DOÇENT ZAFER CANTEKİN

Kimlik Bilgileri

ZAFER CANTEKİN

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MİKROBİYOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2002-2008
Tez : Kanatlı Orijinli Escherichia coli suşlarının virülens özelliklerinin fenotipik ve moleküler metotlarla belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1996-2001
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 73.750 2007
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2017
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2008-2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2001-2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2002-2008
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Öğrenci Danışmanlığı 4 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 6 2014-2015
Öğrenci Danışmanlığı 3 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 6 2014-2015
Seminer 1 2013-2014
Öğrenci Danışmanlığı 5 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi 6 2013-2014
Öğrenci Danışmanlığı 5 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi 6 2013-2014
Seroloji ve Seroloji Uygulama Yöntemleri 2 2013-2014
Mikrobiyolojide Kullanılan Ortamlar ve Hazırlanışı 4 2013-2014
Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Teknikler 2 2013-2014
Mikrobiyoloji Literatürü I 3 2013-2014
Genel Mikrobiyoloji 5 2013-2014
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Danışmanlık 2 2014-2015
İmmunoloji 1 2014-2015
Kanatlı Hayvanlarda Enfeksiyöz HAstalıklar ve Korunma 1 2014-2015
Klinik Labaratuvar Tanı ÇH 1 2014-2015
Klinik Labaratuvar Tanı KH 1 2014-2015
Mikrobiyoloji II 2 2014-2015
Arı Hastalıkları ve Yetiştiriciliği 2 2014-2015
İmmunoloji 3 2014-2015
Epidemiyoloji 1 2014-2015
Öğrenci Danışmanlığı 2 2014-2015
Mikrobiyoloji I 2 2014-2015
Temel Bilgisayar Teknolojileri 3 2014-2015
Su Ürünleri Hastalıkları 1 2014-2015
Kanatlı Hayvan Hastalıkları 4 2014-2015
Öğrenci Danışmanlığı 2 2013-2014
Klinik Labaratuvar Tanı (2) 1 2013-2014
Klinik Labaratuvar Tanı (1) 1 2013-2014
İmmunoloji 1 2013-2014
Su Ürünleri Hastalıkları 1 2013-2014
Mikrobiyoloji II 5 2013-2014
Arı Hastalıkları ve Yetiştiriciliği 2 2013-2014
Mikrobiyoloji I 1 2013-2014
Temel Bilgi Teknolojileri 3 2013-2014
Kümes Hayvanları Hsstalıkları 3 2013-2014
Kanatlı Hayvan Hastalıkları 4 2013-2014
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase,glutathione peroxidase, total glutationeand reduced nicotinamide adeninedinucleotide phosphate in milk cellsof subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Makale Adı: Detection of slime genes and antiseptic/antibiotic-resistance genes in Staphylococcal isolates from Damascus goats with subclinical mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Makale Adı: The Antibacterial Activities of Lavandula stoechas and Crepis sancta Leaf and Flower Against Mastitis Pathogens and Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidant Activities of The Extracts
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Makale Adı: Prevalence and distribuion of staphylococcal enterotoxin genes among Staphylococcus aureus isolates from chicken and turkey carcasses in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Mac Vet Rev
Makale Adı: PCR assay with host specific internal control for Staphylococcus aureus from bovine milk samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Medicine International
Makale Adı: Carriage Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusin Poultry and Cattle in Northern Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: BMC Research Notes
Makale Adı: Emerging of antimicrobial resistance in staphylococci isolated from clinical and food samples in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Human Veterinary Medicine
Makale Adı: Occurrence of enterotoxins, exfoliative toxins and toxic shock syndrome toxin-1 genes in Staphylococcus aureus and CoNS isolated from clinical and food samples in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: fırat üniversitesi sağlık bilimleri veteriner dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Akut Klinik Mastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştiririci Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeria Kafkas Univ Vet Fak Derg
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
Makale Adı: Cystitis and Bilateral Pyonephrosis in a Mixed Breed Goat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics
Makale Adı: Sütçü Sürülerde Mastitislerin TanısındaKullanılan Güncel Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Makale Adı: Prevalence and antimicrobial resistance ofSalmonella isolated from bovine and ovine samplesin slaughterhouses of Algiers, Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goat gangrenous mastitis cases caused by Staphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Thai Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: Investigation into toxin and slime genes in staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynaecol-Special Topics
Makale Adı: Sütçü Sürülerde Mastitislerin Tanısında Kullanılan Güncel Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goat gangrenous mastitis cases caused byStaphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology
Makale Adı: Antibacterial and antioxidant activities of Liquidambar orientalis mill. various extracts against bacterial pathogens causing mastitis
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goats gangrenous mastitis cases caused by Staphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinární Medicína
Makale Adı: Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinární Medicína
Makale Adı: Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Treatment of Bath with Enrofloxacin in Red Eared Sliders Trachemys scripta elegans Suffer from Conjunctivitis and Its Results
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Vet J
Makale Adı: Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Med Zoot.
Makale Adı: Effects of Inactıvated Brewer s Yeast Saccharomyces cerevıcıae on Egg Productıon Serum Antıbody Tıtres and Cholesterol Levels ın Layıng Hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd. Vét
Makale Adı: Effects of dietary live yeast culture on fattening performance on some blood and rumen fluid parameters in goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY
Makale Adı: Isolation and characterization of verocytotoxin producing Escherichia coli O157 from Turkish cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Vet J
Makale Adı: Kanatlı Orijinli Escherichia coli suşlarının virülens özelliklerinin fenotipik ve moleküler metotlarla belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Thai Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: Development of pmp Gene Specific PCR Assay with A Host Specific Internal Control for Chlamydophila felis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Ruminantlarda Koruyucu Hekimlik I Aşı Uygulamaları Derleme
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
Makale Adı: Sıvı azot ile yapılan kryopreservasyon tekniklerinde mikrobiyal kontaminasyon risklerive çözüm önerileri Derleme
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinarni Medicina
Makale Adı: Development of Polymerase Chain Reaction assays with host specific internal controls for Chlamydophila abortus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Experimental Biology
Makale Adı: The enzymatic and non enzymatic antioxidant activities of Arbutus andrachne L leaf and flower and its antibacterial activities against mastitis pathogens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Vet Fak Derg
Makale Adı: A Duplex PCR for Detection of S aureus and Staphylococcus spp from Culture and Bovine Milk Samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: AVKAE Derg
Makale Adı: Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: AVKAE Derg
Makale Adı: Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococccus spp Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Hatay ilindeki aile tipi süt sığırcılığı isletmelerinde subklinik mastitislerin epidemiyolojisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Methicillin Resistance in Staphylococcus pseudintermedius Isolated from Shelter Dogs in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Makale Adı: Evaluation of the eye diseases seen in Loggerhead Sea turtle Caretta caretta
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Makale Adı: A PCR method with internal control for detection of Brucella spp from bovine abortion samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Molecular detection of exfoliative toxin in Staphylococcus intermedius isolates from dogs with pyoderma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test RBPT serum agglutination test SAT microagglutination test MAT and 2 mercaptoethanol microagglutination 2 ME MAT test
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Use of a multiplex polymerase chain reaction for detection of Salmonella and Chlamydophila psittaci from caged birds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: SMALL RUMINANT RESEARCH
Makale Adı: Corynebacterium pseudotuberculosis infection in Saanen x Kilis crossbred White goats in Ankara Turkey and effective kanamycin treatment A prospective randomized double blinded placebo controlled clinical trial
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Isolation of Clostridium sordellii from abomasum lesions of lambs in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Avian Diseases
Makale Adı: Polymerase chain reaction detection of Salmonella spp in fecal samples of pet birds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences
Makale Adı: Coagulase gene polymorphism of Staphylococcus aureus isolated from subclinical bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Zoonoses and Public Health
Makale Adı: Chlamydophila psittaci DNA detection in the faeces of cage birds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian-Australasıan Journal of Animal Sciences
Makale Adı: Influence of intermittent lighting on broiler performance incidence of tibial dyschondroplasia tonic immobility some blood parameters and antibody production
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Deutsche Tieräztliche Wochenschrift
Makale Adı: Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails Coturnix coturnix japonica
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: SMALL RUMINANT RESEARCH
Makale Adı: Vaccination studies of lambs against experimental Mannheimia Pasteurella haemolytica infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Yazar Adı: Radhwane Saidi,Messaouda Behalil,Aissaoui Fatma Zohra,Amina Bessas,CANTEKİN ZAFER,Djamel Khelef,ERGÜN YAŞAR,Rachid Kaidi,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 16.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: Achek Rachid,SOLMAZ HASAN,CANTEKİN ZAFER,Oumouna Mustapha,Mahdi Amira,ElAdawy Hosny,Nabi İbrahim,Hamdi Taha Mossadak,Hotzel Helmut
Makale Adı: Distribution of virulence genes and resistance genes in Staphylococci from food and human medical samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Parazitolojisi
İngilizce 16.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: SEÇER FAİK SERTEL,ÜRKÜ ÇİĞDEM,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Potential Antimicrobial Activity Of Echinacea sp. Extact and Daphne Oil Against Pseudomonas putida, Shewanella baltica and Yersinia ruckerii,
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 20.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distribution of ica genes in coagulase negative staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÜRER ECE KOLDAŞ,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: USAGE OF A CHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVEL DETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 30.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,TEK ERHAN
Makale Adı: COMPARISON OF THE ICA GENES IN HOLSTEIN-FRIESIAN DAIRY COWS AND AWASSI DAIRY SHEEP IN STAPHYLOCOCCAL MASTITIS ISOLATES IN SOUTHERN TURKEY
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 30.06.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,SOLMAZ HASAN,TEK ERHAN
Makale Adı: DETECTION OF ICA, ANTISEPTIC AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES IN STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM GOAT MASTITIS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 11.06.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Hatayda keçi sütü ve keçi peynirlerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokoklarda ica genlerinin dağılımı - Distribution of ica genes in coagulase negative staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in Hatay.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 26.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,KÖKER AFŞİN
Makale Adı: Slime properties of Staphylococcal isolates in an Awassi Dairy Sheep Flock in Turkey.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,BOZKURT YUSUF,CANTEKİN ZAFER,KORKMAZ YAVAŞ Tuğba
Makale Adı: EFFECT OF EXTENDER SUPPLEMENTED WITH DIFFERENTANTIOXIDANTS ON MOTILITY, DNA DAMAGE AND FERTILIZINGABILITY OF WILD AFRICAN CATFISH (CLARIAS GARIEPINUS) SPERM
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 18.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,korkmaz yavaş tuğba,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE
Makale Adı: INVESTIGATION OF MICROBIAL CONTAMINATION RISKS IN THELIQUID NITROGEN TANKS ON FIELD CONDITIONS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,TEK ERHAN,korkmaz yavaş tuğba,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Investigation of Bacterial Factors and Comparing the Preputial Swap and PreputialFluid Washing Samples in Rams and Male Goats in Hatay Region by Polymerase ChainReaction
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,KOLDAŞ ECE,solmaz H,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: USAGE OF ACHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVELDETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SEÇER FAİK SERTEL,YAVAŞ İLKER,CANTEKİN ZAFER,BOZKURT YUSUF,korkmaz yavaş tuğba,atanasoff Alex
Makale Adı: Effects of plant extract on microbiological quality of catfish sperm
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 07.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Investigation of Enterotoxin, Exfoliative Toxin, Toxic Shock Syndrome Toxin genes in Coagulase Negative Staphylococci isolated from goat milk and milk products.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 15.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DEMİR MELEK,CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,ALAM MOHAMMED INTAKHAB
Makale Adı: Investigation of mycotic mastitis agents in cattle sheep and goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 09.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Investigation of enterotoxingenes slime production and antibiotic resstance of Staphylococcus aureus strains isolated from goat milk and milk products
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KOLDAŞ ECE,BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Glucose 6 phosphate dehydrogenase glutathione peroxidase total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphatein milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Milk and milk cell vitamin c levels in subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAİDİ RADHWANE ,CANTEKİN ZAFER,KHELEF DJAMEL ,ERGÜN YAŞAR,KAİDİ RACHİD ,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Cezayir de sığır mastitislerinden izoleedilen çoklu dirençli Stafilokoklarda slime üretimi VanA geni ve antiseptik direnç genlerinin varlığının araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DEMİR MELEK,CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,ALAM MOHAMMED INTAKHAB
Makale Adı: Sığır Koyun Ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Subklinik mastitisli ineklerde Süt Total Glutatyon Glutatyon Peroksidaz ve Aerob Mezofil Genel Canlı Sayısı ile Somatik Hücre Sayısı Arasıdnaki İlişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: YEŞİLMEN ALP SİMTEN,Işık Nurettin,Özyurtlu Nahit,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Koyun ve Keçilerde Staphylococcus aureus Kaynaklı Gangrenli Mastitis Vakalarında Mastitis Aşısının Startvac Etkinliğinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ALTUĞ NURİ,Özmen Gamze Özge,Demir Melek,Yılmaz Er Zeynep
Makale Adı: Sütçü Sığır Sürüleri Serum Örneklerinde Paratüberküloz un ELISA ile Tanısı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 21.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,GÜRTÜRK KEMAL,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococci from bovine and goat mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 24.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZSOY BÜLENT,CANTEKİN ZAFER,YALÇIN SAKİNE,BAYRAKTAR HAMDULLAH SUPHİ
Makale Adı: Effects of Kefir on Blood Parameters and Intestinal Microflora in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 13.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ NURİ,ÖZDEMİR RAMAZAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Ruminantlarda Koruyucu Hekimlik I Aşı Uygulamaları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,GÜRTÜRK KEMAL,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distrubution of antibiotic and antisepic resistance genes in isolated Stahpylococci from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 15.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,SEÇER FAİK SERTEL,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Kırmızı yanaklı su kaplumbağasında Trachemys scripta elegans konjunktivitis vakalarının enrofloksasin ile banyo tedavisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,SOLMAZ HASAN,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,DEMİR MELEK,YILMAZ ER ZEYNEP
Makale Adı: Metisilin dirençli Stafilokoklarda mecA ve mecC genlerinin tanısı için ikili bir PCR tekniği geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,GÜRTÜRK KEMAL,SOLMAZ HASAN,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK
Makale Adı: Sığır Mastitislerinden İzole edilen Stafilokok larda Antiseptik Direnç Genlerinin Dağılımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ALTUĞ NURİ,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,DEMİR MELEK,YILMAZ ER ZEYNEP
Makale Adı: Sütçü Sığır Sürüleri Serum Örneklerinde Paratüberküloz un ELISA ile Tanısı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,DEMİR MELEK,YILMAZ ER ZEYNEP,ÖZMEN GAMZE ÖZGE
Makale Adı: Keçi mastitislerinden izole edilen Stafilokok larda antbiyotik ve Antiseptik Direnç Genlerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,DEMİR MELEK,İLHAN ZİYA
Makale Adı: Brucella spp tanısı için üç farklı primer setinin Real Time PCR ile değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZMEN GAMZE ÖZGE,SOLMAZ HASAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Hatay Yöresinde Evcil Güvercinlerde Cryptococcus neoformans Saçılımının Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KORKMAZ YAVAŞ TUĞBA,CANTEKİN ZAFER,YAVAŞ İLKER
Makale Adı: Kryopreservasyon Tekniklerinde Sıvı Azottan Kaynaklanan Mikrobiyal Kontaminasyon Riskleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ALTUĞ NURİ
Makale Adı: Chlamydophila felis in Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu Geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,YILMAZ EKREM,ÜLKER HAKAN,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Antakya Hatay Evcil Güvercinlerde Dışkı ile C neoformans Saçılımının Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ NURİ,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Gri Papağanlarda Chlamydophila psittaci Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,MÜŞTAK HAMİT KAAN,CANTEKİN ZAFER,DİKER KADİR SERDAR
Makale Adı: Köpek Staphylococcus pseudıntermedıus İzolatlarında Metisilin Direnci
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SOLMAZ HASAN,CANTEKİN ZAFER,ALTUĞ NURİ,İLHAN ZİYA,ASLAN SÜLEYMAN
Makale Adı: Sığırlarda Brucella spp Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ACAR GÜLİZAR,YILMAZ EKREM,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÜLKER HAKAN,KÜÇÜK DİLAN,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,DOĞRUER GÖKHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: İneklerde Subklinik Mastitis Etkenlerinin Kültür ve PZR Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Tanısı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,ÖZMEN MURAT
Makale Adı: Chlamydophila abortus un Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu Geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZSOY BÜLENT,YALÇIN SAKİNE,CANTEKİN ZAFER,AKSU TAYLAN,ERDOGAN ZEYNEP
Makale Adı: Oğlak Kesif Yemlerinde Canlı Maya Kültürü Kullanımının Rumen ve DışkıMikrobiyal Florası Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAÇAKLI PINAR,ERGÜN AHMET,KÖKSAL BEKİR HAKAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: İnaktif Bira Mayasının Saccharomyces cereviciae Yumurta Tavuklarında Performans İmmun Yanıt ve Serum Kollesterol Düzeylerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,DEMİR CEMİL,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,DOĞRUER GÖKHAN
Makale Adı: Subklinik inek mastitislerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının koagülaz gen polimorfizmi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,ÇELİK SERAP,İÇA TUBA,ÇİFTCİ ALPER
Makale Adı: Sığır mastitislerinden izole edilen Stafilokok suşlarının virülens faktörlerinin genetik analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,AYDIN NEJAT,ALTINSOY NİHAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Chlamydophyla psittaci nin Moleküler Tanısı için Real Time PZR Teknikleri Geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,İÇA TUBA,CANTEKİN ZAFER,DİKER KADİR SERDAR
Makale Adı: Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli Hızlı Tanısı için ikili Real Time PZR Tekniği Geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,MÜŞTAK HAMİT KAAN,CANTEKİN ZAFER,DİKER KADİR SERDAR
Makale Adı: Pyodermalı Köpeklerden İzole Edilen Staphylococcus pseudointermedius Suşlarında Eksfoliatif Toksin Geninin PZR ile Saptanması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,DİKER KADİR SERDAR,GÜNGÖRDÜ SİBEL,CANTEKİN ZAFER,JAHED RAMİN
Makale Adı: Koyunlarda abortif bakteriyel infeksiyonların tanısında multipleks PZR tekniklerinin geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,DİKER KADİR SERDAR,GÜNGÖRDÜ SİBEL,CANTEKİN ZAFER,JAHED RAMİN
Makale Adı: Fötal mide içeriği örneklerinde atık etkenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,DİKER KADİR SERDAR,GÜNGÖRDÜ SİBEL,CANTEKİN ZAFER,JAHED RAMİN
Makale Adı: Koyunlarda abortif bakteriyel infeksiyonların tanısı için multiplex PCR tekniklerinin geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,BAŞ BÜLENT
Makale Adı: Kafes kuşlarında dışkı örneklerinde klamidya dna larının PCR ile saptanması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,AKAN MEHMET
Makale Adı: Mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarda methicillin direncinin fenotipik ve genotipik olarak belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,CANTEKİN ZAFER,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,AKAN MEHMET
Makale Adı: Sığır orijinli Escherichia coli O157 izolatlarının random amplified polymorphic dna rapd ve antibiyotik direnç profilleri ile karakterizasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,MÜŞTAK HAMİT KAAN,İZGÜR MÜJGAN
Makale Adı: Sığır serum örneklerinde brucella antikorlarının belirlenmesinde rose bengal plate test rbpt serum aglutinasyon test sat mikroaglutinasyon test mat ve 2 merkaptoetanol mikroaglutinasyon 2 me mat testlerinin karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,EŞSİZ DİNÇ,AKAN MEHMET
Makale Adı: Mastitisli sütlerden izole edilen Staphylococcus aureus isolatlarında enterotoksin genlerinin multipleks PCR ile saptanması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Kafes kuşlarında salmonellosis ve psittacosis infeksiyonlarının moleküler teşhisi için multipleks PCR tekniği geliştirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÇETİN SEYDA,TEL OSMAN YAŞAR,ELİBOL OKAN,AKAN MEHMET
Makale Adı: Tavuklarda Newcastle Hastalığı ND ve İnfeksiyöz Bronşitis Ib e karşı içme suyu ile yapılan aşılamalarda su stabilizatörü bileşiklerinin etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÖNCEL TANER,SANCAK AZİZ ARDA,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,AKAN MEHMET
Makale Adı: Koyunlardan izole edilen Mannheimia haemolitica izolatlarının pcr ile teşhisi ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,ÖNCEL TANER,TEL OSMAN YAŞAR,İLHAN ZİYA,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Türkiyede koyunlarda abomasum lezyonlarından Clostridium sordellii izolasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,ERDOGAN SUAT,BULUT HAKAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Sığırlardan E coli O157 H7 izolasyonu ve virülens genlerinin belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,ÖNCEL TANER,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,HAZIROĞLU RIFKI,TEL OSMAN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Kuzularda deneysel Pasteurella Mannheimia haemolitica infeksiyonuna karşı aşılama çalışmaları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,DEMİR MELEK,YILMAZ ER ZEYNEP,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Diagnosis of Agents and Antibiotic Resistance from Goat Milk with Subclinical Mastitis in Hatay Region
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ALTUĞ NURİ,ÖZMEN MURAT
Makale Adı: Development of pmp Gene Specific PCR Assay with A Host Specific Internal Control for Chlamydophila felis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,SOLMAZ HASAN,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,DEMİR MELEK,SAİDİ RADHWANE
Makale Adı: PCR Assay with Host Specific Internal Control for Staphylococus aureus from Bovine Milk Samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,DOĞRUER GÖKHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖZMEN GAMZE ÖZGE,SOLMAZ HASAN,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: The Investigation Shedding of Cryptococcus neoformans on Domestic Pigeons in the Hatay Region
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÖZMEN GAMZE ÖZGE,DEMİR MELEK,YILMAZ ER ZEYNEP,GÜRTÜRK KEMAL,SOLMAZ HASAN,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distribution of Antibiotic Resistance Genes in Isolated Staphylococci from Bovine Masitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KORKMAZ YAVAŞ TUĞBA,CANTEKİN ZAFER,YAVAŞ İLKER
Makale Adı: The Problem Of Contamination In Germplasm During Cryopreservation In Liquid Nitrogen And Solution Recommendations
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SOLMAZ HASAN,CANTEKİN ZAFER,ALTUĞ NURİ,İLHAN ZİYA,ASLAN SÜLEYMAN,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: A PCR method for detecting the brucella spp with internal control from cattle abortion samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÖKMEN GÜLTEN,CANTEKİN ZAFER,TÜRKCAN ONUR,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: The antibacterial activity of liquidambar orientalis mill against mastitis pathogens and antioxidant capacity of leaf extracts
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN NURAY,ÖKMEN GÜLTEN,ERDAL PINAR,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: The antibacterial activities of lavandula stoechas and crepis sancta leaf and flower against mastitis pathogens and enzymatic and nonenzymatic antioxidant activities of the extracts
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,ÖZMEN MURAT
Makale Adı: Development of PCR assay with internal control for detection of Chlamydophila abortus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,AKAN MEHMET
Makale Adı: Phenotypic and Genotypic Identification of Methicillin Resistance of Staphylococci Isolated from Mastitic Milk Samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,DİKER KADİR SERDAR,GÜNGÖRDÜ SİBEL,CANTEKİN ZAFER,JAHED RAMİN
Makale Adı: Development of Multiplex PCR Techniques for Detection of Abortive Bacterial Infections of Sheep
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,ERDOGAN SUAT,CANTEKİN ZAFER,GÜLAÇTI İREM,EVRENDİLEK GÜLSÜM
Makale Adı: Isolation and Characterisation of Vercytotoxin producing Escherichia coli O157 from Turkish Cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,DİKER KADİR SERDAR,GÜNGÖRDÜ SİBEL,CANTEKİN ZAFER,JAHED RAMİN,İLHAN ZİYA
Makale Adı: Detection of Abortifacient Bacteria in Fetal Abomasum Contents by Polymerase Chain Reaction
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,CANTEKİN ZAFER,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,AKAN MEHMET
Makale Adı: Characterisation of Catlle Originated Escherichi coli O157 H7 Isolates by Randomly Amplified Polymorphic DNA RAPD and Antibiotic Resistance
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,AKAN MEHMET,EŞSİZ DİNÇ
Makale Adı: Multiplex PCR Detection of Enterotoxin Genes of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ASLANTAŞ ÖZKAN,DEMİR CEMİL,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,DOĞRUER GÖKHAN
Makale Adı: Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Subclinica Bovine Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,BAŞ BÜLENT
Makale Adı: Chlamydophila psittaci DNA detection in the feces of caged birds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,JAHED RAMİN
Makale Adı: Tetracycline resistance of escherichia coli ısolates from poultry with colibacillosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Development of a multiplex pcr technique for molecular identification of salmonellosis and psittacosis in caged birds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,ÖNCEL TANER,TEL OSMAN YAŞAR,İLHAN ZİYA,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Isolation and PCR detection of Clostridium sordellii from sheep in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,ÇELİK AYLA,CANTEKİN ZAFER,YARDIMCI HAKAN,AKAN MEHMET
Makale Adı: Detection of salmonella dna in fecal samples of caged birds in Ankara by PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,AKAN MEHMET,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Detection of salmonellae dna in feed samples by pcr following selective enrichment
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,TEL OSMAN YAŞAR,İÇA TUBA,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,CANTEKİN ZAFER,ÇİFTCİ ALPER
Makale Adı: Serodiagnosis of avian pneumovirus ınfections in chickens by ELISA
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: AKAN MEHMET,ÖNCEL TANER,SAREYYÜPOĞLU BARIŞ,HAZIROĞLU RIFKI,TEL OSMAN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: Vaccination studies of lambs against experimental Mannheimia Pasteurella haemolytica infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss W.) Görülen Bakteriyel Patojenlerin Farklı Diyagnostik Yöntemlerle Tanımlanması Proje No: FBA-2019-32736 17.04.2019 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Kadınlarda Düşük Etkeni Zoonotik Bakterilerin İdentifikasyonu için Simpleks ve Multipleks PCR Protokollerinin Geliştirilmesi
”Hatay Bölgesinde Koç veTekelerde Prepusiyal Sıvap ve Yıkantı Sıvılarında Bakteriyel Etkenlerinin Polimeraz ZincirReaksiyonu İle Araştırılması”
Ratlarda Kefirin Kan Serum Parametreleri ve Bağırsak Mikrofilorasına Etkisinin Araştırılması
Sığır Mastitislerinden İzole edilen Stafilokok Suşlarında Çeşitli Antibiyotik Antiseptik Direnç Genleri ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Sıvı Azot İle Yapılan Kryopreservasyon Tekniklerinde Mikrobiyal Kontaminasyon Risklerinin Araştırılması
Ratlarda Kefirin Kan Serum Parametreleri ve Bağırsak Mikrofilorasına Etkisinin Araştırılması
Hatay Yöresinde Evcil Güvercinlerde Cryptococcus neoformans saçılımının araştırılması
Kafes Kuşlarında Dışkı ile Chlamydophila psittaci Saçılımının Real Time PCR ile Araştırılması
Hatay Yöresinde Yetiştirilen Hayvanlarda Sığır Koyun Keçi Brusella İnfeksiyonunun Serolojik ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması
İnaktif Bira Mayası Saccharomyces carlsbengensis nın Kanatlı Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitis Etkenlerinin Kültür ve PCR Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Tanısı
Hatay Yöresinde Süt Sığırcılık İşletmelerinde Tank Sütlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
Hatay Yöresinde Evcil Güvercinlerde Cryptococcus neoformans Saçılımının Araştırılması
Sığır Koyun ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması
Hatay Bölgesinde Koç ve Tekelerde Prepusiyal Sıvap ve Yıkantı Sıvılarında Bakteriyel Etkenlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
İnaktif Bira Mayası Saccharomyces carlsbengensis nın Kanatlı Rasyonlarında Kullanılması Olanaklarının Araştırılması TOVAG 105O198
Sığır mastitislerinden izole edilen Stafilokok suşlarının virülens faktörlerinin genetik analizi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2003 98
Mastitisli Sütlerden İzole Edilen Bakterilerin Virulens Faktörlerinin Konvansiyel ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 20050810073
Tavuklarda solunum sistemi infeksiyonlarının epidemiyoloji Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2004K120920
Bıldırcınlarda oluşturulan aflatoksikozis üzerine çeşitli toksin bağlayıcılarının etkileri Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 20020810048
Kanatlı orijinli Escherichia coli suşlarının virülens özelliklerinin fenotipik ve moleküler metotlarla belirlenmesi BİYEP 2005K 120140 6
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar