PROFESÖR VEYSEL SOYDAL ATASEVEN

Kimlik Bilgileri

VEYSEL SOYDAL ATASEVEN

İletişim Bilgileri
   : 0326.2455845 -  1598
  : vsoydalata@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK VİROLOJİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VİROLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 1996-2002
Tez : Koyunlarda respiratory syncytial virus (RSV) enfeksiyonunun direkt floresan antikor ve mikronötralizasyon testleri ile araştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ANTROPOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2015-2019
Tez : Hastalıkların Biyokültürel Etkileri
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1989-1994
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 65 2003
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2015-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2015
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2006-2010
YARDIMCI DOÇENT YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2003-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1996-2002
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1995-1996
İdari Görevler
Akreditasyon ve Kalite Kontrol Çalışmaları Komisyonu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2016-
Staj Komisyonu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2016
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2015
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2006-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Klinik Virolojide Laboratuvar Tanı Metotları-I 6 2019-2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayım Etiği 7 2019-2020
Temel İmmunoloji ve Viral Enfeksiyonlarda İmmunite 6 2019-2020
UZMANLIK ALAN DERSİ 6 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 6 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi 6 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi 6 2014-2015
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE GİRİŞ 1 2019-2020
VİROLOJİ-II 1 2019-2020
VİRAL ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR VE EPİDEMİYOLOJİSİ 1 2014-2015
VİROLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TANI 1 2018-2019
VİROLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TANI 1 2017-2018
BİYOGÜVENLİK VE İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 2017-2018
Veteriner Hekimliği Mesleğine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Giriş 1 2018-2019
Sosyal Becerileri Geliştirme 1 2018-2019
Viral Zoonotik Enfeksiyonlar ve Epidemiyolojisi 1 2018-2019
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2018-2019
Viroloji-II 2 2018-2019
Viroloji-I 4 2018-2019
Viral Zoonotik Enfeksiyonlar ve Epidemiyolojisi 1 2017-2018
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2017-2018
Mesleki Yabancı Dil 1 2017-2018
Sosyal Becerileri Geliştirme 1 2017-2018
Veteriner Hekimliği Mesleğine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Giriş 1 2017-2018
Viroloji-II 2 2017-2018
Viroloji-I 4 2017-2018
SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRME 1 2016-2017
UZMANLIK ALAN DERSİ 1 2016-2017
VİROLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TANI 2 2016-2017
YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE GİRİŞ 1 2016-2017
VİRAL ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR VE EPİDEMİYOLOJİSİ 1 2016-2017
BİYOGÜVENLİK VE İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 2016-2017
VİRAL HASTALIKLARLA MÜCADELE PRENSİPLERİ VE VİRAL AŞILAR 1 2016-2017
VİROLOJİ-II 2 2016-2017
VİROLOJİ-I 4 2016-2017
SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRME 1 2015-2016
SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRME 1 2014-2015
BİYOGÜVENLİK VE İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 2015-2016
VİRAL ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR VE EPİDEMİYOLOJİSİ 1 2015-2016
VİROLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TANI 2 2015-2016
VİROLOJİ-I 4 2015-2016
YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE GİRİŞ 1 2015-2016
VİRAL HASTALIKLARLA MÜCADELE PRENSİPLERİ VE VİRAL AŞILAR 1 2015-2016
VİROLOJİ-II 2 2015-2016
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2009-2010
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2013-2014
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2014-2015
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2008-2009
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2012-2013
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2007-2008
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2006-2007
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2011-2012
Virolojide Klinik Laboratuvar Tanı 2 2010-2011
Yaratıcı Drama Tekniği ile Veteriner Hekimliği Mesleğine Giriş 1 2014-2015
Yaratıcı Drama Tekniği ile Veteriner Hekimliği Mesleğine Giriş 1 2013-2014
Yaratıcı Drama Tekniği ile Veteriner Hekimliği Mesleğine Giriş 1 2012-2013
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2014-2015
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2013-2014
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2011-2012
Viral Hastalıklarla Mücadele Prensipleri ve Viral Aşılar 1 2012-2013
Viroloji-II 2 2007-2008
Viroloji-II 2 2006-2007
Viroloji-II 2 2005-2006
Viroloji-II 2 2004-2005
Viroloji-II 2 2009-2010
Viroloji-II 2 2008-2009
Viroloji-II 2 2003-2004
Viroloji-II 2 2011-2012
Viroloji-II 2 2012-2013
Viroloji-II 2 2010-2011
Viroloji-II 2 2014-2015
Viroloji-II 2 2013-2014
Viroloji-I 4 2005-2006
Viroloji-I 4 2004-2005
Viroloji-I 4 2007-2008
Viroloji-I 4 2008-2009
Viroloji-I 4 2012-2013
Viroloji-I 4 2014-2015
Viroloji-I 4 2009-2010
Viroloji-I 4 2013-2014
Viroloji-I 4 2010-2011
Viroloji-I 4 2011-2012
Dergi Adı: Veterinarski arhiv
Makale Adı: Equine and bovine papillomaviruses from Turkish brood horses: a molecular identification and immunohistochemical study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: VLAAMS DIERGENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
Makale Adı: Detection of bovine papillomavirus in an equine cell line as a contaminant
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Archives of Virology
Makale Adı: A teat papillomatosis case in a Damascus goat (Shami goat) in Hatay province, Turkey: a new putative papillomavirus?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Tropical Animal Health and Production
Makale Adı: Bovine herpesvirus-1 (BHV-1), bovine leukemia virus (BLV) and bovine viral diarrhea virus (BVDV) infections in Algerian dromedary camels (Camelus dromaderius)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sağlıklı Görünüşlü ve Solunum Sistemi Problemli Barınak Kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 1 FeHV 1 Enfeksiyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Vector-Borne and Zoonotic Diseases
Makale Adı: A Snapshot Avian Surveillance Reveals West Nile Virus and Evidence of Wild Birds Participating in Toscana Virus Circulation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of Veterinary Institute of Pulawy
Makale Adı: Selected biochemical and oxidative stress parameters and ceruloplasmin as acute phase protein associated with bovine leukaemia virus infection in dairy cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Applied Biological Sciences
Makale Adı: The Molecular Detection of Lumpy Skin Disease Virus From Infected Cattle in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Partial sequence of the gB gene of equid herpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinarski Archiv
Makale Adı: Estimation of production and reproductive performance losses in dairy cattle due to bovine herpesvirus 1 BoHV 1 infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Molecular identification of bovine papillomaviruses in dairy and beef cattle first description of Xi and Epsilonpapillomavirus in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue de Medecine Veterinaire
Makale Adı: The seroprevalence of BHV 1 infection on selected dairy cattle herds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue de Medecine Veterinaire
Makale Adı: Seropositivity of agents causing abortion in local goat breeds in Eastern and South Eastern Anatolia
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: Prevalence of equine herpesvirus 1 and equine herpesvirus 4 infections in equidae species in Turkey as determined by ELISA and multiplex nested PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Seroepidemiological studies of equine herpesviruses 1 EHV 1 and 4 EHV 4 infections in working horses from the eastern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Feline Medicine & Surgery
Makale Adı: The detection of feline coronaviruses in blood samples from cats by mRNA RT PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Health, Production and Hygiene
Makale Adı: Atların Herpesvirus Tip 3 EHV3 Enfeksiyonu Atların Çiftleşme Egzantemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Van bölgesi keçilerinde Parainfluenza Virus 3 PIV 3 ve Bovine Herpes Virus 1 BHV 1 Enfeksiyonlarının Seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Felid herpesvirus 1 infection in Van cats with conjunctivitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Van yöresinde koyunlarda parainfluenza virus 3 PI 3 bovine herpesvirus 1 BHV 1 ve respiratory syncytial virus RSV enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 1999 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sığır adenovirus Tip 1 2 ve 3 enfeksiyonlarının seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 1999 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: The investigation of the presence of bovine herpesvirus type 4 BoHV 4 in cows with metritis in a dairy herd
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Transboundary and Emerging Diseases
Makale Adı: Detection and Sequence Analysis of Equine Gammaherpesviruses from Horses with Respiratory Tract Disease in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal Science
Makale Adı: Evaluation of total oxidative stress and total antioxidant status in cows with natural bovine herpesvirus 1 infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Serological survey of equid herpesvirus 3 infection in Turkish horses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Prevalence of feline coronavirus FCoV and feline leukemia virus FeLV in Turkish cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue de Medecine Veterinaire
Makale Adı: Partial sequence of the ORF1b gene fragment of equine arteritis viruses detected in Turkey and phylogenic analysis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: First genetic characterization of equine adenovirus type 1 EAdV 1 in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Serologic evaluation of the equine infectious anemia in Kars and Ardahan Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Atların influenza virus infeksiyonu At Gribi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Science
Makale Adı: Seroepidemiology of equine influenza virus infection in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Porcine circovirus type 2 infection in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Management of border security from the perspective of illegal animal movements in Turkey
Alan Adı:
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Equine Veterinary Science
Makale Adı: Equine infectious anemia in mules donkeys and horses Epidemiologic studies in the different geographic regions of Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Veterinary Journal
Makale Adı: Canine coronavirus antibodies in stray dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞEVİK MURAT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Seroprevalence of some Arboviral diseases in cattle in the Afyonkarahisar Province of Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ŞEVİK MURAT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,KANAT ÖZGÜR
Makale Adı: Presence of Bovine herpes virus type 1 and type 5 in Turkish cattle with respiratory disease
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZYILMAZ ALİ TUNCAY,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Demiral Alpay,Sürmelioğlu Çağla
Makale Adı: The corrosive effect of iodine solution in different concentrations used for disinfection surgical instruments
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 26.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KANAT ÖZGÜR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Babaeski Serdar,Derelli Fatih,Kumaş Cihan,DOĞAN FIRAT,BİLGE DAĞALP SEVAL
Makale Adı: First report of equine and bovine papillomaviruses from Thoroughbred horses in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 16.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞAN FIRAT,Dörttaş Selvi Deniz,BİLGE DAĞALP SEVAL,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,ALKAN FERAY
Makale Adı: Teat papillomatosis case in a Damascus goat (Shami goat) in Hatay province, Turkey: A new putative papillomavirus?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 09.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞAN FIRAT,BİLGE DAĞALP SEVAL,DİK BİLAL,ÖZKUL AYKUT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Farzani Touraj Aligholipour,Dörttaş Selvi Deniz
Makale Adı: Investigation of Epidemiology of Schmallenberg Virus (SBV) Infection in Abortion Cases in Goats in Eastern Mediterranean Region
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 25.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİLGE DAĞALP SEVAL,DOĞAN FIRAT,DİK BİLAL,Farzani Touraj Aligholipour,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Dörttaş Selvi Deniz,ÖZKUL AYKUT
Makale Adı: The investigation of the prevalence of BTV infection in some domestic ruminants in Eastern Mediterranean region, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 30.08.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ,Farzani Touraj Aligholipour,DİK BİLAL,DOĞAN FIRATBİLGE DAĞALP SEVAL,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Dörttaş Selvi Deniz,ÖZKUL AYKUT
Makale Adı: Epidemiologic investigation and possible vector identification of Akabane virus infection in domestic ruminant species(cows, sheep and goats) in Eastern Mediterranean Region, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 30.08.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİLGE DAĞALP SEVAL,DİK BİLAL,DOĞAN FIRAT,Farzani Touraj Aligholipour,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Dörttaş Selvi Deniz,ÖZKUL AYKUT
Makale Adı: The molecular and serological detection of Schmallenberg Virus (SBV) infection in cows and sheep in Eastern Mediterranean region, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 06.07.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: BİLGE DAĞALP SEVAL,Faraji Ali Rıza,DOĞAN FIRAT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Abort yapan keçilerde Caprine herpesvirus 1 in moleküler tanısı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,BİLGE DAĞALP SEVAL,KARAPINAR ZEYNEP,KESKİN SIDDIK
Makale Adı: Türkiye’nin Doğu İllerindeki Yük Atlarında At Herpesvirus 1 (EHV-1) ve 4 (EHV-4) Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 05.10.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,KARAPINAR ZEYNEP,YILMAZ VOLKAN,BİLGE DAĞALP SEVAL
Makale Adı: Van Bölgesi Keçilerinde Parainfluenza Virus-3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 05.10.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Ataseven Lale,TAN MEHMET TOLGA,Babür Cahit,OĞUZOĞLU TUBA ÇİĞDEM
Makale Adı: Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerel keçi ırklarında abort etkenlerinin serolojik olarak araştırılması.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 26.09.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞAHNA KEZBAN,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Pınar Dilek,OĞUZOĞLU TUBA ÇİĞDEM
Makale Adı: Kedi kan örneklerinde feline coronavirus’un mRNA RT-PCR tekniği ile tespiti.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 26.09.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Arslan Handan Hilal
Makale Adı: Türkiye’de equine enfeksiyöz anemi (EIA) enfeksiyonunun araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 26.09.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: ALKAN FERAY,Burgu İbrahim,BİLGE DAĞALP SEVAL,YILDIRIM YAKUP,GENÇAY GÖKSU AYŞE,Güngör Burak,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,AKÇA YILMAZ
Makale Adı: The seroprevalence of BHV-1 infection on selected dairy cattle herds.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 14.09.2004 Erişim Linki
Yazar Adı: KARAOĞLU MEHMET TANER,ÇABALAR MEHMET,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sığır adenovirus (Tip-1, 2 ve 3) enfeksiyonlarının seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
Türkçe 11.10.2001 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,AKÇA YILMAZ
Makale Adı: Arbovirusların arthropodlardaki ekstrinsik gelişim periyodu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Viroloji
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KARAPINAR ZEYNEP,DİNÇER ENDER,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,KARACA MEHMET
Makale Adı: Felid Herpesvirus 1 infection Van cats with conjunctivitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 27.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞAN FIRAT,FARZANİ TOURAJ ALİGHOLİPOUR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,BİLGE DAĞALP SEVAL
Makale Adı: The molecular detection of Lumpy Skin Disease virus from infected cattle in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 27.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,Daly Janet M
Makale Adı: Seroepidemiology of equine influenza virus infection in Turkey.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 28.01.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,BİLGE DAĞALP SEVAL,GÜZEL MURAT,Başaran Zeynep,TAN MEHMET TOLGA,Geraghty Bob
Makale Adı: An investigation of equine herpesvirus-1 (EHV-1) and equine herpesvirus-4 (EHV-4) infections in some equidae species
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 28.01.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,AKÇA YILMAZ
Makale Adı: Investigation of bovine respiratory syncytial virus infection (BRSV) by direct immunofluorescence and microneutralization tests in sheep
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CAN MEHMET FERİT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,YALÇIN CENGİZ
Makale Adı: Bovine herpesvirus type 1 (BHV1) infection and its socio-economics evaluation in dairy farms, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 17.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,OĞUZOĞLU TUBA ÇİĞDEM,DİNÇER ENDER,BİLGE DAĞALP SEVAL
Makale Adı: Partial sequence of the gB geneof equine herpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 19.09.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,DOĞAN FIRAT,BİLGE DAĞALP SEVAL,TAN MEHMET TOLGA,Altınbay Köksal,ATEŞ CAFER TAYYAR
Makale Adı: Equid herpesvirus 3 (EHV3) antibodies in working horses, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 02.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: Saidi Radhwane,Bessas Amina,Bitam İdir,ERGÜN YAŞAR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: First Report of Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1), Bovine Leukemia Virus (BLV )and Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV ) Infections in Dromedary Camels (Camelus dromedarius) in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKKUTAY YOLDAR AYŞE ZEYNEP,OĞUZOĞLU TUBA ÇİĞDEM,DOĞAN FIRAT,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Investigation and identification of papillomavirus infection in various cell lines.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 04.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,DOĞAN FIRAT,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,ÖZCAN OĞUZHAN
Makale Adı: Selected biochemical and oxidative stress parameters and ceruloplasmin as acute phase protein associated with bovine leukemia virus infectionin dairy cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Virolojisi
İngilizce 28.06.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇABALAR MEHMET,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: Van yöresinde koyunlarda parainfluenza virus 3 PI 3 bovine herpes virus 1 BHV 1 ve respiratory syncytial virus RSV enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Viroloji
Türkçe 31.01.1999 Erişim Linki
Projeler
Türkiye de safkan damızlık kısrak ve aygırlarda equid herpesvirus tip 3 EHV 3 enfeksiyonunun prevalansının araştırılması
Hayvan Barınaklarındaki Kedilerde Feline Herpesvirus Tip 1 Enfeksiyonunun Prevalansı
Abort yapan atlardan tespit edilen EHV 1 suşlarının gB gen bölgesinin moleküler karakterizasyonu
Hatay İlindeki Sığır Koyun ve Keçi Populasyonunda Mavi Dil Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması
Hatay Yöresinde EHV1 ve EHV4 Enfeksiyonlarının Seroprevalansının Araştırılması
Atların Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Equine Herpesvirus Tip 1 EHV 1 2 EHV 2 4 EHV 4 ve 5 EHV 5 in Multipleks Nested PCR ile Moleküler Tanısı
Subklinik EHV 3 Enfeksiyonunun PCR ile Araştırılması
Solunum Sistemi Problemli Atlarda Equine Arteritis Virus EAV İnfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması
Patentler
Ödüller
1. Türk Atçılığına Katkı Ödülü
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar
Dosyayı İndir : Özgeçmiş