PROFESÖR ÖZKAN ASLANTAŞ

Kimlik Bilgileri

ÖZKAN ASLANTAŞ

İletişim Bilgileri
   : 0 326 245 58 45  -  15 23
  : ozkanaslantas@yahoo.com, aslantas@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MİKROBİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları : 1993-1998
Tez : Sığır Brusellozis’xxinin allerjik deri testleri ile teşhisi üzerine çalışmalar
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1985-1990
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce KPDS 79 1999
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Veteriner Hekim Kars Belediyesi 1992-1993
Veteriner Hekim, Müdür İlçe Tarım Müdürlüğü Susuz/KARS 1993-1994
Veteriner Hekim İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağ. Şb.Müd. KARS 1994-1997
Müdür İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü - KARS 1997-2001
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Turkish Journal of Intensive Care
Makale Adı: Molecular Characterization of Vancomycin Resistant Enterococcus faecium Isolates from Patients Admitted to Intensive Care Unit in Hatay State Hospital
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION
Makale Adı: Molecular and phenotypic characterization of enterococci isolated from broiler flocks in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Isolation and Molecular Characterization of Thermophilic Campylobacter spp. in Dogs and Cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Köpek ve Kedilerden Ampisilin ve Vankomisin Dirençli Enterococcus faecium İzolasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Veterinary Medical Science
Makale Adı: Prevalence and molecular characterization of extended-spectrum β-lactamase (ESBL) and plasmidic AmpC β-lactamase (pAmpC) producing Escherichia coli in dogs
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Köpek ve Kedilerden Thermofilik Campylobacter İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Adana Yöresinde Kafes Kuşlarından Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Sentezleyen Escherichia coli İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Israel Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: Antimicrobial Resistance among Commensal Escherichia coli fromBroilers in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Israel Journal of Veterinery Medicine
Makale Adı: Isolation and Molecular Characterization of ESBL/pAmpC Producing Escherichia coli in Household Pigeons in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
Makale Adı: Antimicrobial Resistance and Underlying Mechanisms in Staphylococcus aureus Isolates
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Prevalence and Characterization of ESBL and AmpC producing Escherichia coli from Cattle
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Antimicrobial resistance and virulence characteristics in enterococcus isolates from dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Genotypic, Antimicrobial Resistance and Virulence Profiles ofThermophilic Campylobacter Isolates in Broilers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
Makale Adı: Antimicrobial resistance and underlying mechanisms in Staphylococcus aureus isolates
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: LWT - Food Science and Technology
Makale Adı: Prevalence antimicrobial resistance and virulence traits in enterococci from food of animal origin in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Dairy Science
Makale Adı: Investigation of the antibiotic resistance and biofilm forming abilityof Staphylococcus aureus from subclinical bovine mastitis cases
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Korean Journal for Food Science of Animal Resources
Makale Adı: Characterisation of Phenotypic and Genotypic Antibiotic Resistance Profile of Enterococci from Cheeses in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: The Prevalance Etiology and Antimicrobial Susceptibility of the Microorganisms in Subclinical Mastitis in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Parazitoloji Dergisi
Makale Adı: Kars belediye mezbahası nda kesilen ruminantlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Parazitolojisi
Türkçe 1993 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Food Science
Makale Adı: Prevalence of Lactamase Producing Escherichia coli from Retail Meat in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Acta Veterinaria Hungarica
Makale Adı: Investigation of antibiotic resistance and biofilm formation of Staphylococcus aureus strains isolated from gangrenous mastitis of ewes
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Advances in Molecular Biology
Makale Adı: Identification of clinic uropathogen Escherichia coli isolates by antibiotic susceptibility plasmid and whole cell protein profiles
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Coagulase gene polymorphism of Staphylococcus aureus suşlarının koagulaz gen polimorfizmi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: The Journal of Alternative and Complementary Medicine
Makale Adı: Antibacterial Activity of Propolis Against MRSA and Synergism with Topical Mupirocin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
Makale Adı: Caffeic acid phenethyl ester suppresses oxidative stres in Escherichia coli induced pyelonephritis in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi)
Makale Adı: Hatay Yöresinde Kullanılan Karma Yem ve Yem Hammaddelerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
Makale Adı: Evaluation of oxidative stres and inflamation in long term Brucella melitensis infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Research in Veterinary Science
Makale Adı: Elevated cAMP levels reverse Brucella melitensis induced lipid peroxidation and stimulate IL 10 transcription in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE
Makale Adı: Cisplatin reduces Brucella melitensis infected cell number by inducing apoptosis oxidant and pro inflammatory cytokine production
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: SMALL RUMINANT RESEARCH
Makale Adı: Treatment of subclinical mastitis in Damascus goats during lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Veteriner Hekim ve Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde Nazal Metisilin Dirençli Stafilokok MD KNS Taşıyıcılığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
Makale Adı: Effects of dietary supplementation of synbiotics on performance ceacal coliform population and some oxidant antioxidant parameters of broilers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet J
Makale Adı: Incidence and Serotype Distribution of Salmonella in Broiler Carcasses in the Market
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet J
Makale Adı: Seroprevalence of Ehrlichia canis antibodies in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Determination of the seroprevalence of leptospirosis in cattle by MAT and ELISA in Hatay Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue de Medecine Veterinaire
Makale Adı: Serological survey for caprine arthritis vrus in Damascus and Kilis goats in Hatay Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Food Microbiology
Makale Adı: A survey on the microbiological quality of Carra a traditional Turkish cheese
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Urology
Makale Adı: Preventive effect of rolipram a phosphodiesterase 4 enzyme inhibitor on oxidative renal injury in acute ascending pyelonephritis model in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Investigation of Toxin Genes of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Gangrenous Mastitis in Ewes Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 869 871
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
Makale Adı: Prevalence and molecular mechanism of macrolide and lincosamide resistance in staphylococci isolated from subclinical bovine mastitis in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE
Makale Adı: Silencing of PrPC prion protein expression does not affect Brucella melitensis infection in human derived microglia cells
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Makale Adı: Antimicrobial susceptibility pattern and SCCmec types of methicillin resistant coagulase negative staphylococci from subclinical bovine mastitis in Hatay Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi)
Makale Adı: Kars Yöresinde Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Escherichia coli O157 H7 İzolasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Kars İlinde Tüketime Sunulan Dondurmaların Bakteriyolojik Kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Kars Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin Bakteri ve Mantar Florası Üzerine Bir Araştırma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Kars Yöresinde Atlarda Bruselloz ve Toksoplazmoz un Seroprevalansı 12 1 7
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Kars Yöresinde Sığır ve Koyunlarda Bruselloz ve Toksoplazmoz Üzerine Seroepidemiyolojik Araştırmalar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
Makale Adı: Kars İlinde Çiğ Sütlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi)
Makale Adı: Hatay Yöresi Sığır Koyun ve Keçilerinde Brusellozis in Seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi)
Makale Adı: Hatay İlindeki Aile Tipi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Subklinik Mastitislerin Epidemiyolojisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from subclinic bovine mastitis by protein patterns antibiotic resistance and plasmid profile
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Chlamydophila abortus a Chlamydia psittaci serotype 1 karşı oluşan antikorların mikrokomplement fikzasyon mCFT ve enzyme linked immunosorbent assay ELISA ile araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Çukurova yöresinde sığır lökemi virus infeksiyonunun seroprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of General Medicine
Makale Adı: Numerical Analysis of Candida spp From Uriner System Infections Based on SDS PAGE and Detection of Antifungal Resistance
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Makale Adı: Hatay İlinde Risk Gruplarında Q Ateşi Bruselloz ve Toksoplazmoz Seroprevalansının Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sığır brusellozis inin allerjik deri testleri ile teşhisi üzerinde çalışmalar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Parasitology
Makale Adı: Seroepidemiology of leptospirosis toxoplasmosis and leishmaniosis among dogs in Ankara Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE
Makale Adı: The effects of increased cAMP content on inflammation oxidative stress and PDE4 transcripts during Brucella melitensis infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Antimicrobial susceptibility presence of resistance genes and biofilm formation in coagulase negative staphlococci isolated from subclinical sheep mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Prevalence and etiology of subclinical mastitis in Awassi dairy ewes in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF MEDıCAL SCIENCE
Makale Adı: Investigation of toxin genes in Staphylococcus aureus strains isolated in Mustafa Kemal University Hospital
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION
Makale Adı: Detection of superantigenic toxin genes in Staphylococcus aureus strains from subclinical bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
Makale Adı: Isolation and molecular characterization of methicillin resistant staphylococci from horses personnel and environmental sites at an equine hospital in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Prevalence of methicillin resistant staphylococci in dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Food Microbiology
Makale Adı: Isolation and characterization of verocytotoxin producing Escherichia coli O157 from Turkish cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇULHA GÜLNAZ,DOĞRAMACI ASENA ÇİĞDEM,HAKVERDİ SİBEL,SEÇİNTİ İLKE EVRİM,ASLANTAŞ ÖZKAN,ÇELİK EBRU,KAYA TUĞBA
Makale Adı: Granulamatöz hastalık ve basal hücreli karsinom tanılı hastaların biyopsi örneklerinde kutanöz leishmaniasis birlikteliğinin moleküler yöntem kullanılarak araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Türkçe 28.09.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: YILMAZ EBRU ŞEBNEM,Dolar Ayşe,ASLANTAŞ ÖZKAN,SIDAL UĞUR
Makale Adı: Genetic Detection of Extended Spectrum Beta LactamaseProducing Escherichia coli From Cage Birds In Turkey
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 24.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: YILMAZ EBRU ŞEBNEM,ASLANTAŞ ÖZKAN,Büyükyazıcı Erdoğan
Makale Adı: Phylogenetic Groups, Virulence Factors and Antibiotic Susceptibility of Escherichia coli Strains From Urinary Tract Infections In Hatay
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 03.05.2018 Erişim Linki
Projeler
Broyler Sürülerinden İzole Edilen Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli Suşlarında Antimikrobiyal Direncin Fenotipik ve Genotipik Belirlenmesi
Köpeklerden İzole Edilen Enterokok Türlerinde Antimikrobiyal Direnç ve Virulans Genlerinin Belirlenmesi
Tavuk Etlerinden Vankomisin Dirençli ve Vankomisin Duyarlı Enterokok İzolasyonu ve Antimikrobiyallere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
BAP
Köpeklerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz GSBL Sentezleyen Escherichia coli nin Prevalansı ve Moleküler Karakterizasyonu
BAP
BAP
TÜBİTAK
BAP
BAP
TÜBİTAK
BAP
BAP
BAP
BAP
TÜBİTAK
BAP
BAP
BAP
TAGEM
TAGEM
TÜBİTAK
BAP
BAP
BAP
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar