DOÇENT PINAR PEKER AKALIN

Kimlik Bilgileri

PINAR PEKER AKALIN

İletişim Bilgileri
   : 03262455313 -  1531
  : ppakalin@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (DR)
Öğrenim Yılları : 2002-2007
Tez : Beta-Endorfinin kan glukoz düzeylerine etkileri
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 1996-2001
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce
İngilizce KPDS 86 2009
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2001-2008
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Veteriner Hekim Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 2010-2013
Veteriner Hekim Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2008-2010
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Mineral Madde Noksanlıkları ve Fazlalıkları ile İlişkili Hastalıkla 4 2018-2019
Nükleik Asitlerin Yapısı ve Biyokimyası 3 2018-2019
İleri Beslenme Biyokimyası 3 2018-2019
Lipoproteinler, Metabolizması ve Klinik Önemi 3 2018-2019
Karbonhidratların Yapısı ve Biyokimyası 3 2018-2019
Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanması 4 2018-2019
Proteomiks Analizleri 4 2018-2019
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Tampon Sistemle, Ph Kavramı ve Çözeltiler 3 2018-2019
Hücre İçi Sinyal İletim Yolakları 3 2018-2019
Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanması 4 2017-2018
Tampon Sistemler, Ph Kavramı ve Çözeltiler 3 2017-2018
Karbonhidratların yapısı ve biyokimyası 3 2017-2018
Lipidler ve Metabolizması 2 2017-2018
Amino asitler, proteinler ve metabolizması 3 2017-2018
Klinik Enzimoloji ve Çeşitleri Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 2 2014-2015
Doku Biyokimyası 2 2014-2015
Lipidler ve metabolizması 2 2014-2015
Aminoasitler, Proteinler ve Metabolizması 2 2014-2015
Biyokimya Laboratuarında Kullanılan Cihazlar Ve Prensipleri 3 2014-2015
Hormonlar ve Biyokimyası 2 2014-2015
Tampon Sistemler, Ph ve Çözeltiler 2 2014-2015
Endojen Opioid Etkili Peptidler 2 2014-2015
Karbonhidrat Lipid ve Protein Tayin Yöntemleri 3 2014-2015
Biyolojik Elementler ve Analizleri 4 2013-2014
Tampon Sistemler, Ph Kavramı ve Çözeltiler 4 2013-2014
Metabolik, Böbrek ve Karaciğer Hastalıkları 6 2013-2014
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Biyokimya II 5 2015-2016
Biyokimya II 5 2016-2017
Opioid Peptides (Erasmus Kapsamında 1 haftalık) 8 2014-2015
Medikal Kimya 3 2014-2015
Biyokimya I 5 2014-2015
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Makale Adı: A Comparative Study of Seminal Plasma and Blood Serum Macro and Trace Elements in the the Breeding (October) and the Non-Breeding (April) Seasons in Merino Ram
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Reproductive Biomedicine
Makale Adı: Erytrocyte and Spermatozoa Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity in Merino Rams
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal Of Veterinary Sciences
Makale Adı: Relation of some biochemical parameters in Van (Turkey) cats withsex, age, eye colour and hair length
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
Makale Adı: The effects of various levels of boron supplementation on live weight, plasma lipid peroxidation, several biochemical and tissue antioxidant parameters of male mice
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Combination of Cysteamine and Lipoic Acid Improves the Post Thawed Bull Sperm Parameters
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: In uence of lycopene and cysteamine on sperm and oxidative stress parametersduring liquid storage of ram semen at 5o C
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Fresenius Environmental Bulletin
Makale Adı: Some biochemical parameters in yearling sheep naturally infected with Coenurus cerebralis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Cryobiology
Makale Adı: Effects of antioxidants on post thawed bovine sperm and oxidative stress parameters Antioxidants protect DNA integrity against cryodamage
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Gender Medicine
Makale Adı: Comparison of oxidative stress and antioxidant capacity before and after running exercise in both sexes
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Cryobiology
Makale Adı: Effects of cysteine and ergothioneine on post thawed Merino ram sperm and biochemical parameters
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Andrologia
Makale Adı: Effects of curcumin and dithioerythritol on frozen thawed bovine semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Cryobiology
Makale Adı: The effect of cysteine and glutathione on sperm and oxidative stress parameters of post thawed bull semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Theriogenology
Makale Adı: Effect of glutamine and sugars after bull spermatozoa cryopreservation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Effects of long term boron administrations on high diet induced obesity in rabbits MNR based metobonomic evaluation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
Makale Adı: Beta endorfinin diğer hormonlarla etkileşimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: Effects of ultrasonication on damaged spermatozoa and mitochondrial activity rate
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Ratlarda Diyete Eklenen Borun Kan Bakır ve Seruloplazmin Düzeylerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
Makale Adı: Endojen Opioidler ve Beta Endorfin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: Influence of methionine and dithioerythritol on sperm motility lipid peroxidation and antioxidant capacities during liquid storage of ram semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Trace Elements and Electrolytes
Makale Adı: Effects of boron administration on hepatic steatosis hematological and biochemical profiles in obese rabbits
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Makale Adı: Pathological changes in the acute phase of streptozotocin induced diabetic rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Science
Makale Adı: Koç spermasının ekilibrasyon ve dondurma çözdürme sonrası spermatolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine lipoik asitin etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üni. Veteriner Fak. Dergisi
Makale Adı: Hayvanlarda beta endorfinin üreme sistemi ile ilişkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Makale Adı: Selected biochemical and oxidative stress parameters and ceruloplasmin as acute phase protein associated with bovine leukaemia virus infection in dairy cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Relationship of blood and seminal plasma ceruloplasmin copper iron and cadmium concentrations with sperm quality in Merino rams
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Science
Makale Adı: Effects of ultrasound homogenisation on the activities of superoxide dismutase glutathione peroxidase catalase and levels of lipid peroxide in liver homogenates
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
Makale Adı: Metiyonin ve Trehaloz İçeren Sulandırıcıların Koç Spermasının Dondurma Çözdürme Sonrası Sperm Akrozom Bütünlüğü ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Makale Adı: Effects of beta endorphin on plasma glucose levels
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 2010 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUNOK VAHDETTİN,BALEVİ TAHİR,PEKER AKALIN PINAR,BULUT ZAFER,GÜRBÜZ EMEL,ÇELİK ESRA
Makale Adı: EFFECTS OF DIFFERENT PLANTS BREEDING ON SOMEBIOCHEMICAL PARAMETERS IN FREE-RANGE BROILERS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KAZAK FİLİZ,PEKER AKALIN PINAR,YARIM GÜL FATMA,BAŞPINAR NURİ,ÖZDEMİR ÖZGÜR,ATEŞ MEHMET BURAK,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Investigation of the effects of nobiletin on neurotrophins and antioxidant enzymes in cisplatin treated rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: pekkaya selçuk,PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ,KAZAK FİLİZ,ÇINAR MİYASE
Makale Adı: Investigation of blood and milk selenium status with the related factors in Merino crossbred ewes during lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ALTUNOK VAHDETTİN,KAZAK FİLİZ,YÜKSEK NAZMİ
Makale Adı: Investigation of Relationship of Immunoglobulins and Acute Phase Proteins With Sex, Age, Eye Colour and Hair Length In Van Cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 19.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUNOK VAHDETTİN,BAŞPINAR NURİ,PEKER AKALIN PINAR,YÜKSEK NAZMİ
Makale Adı: RELATION OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS IN VAN(TURKEY) CATS WITH SEX, AGE, EYE COLOUR AND HAIRLENGTH
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 15.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: YİPEL MUSTAFA,TEKELİ İBRAHİM OZAN,ALTINOK YİPEL FULYA,PEKER AKALIN PINAR,ASLAN ABDULLAH,GÜVENÇ MEHMET,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL
Makale Adı: Investigation of anti-inflammatory and antioxidantactivity of colon targeted boswellic acid and ellagicacid by drug delivery system: in vivo part(experimental design, histopathology, oxidatıve stress,inflammatory cytokines and proteın expression levels)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUNOK VAHDETTİN,BALEVİ TAHİR,PEKER AKALIN PINAR,GÜRBÜZ EMEL,ÇELİK ESRA,BULUT ZAFER
Makale Adı: EFFECTS OF FEEDING WITH RESTRICTED CONCENTRATE FEED ON BLOOD BIOCHEMISTRY IN FREE-RANGE BROILERS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,İŞLER CAFER TAYER,PEKER AKALIN PINAR,Alakuş Halil
Makale Adı: EFFECTS OF LIVER LOB TORSION ON SOME SERUM BIOCHEMISTRY VALUES IN A GOLDEN RETRIEVER DOG
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KOZLU TOLUNAY,Güler Fatma,PEKER AKALIN PINAR,KAZAK FİLİZ,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THEOVARIES OF HEALTHY AND ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INTHERANEKRON ADMINISTERED RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
İngilizce 25.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ALADAĞ ERDAL,AKAYDIN BOZKURT YEŞİM,PEKER AKALIN PINAR
Makale Adı: The Effect of the Theranekron on Healthy and Cadmium Induced Testis of Rats.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji
İngilizce 13.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Milk and Milk Cell Vitamin C levels in Subclinical Mastitic Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 29.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: Güler Fatma,KOZLU TOLUNAY,ERGÜN YAŞAR,PEKER AKALIN PINAR
Makale Adı: Theranekron effects in helathy and ischemia re perfusion treated rat ovaries
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 20.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ,ÇOYAN KENAN,BUCAK MUSTAFA NUMAN
Makale Adı: Effects of Ultrasonication on Damaged Spermatozoa and Mitochondrial Activity Rate in Merino Ram
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 19.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,DOĞAN FIRAT,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,ÖZCAN OĞUZHAN
Makale Adı: Selected Biochemical Oxidative Stress Parameters And Ceruloplasmin As Acute Phase Protein Associated With Bovine Leukaemia Virus Infection In Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 28.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KOLDAŞ ECE,BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE IN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 01.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BAŞPINAR NURİ,ÇOYAN KENAN,PEKER AKALIN PINAR,ÖMÜR ALİ DOĞAN,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,Öztürk Caner,BUCAK MUSTAFA NUMAN
Makale Adı: Farklı yumurta sarısı ve antioksidan içeren sulandırıcıların koç spermasının dondurma çözündürme sonrası membran bütünlüğü ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 08.09.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ
Makale Adı: Beta endorfin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 09.09.2004 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ
Makale Adı: Beta endorfinin kan glukoz düzeylerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 23.06.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BUCAK MUSTAFA NUMAN,TUNCER PÜRHAN BARBAROS,SARIÖZKAN SERPİL,BAŞPINAR NURİ,ÇOYAN KENAN,ÖMÜR ALİ DOĞAN
Makale Adı: The effect of antioxidants on sperm parameters Lipid peroxidation Total Glutathione and Antioxidant Potential Activities of Post Thawed bovine semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 01.06.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,USLU UĞUR,ALTUNOK VAHDETTİN
Makale Adı: Doğal olarak Coenurus cerebralisle enfekte toklularda bazı biyokimyasal kan parametreleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 23.06.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,Gürel Hüseyin,BAŞPINAR NURİ,BUCAK MUSTAFA NUMAN
Makale Adı: Koçlarda eritrosit ve spermatozoa glukoz 6 fosfat dehidrojenaz g6pd enzim düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 30.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ,BAŞOĞLU ABDULLAH,SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE
Makale Adı: The effects of boron on haemotological parameters in rabbits
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 22.04.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: BAŞPINAR NURİ,PEKER AKALIN PINAR,BUCAK MUSTAFA NUMAN,TUNCER PÜRHAN BARBAROS,SARIÖZKAN SERPİL,ÇOYAN KENAN
Makale Adı: Effects of circumin and dithtioerythritol on post thawed bull semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 01.06.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ,BAŞOĞLU ABDULLAH,SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE
Makale Adı: Effects of Boron on serum and liver macro elements in rabbits fed with high energy diet
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
İngilizce 09.09.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: Bülbül Bülent,PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ,ÇOYAN KENAN,Kırbaş Mesut,BUCAK MUSTAFA NUMAN,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,Öztürk Caner
Makale Adı: Merinos Irkı Koçlarda Sezon İçi Kan ve Seminal Plazma Bakır ve Seruloplazmin Düzeylerinin Sperma Kalitesiyle İlişkisinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya
Türkçe 27.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,Bülbül Bülent,ÇOYAN KENAN,BAŞPINAR NURİ,kırbaş mesut,BUCAK MUSTAFA NUMAN,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,Öztürk Caner
Makale Adı: Merinos Irkı Koçlarda Sezon İçi Ve Sezon Dışı Kan Serumu ve Seminal Plazma Element Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 27.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: Sağlam Özdemir Deniz,BAŞPINAR NURİ,PEKER AKALIN PINAR
Makale Adı: The Effects of Ultrasound Homogenisation on the Activities of Superoxide Dismutase Glutathione Peroxidase Catalase and Levels of Lipid Peroxide in Liver Homogenates
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 26.06.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇOYAN KENAN,BAŞPINAR NURİ,BUCAK MUSTAFA NUMAN,PEKER AKALIN PINAR
Makale Adı: Effects of cysteine and ergothioneine on thawed merino ram sperm and biochemical parameters
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.09.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,BAŞPINAR NURİ
Makale Adı: Effects of beta endorphin on plasma insülin glucagon and glucose levels in streptozotocin induced diabetic rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 29.07.2006 Erişim Linki
Projeler
Keçi Sütlerinde Isıl İşlem Uygulamasının Süt Melatonin ve Vitamin CDüzeylerine Etkilerinin Araştırılması
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz İle Süt Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
İlaç Taşıma Sistemleriyle Kolona Hedeflendirilen Boswellic Ssit ve Ellagic Asitin Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkinliklerinin Araştırılması
Van Kedilerinde Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Cinsiyet, Yaş, Göz Rengi ve Tüy Uzunluğu Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
Van Kedilerinde İmmunglobulinler ve Akut Faz Proteinlerinin Yaş, Cinsiyet, Göz Rengi ve Tüy Uzunluğu ile İlişkilerinin Araştırılması
Sisplatin uygulanan ratlarda nörotoksisite ve nefrotoksisite üzerine nobiletinin koruyucu ve tedavi edici etkisinin araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri BAP Proje No 12161
Merinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun Farklı Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum Düzeyleri ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin Araştırılması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje No TAGEM HSGYAD 14 A07 P02 44
Farelerde Değişik Düzeylerde Bor İlavelerinin Canlı Ağırlık Plazma Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Biyokimyasal Değerler ile Doku Antioksidan Parametreleri Üzerine Etkileri BAP Proje No 08401075
Beta endorfinin Kan Glukoz Düzeylerine Etkileri TEZ BAP Proje No 2004 092
Kronik Bakır Yetersizliği Sonucu Şekillenen Karaciğer Hasarının Sağaltımında Silimarin Etkinliğinin Araştırılması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje No TAGEM HSYGAD 11 14 03 197
Merinos Irkı Koçlarda Sezon içi ve Sezon Dışı Kan ve Seminal Plazma Bakır ve Seruloplazmin Düzeylerinin Sperma Kalitesiyle İlişkisinin Araştırılması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Yardımcı Araştırıcı Proje Yürütücüsü Proje No TAGEM HAYSUD 11 08 01 04
Boraks ın Karaciğer Yağlanmasına Yol Açan Patojenik Mekanizmalara Etkileri BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje No 2006 09 Ç08 08
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar