PROFESÖR RAMAZAN DURGUT

Kimlik Bilgileri

RAMAZAN DURGUT

İletişim Bilgileri
   : 0326 2455813 -  1524
  : rdurgut@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İÇ HASTALIKLARI (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 1997-2000
Tez :
Yüksek Lisans
Üniversite : University of Bristol
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 1994-1996
Tez : A study of the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease in the Cat
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1985-1990
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce KPDS 70 1997
İngilizce ÜDS 70 2008
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2010
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2000-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1997-2000
University of Bristol
Faculty of Veterinary Medicine
1994-1997
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1993-1994
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2000-2010
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Hayvanlarda Derinin Muayenesi 1 2016-2017
Hayvanlarda Sıvı Elelktrolit ve Asit Baz Dengesi Bozukluklarının Sağaltımı 2 2016-2017
Hayvanlarda Genel Muayene Prensipleri 2 2016-2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 2 2016-2017
SIVI-ELEKTROLİT ASİT BAZ-BAZ DENGESİ VE SAĞALTIMI 2 2015-2016
İLAÇLARIN KULLANIM PRENSİPLERİ 2 2015-2016
KEDİ VE KÖPEKTE TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI 2 2015-2016
KEDİ VE KÖPEKLERDE AŞILAMA 2 2015-2016
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Laboratuvar Hayvanları İç Hastalıkları 1 2016-2017
Egzotik Hayvan Hastalıkları 1 2016-2017
Klinik Uygulamalar II 8 2016-2017
Klinik Uygulamalar I 4 2016-2017
Büyük Hayvan İç Hastalıkları II 2 2016-2017
Büyük Hayvan İç Hastalıkları I 2 2016-2017
BÜYÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI II 2 2015-2016
BÜYÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI I 2 2015-2016
KLİNİK UYGULAMALAR III 8 2015-2016
KLİNİK UYGULAMALAR II 8 2015-2016
KLİNİK UYGULAMALAR I 4 2015-2016
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics
Makale Adı: Sığırlarda Akut İnterstisyel Pnömoni
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Veteriner hekimlikte oksidatif stres ve bazı önemli hastalıklarda oksidatif stresin etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Zoology
Makale Adı: Cardiotoxic effects of enrofloxacin on electrophysiological activity cardiac markers oxidative stress and haematological findings in rabbits
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Evaluation of oxidative stress antioxidant status and lipid profile in cattle with displacement of abomasum
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Parasitology
Makale Adı: Oxidant antioxidant status in lambs and sheep with liver and lung cystic echinococcosis diagnosed by ultrasonography and necropsy
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Kedi ve Köpeklerde miyokardiyal hastalıklar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: The diagnosis of trigonitis in cows using transrectal ultrasonography and biochemical and histological techniques
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniv Sağ Bil Derg
Makale Adı: Bir Kangal köpekte osteosarkom olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Uludag Uni J Fac Vet Med
Makale Adı: Bir kangal köpekte lenfoma olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniv Sağ Bil Derg
Makale Adı: Bir köpeğin idrar kesesinde papiller kist adenom olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: Yavru sokak köpeklerinde kongenital ve edinsel kalp problemlerinin klinik elektrokardiyografik ultrasonografik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinarium
Makale Adı: Atlarda bruselolozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinarium
Makale Adı: Hatay yöresinde atık problemi olan koyun sürülerinde toksoplazmozisin serpoprevalansı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Applied Biological Sciences (JABS)
Makale Adı: Effects of High dose Lead Toxication on Liver Kidneys Heart Brain and Blood in Rabbits An Experimental Study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikler J Vet Sci
Makale Adı: Kedi ve köpeklerde konjenital kalp damar hastalıkları ve kardiyak anomalileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Kedi ve köpeklerde dirofilariozis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Kedi ve köpeklerde kalp yetmezliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet J
Makale Adı: Kennel cough syndrome of dogs observed in Ankara Province
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Evaluation of subclinical liver lesions in goats by ultrasonographic and biochemical analyses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet J
Makale Adı: Pulmonary Nocardiozis in a Cat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk. J. Vet. Surg
Makale Adı: Mide ve Kolon Ülserli Köpeklerin Klinik Laboratuvar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv vet Fak Derg
Makale Adı: Kronik böbrek yetmezliği belirtileri gösteren kedi ve köpeklerde klinik laboratuvar ve patolojik bulgular
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Evaluation of kidney abnormalities in cows using transrectal ultrasonography and urinalysis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Uludağ Üniv J Fac Vet Med
Makale Adı: Bir Kangal köpekte lenfoma olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniv Sağ Bil Derg
Makale Adı: Bir Van kedisinde enfeksiyöz peritonitis olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: J Anim Vet Adv
Makale Adı: Effects of desflurane and postanaesthetic recovery characteristic with hepatic and renal functions in dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Petlife
Makale Adı: Köpeklerde Araç fobisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Dejeneratif Kapak hastalığı Miksomatöz mitral kapak hastalığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Buzağılarda kardiyovasküler ve hemopoetik sistem hastalıkları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci
Makale Adı: Mikotik deri hastalıkları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk J Vet Surg
Makale Adı: Köpek ve kedilerde yılan sokması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Parazitoloji Dergisi
Makale Adı: Deve Kuşlarının paraziter hastalıkları ve tedavileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Uludağ Üniv J Fac Vet Med
Makale Adı: Akut interstisyel nefritisin immunopatogenezi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Uludağ Üniv J Fac Vet Med
Makale Adı: İmmun ve sinir sistemimin karşılıklı etkileşimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Hayvancılık Araştırma Dergisi
Makale Adı: At ve ruminantlarda klinik besleme
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk J Vet Surg
Makale Adı: Kedi ve köpeklerde karaciğer hastalıklarına diagnostik yaklaşımlar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimliği Dergisi
Makale Adı: Köpeklerde kronik kalp yetmezliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimliği Dergisi
Makale Adı: Gastrointestinal immun sistem ve immunite ile ilişkili gastrointestinal hastalıklar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 1999 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: A review of inflammatory bowel disease in cats and dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk Vet Surg
Makale Adı: Tick paralysis in a pointer dog
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk Vet Surg
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen sığırların değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Bil Derg
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen kedi ve köpeklerde görülen hastalıkların değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk Vet Surg
Makale Adı: Drug induced eruption resulted in pododermatitis after treatment with ivermectin plus clorsulone in kitten
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Bil Derg
Makale Adı: Bir köpekte purulent meningoensefalitis ile komplike dirofilariozis olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: Dört kedide pyotoraks olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: Saint Bernard ırkı bir köpektekarşılaşılan gastrik dilatasyon volvulus olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: Bir Ankara kedisinde rastlanılan spontan pnömotoraks olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Surg
Makale Adı: Investigations on the gross hepatic pulmonary and reproductive lesions in cows during an abattoir survey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Parazitoloji Dergisi
Makale Adı: Hatay Bölgesinde sıtmanın yaygınlığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Deneysel hiperkalami oluşturulan tavşanlarda norepinefrinin kalp fonksiyonları üzerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Bilimler Dergisi
Makale Adı: Tavşanlarda deneysel hiperkalemide salbutomoloun serum potasyum düzeyi ve elektrokardiyografik parametreler üzerine etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Evaluation of kidney abnormalities in mongrel dogs using clinical ultrasonographical and biochemical examinations
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: A study of the pathogenezis of inflammatory bowel disease in cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Evaluation of serum lipid profiles in dogs with symptomatic visceral leishmaniazis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Aust Vet J
Makale Adı: Comparison of the clinical efficiacy of diclofenac sodium and flunixin meglumine as adjuncts to the antbacterial treatment of respiratory disease of calves
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal Science
Makale Adı: Evaluation of total oxidative stress and total antioxidant status in cows with natural bovine herpes virus 1 infection
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet. J
Makale Adı: The Effect of Elektroacupuncture on the Thyroid Hormones and Cortisol levels in Dogs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: J.Appl. Toxicol
Makale Adı: The Protective Effect of N Acetylcysteine Against Cyclosporine A Induced Hepatotoxicity in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Isr. J. Vet. Med
Makale Adı: Characterisation of Normal Feline Small Intestine and Asssociated Lymph Nodes by Morphometric and Immunohistochemical Studies
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Acta Vet. Hung
Makale Adı: Experimental Hyperkalaemia in Rabbits Effects of Salbutamol and Norepinephrine Treatments on Blood Biochemistry and Electrocardiography
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet. J
Makale Adı: Subclinical Fatty Liver Syndrome in Damascus Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet. J
Makale Adı: The Effects of Lead on Lipid Peroxidation in Rabbits
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk. J. Vet. Anim. Sci
Makale Adı: Kolon Yangısı ve Ülseri Bulunan Köpeklerin Radyolojik Elektrokardiyografik ve Laboratuvar Bulgulari ile Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet. J,
Makale Adı: Phenotyping of Porcine Peripheral and Cat Intestinal T Cells by One or Two Colour Flow Cytometer
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Kedi-Köpek EKGBaşlangıç Rehberi
Alan Adı: Kitap Tercümesi
Türkçe 2018
Dergi Adı: Veteriner Hekimliğinde Deri Hastalıkları ve Sağaltımı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2002
Dergi Adı: Laboratuvar Hayvanları Hastalıkları ve Sağaltımı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2007
Dergi Adı: Küçük Deney Hayvanlarından Rat
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2012
Yazar Adı: SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE,DURGUT RAMAZAN,ÖZTÜRK OKTAY HASAN
Makale Adı: Oxidant/antioxidant status in lambs and sheep with liver and lung cystic echinococcosis diagnosed by ultrasonography and necropsy
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 30.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: HAZIROĞLU RIFKI,KUL OĞUZ,TUNCA RECAİ,DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: Malignant giant cell tumor arising from kidney in a dog
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
İngilizce 23.09.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,GÖNENCİ RAMAZAN,DURGUT RAMAZAN,ÇELİK SEFA,ABDULHAYOĞLU BÜLENT
Makale Adı: Midazolam ketamin ve midozolamthiopental indüksiyonlu köpeklerde desfluran aneztezilerinin klinik biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 22.09.2004 Erişim Linki
Yazar Adı: DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK,SARIPINAR AKSU DEVRİM,SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYE,ULUSOY YAVUZ,MADEN MURAT
Makale Adı: Kronik bakır toksikasyonu şekillenen karaciğer hasarının sağaltımında silimarin etkinliğinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 21.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,GÖNENCİ RAMAZAN,TAŞ ABUZER,DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: Köpeklerde elektroakupunkturun tiroid hormonları kortizol düzeyleri ve Larsson eşitliği üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 26.06.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜZEL MURAT,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,DURGUT RAMAZAN,MAMAK NURİ
Makale Adı: Solunum sistemi Hastalıklı buzağıların sağaltımında tulatromisine ilaveten diclofenac sodium ve flunixin meglumin in klinik etkinliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 01.09.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇELİK SEFA,BAL RAMAZAN,YARSAN ENDER,DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: Kurşunun tavşanlarda lipid peroksidasyonu üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 09.09.2004 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,DURGUT RAMAZAN,YAMAN MEHMET,ATEŞOĞLU ÖZLEM
Makale Adı: Bir pointer ırkı köpekte rastlanılan kene felci olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 22.09.2004 Erişim Linki
Yazar Adı: DURGUT RAMAZAN,KURTDEDE ARİF
Makale Adı: Kronik kalp yetmezliği belirtileri gösteren köpeklerde klinik biyokimyasal radyografik elektrokardiyografik ve ultrasonografik bulgular ve sağaltım
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 06.09.2000 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZIM ,KURTDEDE ARİF,PEKKAYA SELÇUK,DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: Bir Van kedisinde feline infeksiyöz peritonitis olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 08.07.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: A study of the pathogenesis of inflammatory bowel disease in cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 08.07.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: UÇAN UÇKUN SAİT,GÜLER LEYLA,ERGANİŞ OSMAN,OK ÜMRAN,KUYUCUOĞLU YAHYA,GÜNDÜZ KADRİ,DURGUT RAMAZAN,ATAMAN MEHMET BOZKURT,CİVELEK TURAN
Makale Adı: Atlarda brusellozisüzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 26.09.2000 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇELİK SEFA,BAL RAMAZAN,DURGUT RAMAZAN
Makale Adı: Tavşanlarda deneysel hiperkaleminin kalp fonksiyonları üzerine etkileri Biyokimyasal ve elektrokardiyografik profili
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 21.06.2002 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,DURGUT RAMAZAN,ATALAY ÖZNUR,ÖZKANLAR YUNUSEMRE,GÜZEL MURAT
Makale Adı: Köpeklerde görülen dermatolojik hastalıkların etiyolojileri üzerine bir araştırma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 04.07.2001 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,ÖZKANLAR YUNUSEMRE,DURGUT RAMAZAN,GÜZEL MURAT,ATALAY ÖZNUR
Makale Adı: Bir köpekte staphylococcal piyoderma olgusunda aşı uygulaması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 04.07.2001 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK
Makale Adı: Assitesli köpeklerde etiyolojik araştırma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 04.07.2001 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,UÇAN UÇKUN SAİT,DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK
Makale Adı: Bir kedide pulmoner nokardiozis olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 06.09.2000 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,KURTDEDE ARİF,DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK,ÖZKANLAR YUNUSEMRE
Makale Adı: Kronik böbrek yetmezliği belirtileri gösteren kedi ve köpeklerde klinik laboratuvar ve patolojik bulgular
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 08.07.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZIM,KURTDEDE ARİF,DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK
Makale Adı: Bir Kangal Köpekte lenfoma olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 08.02.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: KURTDEDE ARİF,DURGUT RAMAZAN,PEKKAYA SELÇUK,BÖRKÜ MEHMET KAZIM
Makale Adı: Bir kangal köpekte osteosarkom olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 08.07.1999 Erişim Linki
Yazar Adı: BÖRKÜ MEHMET KAZİM,DURGUT RAMAZAN,ATALAY ÖZNUR,PEKKAYA SELÇUK
Makale Adı: Diabetli köpeklerin NPH insulin ile tedavisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları
Türkçe 04.07.2001 Erişim Linki
Projeler
Kronik Bakır Toksikasyonu Şekillenen Karaciğer Hasarının Sağaltımında Silimarin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Alloxan ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Değişik Araştırmalar Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01G0404
Tavşanlarda Deneysel Aflatoksikoziste Karaciğer Hasarının İncelenmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01G0405
Doksorubisinle Oluşturulan Kalp Yetmezliğinde Enrofloksasinin Elektrokardiyografide QT Üzerine Etkisi
Antakya Mezbahasında Kesime Getirlen Sığır ve Danalarda Görülen İdrar Taşlarının Klinik Biyokimyasal ve Patolojik Analizleri Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0403
Çiftlik ve Labaratuvar Hayvanlarında Kurşun Zehirlenmesinin Merkezi Sinir Sistemi ve Kardiyovaskular Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılmas Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0102
Hiperkaleminin Kardiyovaskuler Sistem Üzerine Toksik Etkileri ve Sağaltım Seçeneklerinin Araştırılması Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0101 Projede Araştırmacı 2001
Dormicum Ketalar ve Dormicum Pentothal İndüksiyonlu Köpeklerde Desflurane ve İsoflurane Anesteziklerin karşılaştırılması Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 02 G 0 203
Sokak Köpeklerinde Böbrek Lezyonlarının Klinik Laboratuvar ve Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0202
Antakya ve Çevresinde Sığırlarda Görülen Karaciğer Hastalıklarının Klinik Biyokimyasal ve Patolojik Olarak Araştırılması Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0402
Antakya Bölgesi Keçilerde Görülen Karaciğer Lezyonlarının Klinik Ultrasonografik ve Laboratuvar Bulguları ile Değerlendirilmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 G 0203
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar