ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NURDAN COŞKUN

Kimlik Bilgileri

NURDAN COŞKUN

İletişim Bilgileri
   : 0546 526 26 88 -  1551
  : nurdancoskun@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2015-
Tez :
Yüksek Lisans
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2014-
Tez : Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı ile Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 2006-2011
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 75.00000 2013
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı ile Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: DONDURMANIN KRİYOPRESERVASYON SPERMA KALİTESİ VE FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: GRASSES - BENEFITS,DIVERSITIES ANDFUNCTIONAL ROLES
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2017
Yazar Adı: COŞKUN NURDAN,KARACA FİKRET
Makale Adı: Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı İle Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası FarklıZamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxınFarklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR ın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,korkmaz yavaş tuğba,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE
Makale Adı: INVESTIGATION OF MICROBIAL CONTAMINATION RISKS IN THELIQUID NITROGEN TANKS ON FIELD CONDITIONS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVUZ ORHAN,İZCİ CELAL,ÖZDEMİR ÖZGÜR,COŞKUN NURDAN,ALTAN SEMİH
Makale Adı: Golden retreiver ırkı bir enikte yaygın metastatik kalsifikasyon ve akciğerlerde kıl embolisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 19.09.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KÖSE AYŞE MERVE,KARACA FİKRET
Makale Adı: ÜREME SEZONUNDAKİ KEÇİLERDE CIDR UYGULAMALARINI TAKİBEN VAGİNAL DİRENÇ VE PLAZMA PROGESTERON KONSANTRASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,BOZKURT YUSUF,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Effect of different short term storage conditions and diluents in tilapia oreochromis niloticus semen
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe 10.09.2014 Erişim Linki
Projeler
Tekelerde Sulandırıcılara Farklı Oranda Royal Jelly (Arı Sütü) İlavesinin Spermanın Dondurulabilirliği ve Fertilite Üzerine Etkisi
Çebiçlerde Anöstrüs Döneminde Yapılan Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında Resenkronizasyon Protokolünün Gebelik Ve Döl Verimi Üzerine Etkis
Keçilerde Periostinin Erken Gebelik Tanısında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
AŞIM SEZONUNDA GEBE KALMAMIŞ ŞAMİ IRKI KEÇİLERDE ANÖSTRUS DÖNEMİNDE UYGULANAN GNRH NIN EMBRİYONİK KAYIP VE REPRODÜKTİF PERFORMAN ÜZERİNE ETKİSİ
Keçilerde Aşım Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR Kontrollü İntravaginal Salınım Yapan Cihaz ın Farklı Sürelerde Kullanımının Fertilite Üzerine Etkisi
Sıvı azot ile yapılan Kriyopezervasyon tekniklerinde mikrobiyel kontaminasyon risklerinin araştırılması
TEKELERDE İKİ FARKLI SULANDIRICI İLE SULANDIRILAN SPERMAYA DEĞİŞİK ORANLARDA BAL İLAVESİNİN KISA SÜRELİ SAKLAMAYA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar
Dosyayı İndir : özgeçmiş