DOÇENT ALTUĞ KÜÇÜKGÜL

Kimlik Bilgileri

ALTUĞ KÜÇÜKGÜL

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : BİYOKİMYA (DR)
Öğrenim Yılları : 2006-2010
Tez : Akciğer epitel hücreleri oksidatif hasarı üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE) etkinliğinin biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikleri ile araştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2000-2005
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 68.75 2016
İngilizce ÜDS 55.000 2007
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
VETERİNER HEKİM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2010-2011
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
TEZ ÇALIŞMASI 1 2019-2020
TEZ ÇALIŞMASI 1 2019-2020
PCR Elektroforez ve Uygulamaları 1 2019-2020
Elektrolitler ve Biyoelementler 1 2019-2020
Oksidan Antioksidan Metabolizması 1 2019-2020
Tez Çalışması 1 2019-2020
Uzmanlık alan dersi 1 2019-2020
Elektrolitler ve biyoelementler 3 2018-2019
NANOBİYOSENSÖLER VE NANOTEKNOLOJİ 4 2018-2019
NÖROBİYOKİMYA 3 2017-2018
NANOBİYOSENSÖRLER VE NANOTEKNOLOJİ 4 2017-2018
UZMANLIK ALAN DERSİ 6 2017-2018
UZMANLIK ALAN DERSİ 6 2018-2019
UZMANLIK ALAN DESRİ 6 2016-2017
DNA'NIN YAPISI,REPLİKASYONU VE TRANSKRİPSİYONU 3 2016-2017
BİYOKİMYASAL ANALİZLERDE KULLANILAN İLERİ MOLEKÜLER TEKNİKLER 5 2016-2017
LİPOPROTEİNLER, METABOLİZMASI VE KLİNİK ÖNEMİ 2 2016-2017
ENZİM SAFLAŞTIRMA VE KAREKTERİZASYONU 5 2016-2017
ENDOJEN OPOİD ETKİLİ PEPTİDLERİN TESPİT YÖNTEMLERİ 5 2016-2017
APOPTOZ VE NEKROZUN KARŞILAŞTIRMALI MOLEKÜLER ANALİZ YÖNTEMLERİ 5 2016-2017
UZMANLIK ALAN DESRİ 6 2015-2016
KARBONHİDRAT, LİPİD VE PROTEİN TAYİN YÖNTEMLERİ 5 2015-2016
KARBONHİDRATLAR VE METABOLİZMASI 3 2015-2016
KLİNİK ENZİMOLOJİ VE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDA SPESİFİK BİYOKİMYASAL TESTLER 5 2015-2016
POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, JEL ELEKTROFOREZİ VE UYGULAMALARI 5 2015-2016
OKSİDAN-ANTİOKSİDAN METABOLİZMA 4 2015-2016
NANOBİYOSENSÖLER VE NANOTEKNOLOJİ 3 2015-2016
Polimeraz zincir reak.,Jel Elektro. ve uyg. 2 2013-2014
oksidan-antioksidan ve metab. 2 2013-2014
Biyokimya Lab. Kull. Cihaz. ve Pren. 2 2014-2015
Aminoasit,Proteiin ve metabolizmaları 2 2014-2015
Nanobiyosensörler ve nanoteknoloji 2 2014-2015
Nörobiyokimya 2 2014-2015
Klinik Biy. Rutin Test. ve analiz yöntemleri 3 2014-2015
Proteinler ve metabolizması 4 2014-2015
Endojen opoiidik etkili peptidler 5 2014-2015
hücre içi sinyal iletim yolakları 5 2014-2015
hayvanarda beslenme biyokimyası 2 2014-2015
karbonhidratlar ve metabolizması 5 2014-2015
uzmanlık alan dersi 6 2014-2015
seminer 1 2014-2015
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Biyokimya (Sağlık Bilimleri Fakültesi ) 1 2019-2020
Biyokimya II 1 2019-2020
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 1 2019-2020
BİYOKİMYA 1 5 2017-2018
Biyokimya (SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ) 2 2018-2019
Biyokimya (Acil Yrd. ve Afet Yön. Bölümü) 2 2016-2017
Biyokimya (Hemşirelik Bölümü) 2 2016-2017
Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji 1 2016-2017
Biyokimya I 1 2015-2016
Klinik laboratuar tanı(Biyokimya) 1 2015-2016
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ 1 2015-2016
Klinik Lab Tanı. 3 2012-2013
Klinik Lab Tanı. 3 2013-2014
Klinik Lab Tanı. 3 2011-2012
Klinik Lab Tanı. 3 2014-2015
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 3 2012-2013
Medikal Kimya 3 2011-2012
Medikal Kimya 3 2012-2013
Biyokimya 2 5 2011-2012
Biyokimya 2 5 2012-2013
Biyokimya 2 5 2013-2014
Biyokimya 1 5 2011-2012
Biyokimya 1 5 2012-2013
Biyokimya 1 5 2013-2014
Biyokimya 1 5 2014-2015
Dergi Adı: Ciencia e investigación agraria
Makale Adı: Amino acid, mineral, condensed tannin, and other chemical contents of olive leaves (Olea europaea L.) processed via solid-state fermentation using selected Aspergillus niger strains
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarımsal Biyoteknoloji
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: İranian Journal of Fisheries Sciences
Makale Adı: Bio-functions of carvacrol-supplemented feeds on lipopolysaccharide-induced rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Anti-Inflammatory Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry
Makale Adı: Antioxidant Effects of Oleuropein on Hydrogen Peroxide-Induced Neuronal Stress-An In Vitro Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Aquaculture International
Makale Adı: Investigation of the antiapoptotic activity of ozone therapy in rainbow trout macrophages infected with yersinia ruckeri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: turkish journal of agriculture- food science and technology
Makale Adı: The effect of licorice Root Powder (Glycyrrhriza Glabra) on performance, serum parameters, Egg Yolk Cholesterol and Antioxidant Capacity of Laying Japanese Quail
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: İndian Journalof Geo-Sciences
Makale Adı: Apoptotic effects of artificial feed supplemented with Thymus Vulgaris Oncorhynchus Mykiss against yersinia Ruckeri
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation the protective effect of Kefir in experimental diabetes mellitus and non alcholic liver fattened rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Bull Vet. Inst. Pulawy
Makale Adı: Effect of Garlic Powder on Egg Yolk and Serum Cholesterol and Performance of Laying Hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Experimental Lung Research
Makale Adı: Low concentration of oleic acid exacerbates LPS-induced cell death and inflammation in human alveolar epithelial cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Fresenius Environmental Bulletin
Makale Adı: PERFORMANCE, EGG QUALITY AND SERUMPARAMETERS OF JAPANESE QUAILS FED DIETSUPPLEMENTED WITH SPIRULINA PLATENSIS
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Revista Brasileira de Zootecnia
Makale Adı: Influence of eggshell colour on egg yolk antibody level, incubation results, and growth in broiler breeders
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Czech J. Anim. Sci.
Makale Adı: The effects of dietary garlic powder on performance egg yolk and serum cholesterol concentrations in laying quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: Cisplatin reduces Brucella melitensis infected cell number by inducing apoptosis oxidant and pro inflammatory cytokine production
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: Silencing of PrPC prion protein expression does not affect Brucella melitensis infection in human derived microglia cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Biochemistry and Cell Biology
Makale Adı: Beneficial effects of nontoxic ozone on H2O2 induced stressand inflammation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Yunus Araştırma Bülteni
Makale Adı: Deneysel Yangı Oluşturulmuş Gökkuşağı Alabalıklarında Ooncorhynchus mmykiss Walbaum 1792 Timolün Apoptotik ve Antiinflammatuvar Etkinliği
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Journal of Pharmaceutics
Makale Adı: Role of Epigallocatechin Gallate on In Vitro Model of Methylglyoxal induced Amyloidogenesis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Nöroloji
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Journal of Pharmaceutics
Makale Adı: Inhibition of Cigarette Smoke Induced inflammation and Oxidative Damage by Caffeic Acid Phenethyl Ester in A549 Cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: The Antioxidant Effects of Ziziphus Jujuba on Neurodegeneration
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Pakistan J. Zool.
Makale Adı: Effect of Seed Powder of a Herbal Legume Fenugreek Trigonella foenum graceum L on Growth Performance Body Components Digestive Parts and Blood Parameters of Broiler Chicks
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: J. Appl. Anim. Res.
Makale Adı: The effect of lycopene administrations on plasma glucose oxidative stress and body weight in streptozotocin diabetic rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: Etlik Piliç Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg.
Makale Adı: The Neuroprotective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Global Ischemia Reperfusion Injury in Rat Brains
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Healthmed
Makale Adı: Caffeic acid phenethyl ester CAPE protects lung epithelial cells against H2O2 induced inflammation and oxidative stress
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
Makale Adı: Therapeutic Effects of Thyme Thymus Vulgaris and Fennel Feoeniculum Vulgare Miller Essential Oils In Infected Rainbow Trout Oncorhynchus Mykıss Walbaum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2013 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL AZİME,DURAN NİZAMİ
Makale Adı: KOLOREKTAL ADENOKARSİNOM HÜCRELERİNDE EPİGALLOKATEŞİNGALLAT (EGCG)’IN ANTİPROLİFERATİF ETKİNLİĞİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 18.02.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTOP AYDIN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ERENER GÜRAY,FİLİK GÖKHAN,BEKİROĞLU GENÇ YELİZ,ŞAHİN AHMET
Makale Adı: Effect of Aspergillus niger Mixture on Nutritional Composition and Phytochemicals of Olive Leaf (Olea europaea l.)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 25.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: İN VİTRO KOLOREKTAL KANSER HÜCRELERİNDE HESPERİDİNİN SİTOTOKSİK ETKİNLİĞİNİNARAŞTIRILMASI
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.02.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,VICIL SİNAN,ALTOP AYDIN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: In Vitro Cytotoxic Effectiveness of Inula viscosa Essential Oils in Colorectal Cancer
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 17.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CELLAT MUSTAFA
Makale Adı: Evaluation of Solarium and Flunixin Meglumine Treatment of Lumbalgia Diagnosed Horses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 23.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: DÜZGÜNER VESİLE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,rencüzoğulları nadir,Erdoğan Suat,ÇELİK SEFA,ŞAHİN AHMET
Makale Adı: Efficacy of lycopene treatment on cadmium toxicity and diabetes mellitus in rats.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 23.05.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KOLDAŞ ECE,BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDEPHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 05.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZCAN ERHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DAMLAR İBRAHİM,ÜLKER HAYRİYE ESRA,ERDOĞAN SUAT
Makale Adı: Sementoblast Hücrelerinde Dört Farklı Diş Kökü Tamir Materyalinin Proliferatif ve İnflamatuar Etkilerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ortodonti
Türkçe 25.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,SUAT ERDOĞAN
Makale Adı: Akciğer epitel hücreleri oksidatif hasarı üzerine kafeik asit fenetil ester CAPE etkinliğinin biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikler ile araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 06.09.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,CELLAT MUSTAFA,ATA HAYRETTİN
Makale Adı: in vitro metilglyoksal uyarımlı amiloidogenezde EGCG nin etkinliğinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: BANU KUBULAY,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,KÜÇÜKGÜL AZİME,KUTLU BANU
Makale Adı: PRO INFLAMMATORY AND APOPTOSIS EFFECTS ON THE INFECTED RAINBOW TROUT FED THYMOL SUPPLEMENTED DIET
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 20.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CELLAT MUSTAFA
Makale Adı: Evaluation of Solarium and Flunixin Meglumine Treatment of Lumbalgia Diagnosed Horses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce 25.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL AZİME,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,KUTLU BANU,Yurdagül Özsoy Şule,GÖNENCİ RAMAZAN,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
Makale Adı: Effectiveness of Therapeutic Ozone in Yersinia Ruckeri Infection
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 23.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,OZAN KOCAMÜFTÜOĞLU GONCA,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT EFFECTS OF GLYCYRRHIZIN IN LIVER TISSUE OF EXPERIMENTAL DIABETIC RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 18.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,VICIL SİNAN,ALTOP AYDIN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: In Vitro Cytotoxic Effectiveness of Inula viscosa Essential Oils in Colorectal Cancer
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 17.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYLAN MİKAİL,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,ERDOGAN ZEYNEP,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,BULANCAK AYŞEN
Makale Adı: Effects of Licorice Root (Glycyrrhriza glabra) on Performance, Serum Parameters, Egg Yolk Cholesterol and Antioxidant Capacity of Laying Hens
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 08.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE,AYDIN MEHMET,AKAYDIN BOZKURT YEŞİM,ÖZTÜRK ATAKAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: Determination of gastric motility hormone levels and routie biochemical parameters of experimental induced gastric obstruction and subdiaphragmatic truncal vagotomy in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İç Hastalıkları
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ERDOĞAN SUAT,GÖNENCİ RAMAZAN,OZAN GONCA
Makale Adı: Benefical Effects of Nontoxic Ozone on H2O2 Induced Stress and Inflammation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,DÜZGÜNER VESİLE
Makale Adı: In vitro effects of oleuropein on melanoma cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DÜZGÜNER VESİLE,ALTOP AYDIN,ATABAY MERYEM NUR,YİĞİT ZEYNEP,KÜÇÜKGÜL AZİME
Makale Adı: The effects of Liquidambar orientalis oil on human gliosblastoma cells in H2O2 induced oxidative stress
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: DÜZGÜNER VESİLE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,CELLAT MUSTAFA,KIZILKAYA PINAR
Makale Adı: The effects of Ziziphus Jujuba on skin cancer cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: TOSYALI EDA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DÜZGÜNER VESİLE,ERDOĞAN SUAT,ÇELİK SEFA,ASLANTAŞ ÖZKAN
Makale Adı: B Melitensis ile enfekte insan makrofaj hücrelerinde cisplatinin apoptoz etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,ÖZMEN ÖZGÜN DİLAN,YANIK TELAT,GÜL HALİSE İNCİ,BULĞURCU MEHTAP
Makale Adı: İsatin Mannich Bazlarının In Vitro Melanom Hücre Kültüründe Antitümoral Etkinliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,DÜZGÜNER VESİLE,ATABAY MERYEM NUR
Makale Adı: İn vitro hidrojen peroksit uyarımlı İnflmasyonda Oleuropeinin etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Milk And Milk Cell Vitamin C Levels in SubclinicalMastitic Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: OZAN GONCA,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
Makale Adı: Yüksek Fruktoz Diyeti Uygulanan Ratlarda Oleuropeinin Karaciğerde Bazı Gen Expresyon Düzeylerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 28.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,EKİNCİ KÜBRA,KÜTÜKOĞLU AYKUT,ERDOĞAN SUAT
Makale Adı: Glycyrrhizin in Akciğer Epitel Hücrelerini Oksidatif Stresin Neden olduğu Ölümlerden Koruyucu Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 25.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,TİYEKLİ SİNEM,KESKİN KAMBER,ERDOĞAN SUAT
Makale Adı: Lipopolisakkarit Uyarımlı Akciğer Alveoler Epitel Hücre Proliferasyonunda Oleik Asit Etkinliğinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Türkçe 25.06.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,KARAMAN MEHMET,BAYLAN MİKAİL,ERDOĞAN ZEYNEP,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,DÜZGÜNER VESİLE
Makale Adı: Yumurtacı Tavuklarda Sarımsak Tozunun Performans Yumurta Sarısı Kolesterolü ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Türkçe 30.09.2009 Erişim Linki
Yazar Adı: DÜZGÜNER VESİLE,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ERDOĞAN SUAT,ÇELİK SEFA
Makale Adı: Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamalarının plazma glikoz oksidatif stres ve vücut ağırlığı üzerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 21.06.2007 Erişim Linki
Projeler
Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Fermente Zeytin Yaprağın (Olea Europaea L.) Performans, Kesim, Bağırsak Mikroflorası, Et Kalitesi Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Yumurtacı tavuklarda meyan kökü (Glycyrrhriza glabra) kullanımının antioksidan kapasite, serum parametreleri ve performans üzerine etkileri
Deneysel Gastrik Obstrüksiyon Oluşturulan ve Subdiaframatik Vagatomi Uygulanan Ratlarda Rutin Biyokimyasal Parametreler İle Birlikte Gastrik Motilite Hormon Düzeylerinin Belirlenmesi
Deneysel diabetes mellitus ve Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Kefirin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitislerin SütGlikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total GlutatyonDüzeylerine Etkileri
Farklı perforasyon tamir ve kök ucu dolgu materyallerinin fare sementoblast hücreleri OCCM 30 üzerindeki apoptotik ve anti apoptotik etkilerinin incelenmesi
Deneysel Diabet Oluşturulan Ratlarda Glisirizin in Anti inflamatuar ve Anti oksidan Etkilerinin Araştırılması
Etçi Damızlıklarda Kuluçkalık Yumurta Renginin Yumurta İç ve DışKalitesi ve Embriyo Gelişimine Etkisi
Zeytin Yaprağının Olea europaea L Besin Madde Kompozisyonu ve Fitokimyasal Bileşenleri Üzerine Farklı Mikrobiyal İnokulantlar ile Fermentasyonun Etkileri
Yersinia ruckeri ile enfekte gökkuşağı alabalığı makrofajlarında ozonoterapinin antiapoptotik etkinliğinin araştırılması
Lipopolisakkarit uyarımlı akut solunum sistemi yangısı modelinde oleik asit etkinliğinin araştırılması
Hücresel Prion Proteinlerin PrPC Nöronal Brucella Enfeksiyonlarındaki Rolü
Brucella melitensis ile konakçı hücre arasındaki immünolojik ve biyokimyasal ilişkinin U937 makrofaj hücre kültüründe araştırılması
Akciğer epitel hücreleri oksidatif hasarı üzerine kafeik asit fenetil ester CAPE etkinliğinin biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikleri ile araştırılması
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar