental Diabetes
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Current Enzyme Inhibition
Makale Adı: Purification and Characterization of Nitric Oxide Synthase from Bovine Kidney and Investigating Drug-Induced Toxicities of Some Antibiotics on the Enzyme Activity
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: AQUACULTURE INTERNATIONAL
Makale Adı: Investigation of the anti-apoptotic activity of ozone therapy in rainbow trout macrophages infected with Yersinia ruckeri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Patolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Hacettepe J. Biol. Chem.,
Makale Adı: Bazı Metallerin Minekop Umbrina Cirrosa Solungacı Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Pharmacology
Makale Adı: Some cardiovascular therapeutics inhibit paraoxonase 1 PON1 from human serum
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
Makale Adı: Inhibitory effect of novel pyrazole carboxamide derivatives on human carbonic anhydrase enzyme
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Bioorganic & Medicinal Chemistry
Makale Adı: Facile synthesis and characterization of novel pyrazole sulfonamides and their inhibition effects on human carbonic anhydrase isoenzymes
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Toxicology and Industrial Health
Makale Adı: Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Chemical Biology & Drug Design
Makale Adı: Some Anti Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II An In Vitro Study
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Vet Mikrobiyol Derg
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Journal of Pharmaceutics
Makale Adı: Role of Epigallocatechin Gallate on In Vitro Model of Methylglyoxal induced Amyloidogenesis
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Bioorganic Chemistry
Makale Adı: The synthesis of novel pyrazole 3 4 dicarboxamides bearing 5 amino 1 3 4 thiadiazole 2 sulfonamide moiety with effective inhibitory activity against the isoforms of human cytosolic carbonic anhydrase I and II
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL AZİME,DURAN NİZAMİ
Makale Adı: KOLOREKTAL ADENOKARSİNOM HÜCRELERİNDE EPİGALLOKATEŞİNGALLAT (EGCG)’IN ANTİPROLİFERATİF ETKİNLİĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 18.02.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL AZİME,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,KUTLU BANU,Yurdagül Özsoy Şule,GÖNENCİ RAMAZAN,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
Makale Adı: Effectiveness of Therapeutic Ozone in Yersinia Ruckeri Infection
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 23.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,OZAN KOCAMÜFTÜOĞLU GONCA,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT EFFECTS OF GLYCYRRHIZIN IN LIVER TISSUE OF EXPERIMENTAL DIABETIC RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 18.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,VICIL SİNAN,ALTOP AYDIN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: In Vitro Cytotoxic Effectiveness of Inula viscosa Essential Oils in Colorectal Cancer
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,VICIL SİNAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ALTOP AYDIN
Makale Adı: In vitro kolorektal Karsinomda İnula viskoza Esansiyel Yağlarının Sitotoksik Etkinliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL AZİME,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,KUTLU BANU,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,GÖNENCİ RAMAZAN,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
Makale Adı: Effectiveness of Therapeutic Ozone in Yersinia Ruckeri Infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,DÜZGÜNER VESİLE
Makale Adı: IN VITRO EFFECTS OF OLEUROPEIN ON MELONOMA CELLS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DÜZGÜNER VESİLE,ALTOP AYDIN,ATABAY MERYEM NUR,YİĞİT ZEYNEP,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: THE EFFECTS OF LIQUIDAMBAR ORIENTALIS OIL ON HUMAN GLIOSBLASTOMA CELLS IN H2O2 INDUCED OXIDATIVE STRESS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: DÜZGÜNER VESİLE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,CELLAT MUSTAFA,KIZILKAYA PINAR
Makale Adı: THE EFFECTS OF ZIZIPHUS JUJUBA ON SKIN CANCER CELLS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: MILK AND MILK CELL VITAMIN C LEVELS IN SUBCLINICALMASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Projeler
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Deneysel Diabet Oluşturulan Ratlarda Glisirizin in Anti inflamatuar ve Anti oksidan Etkilerinin Araştırılması
Deneysel Diabet Oluşturulan Ratlarda Glisirizin in Anti inflamatuar ve Anti oksidan Etkilerinin Araştırılması
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar